Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Læger og det alternative

Torben Pedersen, formand for Den Almindelige Danske Lægeforening har givet udtryk for, at hvis lægerne skal tage alternative metoder med i patientbehandlingen, må kravet være dokumentation af naturmidlernes effekt.
- Det grundlæggende i lægegerningen er at behandle og helbrede, redde liv, hvor det er muligt. Derfor er lægevidenskaben baseret i naturvidenskaben og i brugen af lægemidler og metoder, der har en sikker og videnskabelig dokumenteret effekt.
- Lægerne møder stadig oftere patienter, der får eller undersøger alternative former for behandling. Et paradoks i en tid, hvor der bruges stadig flere penge til stadig bedre lægemidler, der med sikkerhed kan helbrede stadig flere ting. Men kombinationen af stigende velstand, stigende optagethed af egen livskvalitet og utvivlsomt effekten af en massiv markedsføring får altså mange til at søge det alternativ.
- Det alternative marked er vokset kraftigt, og det er præget af stadig større virksomheder med omsætning og overskud, der må kunne finansiere deres egen forskning. Vi kan ikke acceptere beskyldninger om at være stopklodser for udviklingen på det alternative område.
- Vi kæmper en daglig kamp for at sikre ressourcer til nødvendig forskning, til fornyelse af udstyr og bygninger, til uddannelse og til afvikling af ventelister. Derfor er et evaluerings- og forskningscenter velkomment, men ikke på bekostning af den etablerede sundhedssektor.


Svar til Torben Pedersen: 

Vattet ja til det alternative 

Af Finn Dyrby Hermansen, formand for Helsebranchens Leverandørforening

I Jyllands-Posten 5/7 kommer formanden for Den Almindelige Danske Lægeforening, Torben Pedersen, med det mest uldne ja til det alternative, der længe er hørt.

Torben Pedersen efterlyser viden om, hvad naturlægemidlerne indeholder, hvilke bivirkninger der er, og hvordan de virker sammen med anden medicin.

Torben Pedersen og hans kolleger kan orientere sig i det tyske lægemiddelkatalog, Rote Liste, der i hvert terapeutisk afsnit først omhandler veldokumenteret plantemedicinske præparater til behandling af de pågældende indikationer inden for det pågældende terapeutiske område. For alle disse præparater findes der dokumentation for den helbredende effekt i en grad, der i hvert fald tilfredsstiller tyske lægers krav.

Det er desværre nødvendigt at gå syd for grænsen for at hente denne type informationer, da lægeforeningens forslag trods gentagne opfordringer fra Helsebranchens Leverandørforening ikke har fundet det interessant at optage de registrerede naturlægemidler i deres eget katalog. En afvisning der er vanskelig at forene med formandens egne ord om, at Lægeforeningens medlemmer ønsker at kunne give en kvalificeret rådgivning om disse præparater til patienterne.

Vi lever i et samfund, hvor udgifterne til sundhedsvæsenet er kolossale og stigende. Samtidig er sygeligheden stigende, og det er tvivlsomt, om vores generelle sundhedstilstand er øget over de seneste år. Den danske livslængde nærmer sig desværre den laveste i Europa, og antallet af kroniske lidelser er stærkt stigende, og det samme er vores forbrug af kemiske lægemidler. I en tid, hvor udgifterne løber løbsk, er den type behandling, vi tilbydes i det etablerede system, ofte utilstrækkelig, ineffektiv og unødvendig farlig for os selv og miljøet. Et paradoks, hvis det er sandt, som Torben Pedersen hævder, at stadig bedre kemiske lægemidler helbreder stadig flere ting.

Lægeforeningens formand skriver endvidere, at søgningen til den alternative sektor skyldes stigende velstand og optagethed af egen livskvalitet, samt resultat af effektiv markedsføring.

Med en sjælden arrogance meddeler Torben Pedersen her 30 procent af dette lands voksne befolkning, at deres egen dømmekraft er sat ud af funktion grundet massiv markedsføring. Problemet er, at Torben Pedersen ikke har holdt sig tilstrækkeligt orienteret i den stadig stigende mængde dokumentation for disse midlers effekt. Patienterne  med særlig interesse for egen behandling er derfor bedre orienteret end Torben Pedersen og hans kolleger.

Denne afvisning af patienternes egne erfaringer med naturlige lægemidler svækker selvsagt patienternes tillid til det etablerede system, hvilket medfører, at alternativ behandling ved nogle helbredsproblemer udgør mange menneskers første behandlingsvalg. Dette er naturligvis ikke optimalt, idet selvbehandling aldrig kan erstatte en erfaren terapeuts korrekte diagnose og opfølgende behandling. Men patienterne svigtes ofte voldsomt grundet manglende interesse fra det etablerede system.
Samtidig kan jeg forsikre Torben Pedersen om, at der bruges langt færre markedsføringskroner til promovering af naturlig behandling totalt end de beløb, der bruges til den kemiske industris markedsføring over for lægerne alene.

Det er måske disse penge, der fastholder Torben Pedersen i det selvbedrag, at den lægelige behandling er baseret i naturvidenskaben? Undskyld, der mistede jeg vist den gensidige respekt. De fleste af de behandlinger, læger i dag foreslår deres patienter, er ikke bedre dokumenterede end de alternative behandlingsmetoder, som de er så dygtige til at kritisere. Hvis dette var tilfældet, hvorfor er begrebet evidensbaseret medicin så opstået? Nej, lægefaget har aldrig været naturvidenskab, men kunst. Med løsninger af problemer, der ikke nødvendigvis kan formuleres klart, før disse er løst.

En klog læge ved godt, at hvad han i dag ved, er for intet at regne imod det, som han ikke ved, men hvor bliver ydmygheden af på netop dette her område.

Lægeforeningens vattede ja er ligegyldigt for brugerne af disse midler, vi er nemlig som nation ikke længere tilbøjelige til at lade en lille flok læger på et kontor i København afgøre, hvad der er "god medicin", og hvad der ikke af.

Men for Lægeforeningens medlemmers egen skyld ville det være nyttigt at foreslå ledelsen en anden tilgang til de relativt bivirkningsfrie effektive naturlige lægemidler. For den nuværende holdning er ikke fremtidssikret.

Kan lægerne ikke længere forstå deres informationspligt over for deres patienter, vil disse naturligvis søge andre terapeuter, der har større forståelse for økologisk tænkning samt behandlingspraksis.

Det offentlige system bør i langt højere grad interessere sig for denne debat og afsætte offentlige midler til forskning i og afprøvning af disse midler:
  • fordi de er relativt bivirkningsfrie,   
  • uden belastning for samfundsøkonomien   
  • ikke forurenende og bæredygtige   
  • velkendte af vor organisme og   
  • effektive 
Kære læger, stil jer selv "mormor-spørgsmålet":

"Ville I ikke ønske, at jeres mormor i fremtidens sundhedsvæsen blev behandlet med denne type lægemidler?"

Så hvad enten Lægeforeningen eller dens medlemmer vil acceptere beskyldninger om at være stopklodser for det alternative område eller ej, så er det sådan, de optræder for øjeblikket. Til stor skade for sig selv, sine medlemmer, og patienterne ikke at forglemme.

Skulle Den Almindelige Danske Lægeforening imidlertid ønske at lave om på dette, vil vi trods mange års latterliggørelse og hån meget gerne bidrage til en mere fornuftig holdning til det tilbud, der findes i den seriøse del af naturlægemiddelmarkedet, til gavn for patienterne i fremtidens sundhedssystem.
 

Health News 1998.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012