Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Drikkevandet er i fare!

Næsten daglig berettes der i pressen om forurening af vores drikkevand.
Her er et lille udpluk:

Kviksølvalarm i København
Københavns havn
er Europas mest kviksølvforurenede havn. Det farlige giftstof har i over tyve år ligget som en miljøbombe i det meter-tykke slam på havbunden.
"Hvis ikke slammet graves op meget snart, risikerer vi, at kviksølvet breder sig til Øresund. Så er muligheden for at rense lig nul," siger direktør i Miljøkontrollen Ib Larsen.
(Jyllands-Posten 1993, a-o)


500 vandværker truet af lukning
500 mindre vandværker
må lukke for vandet i løbet af de kommende 10 år, hvis politikerne og miljømyndighederne fortsat afviser at lade drikkevandet rense for pesticider og andre giftstoffer.
"Mange års indædt politisk modstand mod rensning af drikkevand har medført, at der ikke er udviklet den nødvendige teknologi til at rense vandet," siger Niels Hörup, formand for Danmarks private vandværker.
(Jyllands-Posten 1998, a-o)


Gift fra himlen
I månederne maj, juni, oktober og november
 kan man ikke drikke regnvand i Danmark  i hvert fald ikke, hvis man skal overholde drikkevandskravene til sprøjtegifte. Det fremgår af analyser lavet af cand. agro. Erik Kirknel og cand. scient. Gitte Felding, Statens Planteavsforsøg.
I 20 regnvandsprøver fra perioden maj-december 1993 blev der fundet sprøjtegifte i de fem, svarende til de ovennævnte måneder. Af de fem prøver overskred de tre drikkevandskravene.
Regnvandet blev indsamlet i to skovdistrikter  Ulfborg i Jylland og Gribskov på Sjælland  for at udelukke en umiddelbar vinddrift af sprøjtegift fra nærliggende landbrug. Der blev analyseret for 10 forskellige sprøjtegifte  og 3 phenoxysyrer blev fundet.
Endnu kan forskerne ikke sige, hvor meget af forureningen der stammer fra danske landbrug, og hvor meget fra udlandet.
(Ingeniøren, 1995, a-o)Grundvand er fyldt med pesticider
Rester af ukrudtsmidler
 har forurenet grundvandet i langt højere grad end tidligere antaget, viser nye analyser. Små vandværker og private boringer står foran lukning.
En stor del af grundvandet under Danmark er forurenet med rester af ukrudtsmidler, viser nye analyser fra amterne. Konsekvensen bliver efter alt at bedømme, at en lang række mindre vandværker og private boringer må lukke i de kommende år.
Det er konklusionen i flere amter, hvor det seneste års fund af pesticider i grundvandet er blevet analyseret.
(Jyllands-Posten 1998, a-o)
 


Advarsel mod giftigt regnvand
Årligt regner flere tusind tons
 pesticider og pesticiderester ned over det danske land. Men ingen ved noget om, hvor farlige de stoffer er, som siler ned sammen med regnvandet.
I 1993 solgtes der i Danmark 16.631 tons bekæmpelsesmidler, hvoraf de 6.214 tons i den officielle bekæmpelsesmiddelstatistik betegnes som virksomme stoffer.
Cand. agro. Erik Kirknel fra Statens Planteavlforsøg bedømmer, at 80 procent af giftstofferne fordamper og på et tidspunkt igen havner på jorden, i vandløb eller i havet i en mængde svarende til et halvt gram pr. hektar.
En undersøgelse foretaget på initiativ af Nordisk Ministerråd viser ifølge Ritzaus Bureau, at det specielt er i landbrugets sprøjtesæson om foråret og efteråret, at regnvandet indeholder specielt store mængder sprøjtemidler, oven i købet i mængder, der langt overstiger, hvad myndighederne vil acceptere i grundvandet.
Professor Peder Agger fra Roskilde Universitets Center betegner over for Ritzau brugen af sprøjtemidler som et "gigantisk kemisk eksperiment" og opfordrer til forbud mod alle sprøjtemidler.
(Jyllands-Posten 1995, a-o)
 


Giften kommer ud af din vandhane
Danmarks undergrund
 er mineret med giftdepoter. Det vil koste op mod 24 milliarder, hvis vi fortsat skal kunne drikke vores grundvand
Tusindvis af tons livsfarlig gift truer det danske drikkevand. Giftfaren lurer under jordoverfladen og siver ganske langsomt ned til det grundvand, der dagligt pumpes ud til millioner af danske vandhaner.
Amtsrådsforeningen skønner i dag, at der findes op mod 20.000 affaldsdepoter, som endnu ikke er kortlagt.
Miljøstyrelsen vurderer, at 11.000 af dem udgør en direkte trussel mod det drikkevand, der strømmer ud, når vi lukker op for hanen.
Fælles for de giftige lagre er, at de stammer fra 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Dengang kunne man svine, som man ville, for ingen tænkte på, at den gift, der blev dumpet, ville vende tilbage i fremtiden.
Selv det giftigste affald blev behandlet ud fra devisen "ude af øje, ude af sind". Landbrugsministeriet henstillede blot, at landmænd og industrivirksomheder gravede giftigt affald en halv meter under jordoverfladen.
(Ekstrabladet 1994, a-o)
 

Lægemidler i drikkevand
Søgen efter pesticider
 i Berlins drikkevand førte tilfældigt også til fundet af clofibrinsyre. Vel var den fundne mængde (op til 180 mg/L) langt under en effektiv kolesterolsænkende koncentration ved en naturlig tørst, men det gav alligevel stof til eftertanke. Så meget, at sundhedsmyndighederne opfordrer medicinfabrikanterne til også at tænke på miljøet, når et nyt lægemiddel kreeres. Her tænkes bl.a. på delstoffets (og metabolitternes) nedbrydningsforhold i spildevand fra husholdninger.
(Deut. Apot. Zeit. 14, 1994, 57)
 

Health News 1998

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012