Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

E-vitamin - min personlige erfaring

Bedre end fiskeolier og uden risiko for harskning.

Uddrag fra bogen »Vitamin-E - Your Key to a Healthy Heart« af Herbert Bailey

Mit hjerteanfald fandt sted for syv år siden på en af de dejligste dage i mit liv. Jeg var netop kommet tilbage fra en ferie - et månedlangt ophold - og jeg følte mig fuld af energi og gik i gang med at bære store træstykker op fra stranden. Jeg tilbragte hele dagen i denne heftige aktivitet selv om træstykkerne var så tunge, at ingen mand, der var ved sine fulde fem, ville vove at give sig i kast med dem. Men jeg følte trang til legemlig anstrengelse, fordi jeg så længe havde været afskåret herfra, så da dagen var til ende, og jeg havde arbejde uden ophold, var træet stablet pænt op mod huset. Men da jeg kom ind til middag, kollapsede jeg.

Jeg havde stærke smerter omkring hjertet, og jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg mærkede, at jeg var ved at kvæles, men jeg kunne ikke trække vejret hurtigt nok til at afværge denne frygtelige fornemmelse. Jeg følte, at jeg var ved at dø - hvilket er den mest horrible, hjælpeløse og panikagtige følelse.

Vor glimrende praktiserende læge og gode ven blev tilkaldt, og han ordinerede omgående digitalis og nitroglycerin. Dertil absolut ro og sengeleje i mindst 3 uger. jeg blev chokeret. Jeg arbejdede på en vigtig bog dengang, og jeg havde virkelig hvert ledigt øjeblik besat. Men lægen advarede mig og fortalte, at jeg havde stærk »hjertemodstand« og dårligt blodomløb - og at jeg måtte holde mig fuldstændig i ro og overhovedet ikke arbejde (med »hjertemodstand« menes, at hjertets pacemaker ikke fordeler blodet ordentligt, og den normale hjerterytme er derfor afbrudt og forstyrret!).

Jeg spurgte ham, om store doser af E-vitamin ville hjælpe, hvilket jeg flygtigt havde læst om et eller andet sted, men han svarede, at han ikke kendte nogen godkendt litteratur på dette område - kun når det drejede sig om kaniner og rotter. Vi mundhuggedes en smule  pro et contra  om den autoriserede medicin - og han forlod mig og overlod mig til min ro og min digitalis.

Samtidig med, at jeg forsøgte at følge lægens ordre, læste jeg noget helt nyt, nemlig at E-vitamin faktisk var det bedste middel mod hjertesygdomme af alle typer. Jeg opdagede, at der allerede fandtes meget litteratur om den sag, og at pionererne i E-vitamin-forskningen havde publiceret deres resultater i en bog, skrevet for læger og omhandlende hjerte- og karsygdomme.

Mit hjerteanfald blev altså min introduktion til dette næsten ukendte lægemiddel - E-vitaminet.  Bogen om E-vitaminet er skrevet og samlet af dr. Evan Shute fra London, Ontario, Canada. Den hedder »Alpha Tocopherol (Vitamin-E) in Cardio-Vascular Disease«. I den fandt jeg dokumentation fra hele den civiliserede verden.

Ord kan ikke beskrive min reaktion, da jeg læste denne bog. For selv om jeg vidste en del om den fjendtlige medicinske holdning over for visse foreslåede kræft-lægemidler, havde jeg ikke haft nogen grund til at tro, at denne undertrykkelse fra lægeautoriteternes side også fandtes, når det gjaldt hjertesygdomme.

Og dog forholder det sig således: Shute Foundation for Medical Research ligger inde med fulde og komplette beviser fra mere end 10. 000 ofre for hjertesygdomme, der er behandlet med E-vitamin (mens jeg skriver dette, er mindst 69.000 personer over hele verden blevet reddet af e-vitamin-terapien). Og disse overvældende beviser er blevet tiet ihjel, ignoreret og, endnu værre, dementeret i den medicinske presse og naturligvis også i den populære. (Dog findes disse bøger og rapporter alligevel i ethvert godt 1ægebibliotek).

Jeg fandt - ved hjælp af Shutes bog - ud af, at jeg skulle starte med 600 mg E-vitaminer dagligt = ca. 800 i.e. eller 2 x 400 eller 500 i.e. stærke, naturlige E-vitaminer.

På tredjedagen efter E-vitamin-terapiens påbegyndelse følte jeg en bølge af energi og en så ny følelse af fysisk velvære, at jeg sagde til min kone: »Jeg vil være forbandet, om jeg bliver her i sengen længere.«

Det gjorde jeg heller ikke. Jeg stod op og har ikke siden søgt sengen på grund af hjertebesværligheder. Og det er derfor, jeg nu syv år senere har glemt min digitalis og mit nitroglycerin. Jeg er i stand til at arbejde ved skrivemaskinen hele natten, at save nogle få træstammer, når solen står op - og derefter tage en tur på min cykel hele egnen rundt uden at føle andre bivirkninger end den forøgelse af åndedrættet, der altid kommer efter stimulerende anstrengelser. Jeg ved, at E-vitamin-terapien er effektiv mod så at sige alle former for hjertesygdomme - utroligt, som det må lyde. Den lektie, jeg har lært, er mig dyrebar, fordi andre også kan få nytte af den.

Jeg ved, det vil blive vanskeligt at overbevise alle om den utrolige virkning af E-vitaminet, men jeg vil alligevel forsøge. I denne bog vil jeg referere til mange af de aktuelle tilfælde, som er blevet holdt under kontrol og hjulpet af E-vitaminet. Når du har læst om det, prøv så at gå til din læge og fortæl ham om det - og hvis han siger: »Lad være med at læse propaganda for E-vitamin. Intet, der er blevet publiceret i lægetidsskrifter, underbygger denne mærkelige påstand«. Hvad vil du så gøre? Jeg gætter på, at du følger nøjagtig den samme kurs, som jeg gjorde i 1957 - tager E-vitamin alligevel. Det er ugiftigt.

I et eksperiment foretaget på State Untversity i New York under opsyn af dr R W. Hillman tog en frivillig forsøgsperson to til fire gram E-vitamin daglig i over tre måneder (denne dosis er 2-4 gange den sædvanlige dosis til behandling af hjertepatienter). Resultatet viste, at forsøgspersonen fungerede helt perfekt.

Men mere end det: Dr. A. Del Giudice,  National Institute of Public Health, Buenos Aires, giver 2 gram (2000 milligram) daglig - og har gjort det i mange år - til retarderede børn, selv mongolbørn. Ikke alene har der aldrig været konstateret giftige bivirkninger, men dr. Giudice har haft væsentlig fremgang med disse børn, både mentalt og fysisk.

Alle dyreforsøg viser, at E-vitaminer er aldeles ugiftige, og alle medicinske per anerkender dette faktum. 

Et medicinsk tidsskrift bekræftede da også i 1963, at »E-vitaminet er ugiftigt, selv i store doser.«

Alt dette betyder naturligvis ikke, at du skal nedsvælge en flaske E-vitamin og forvente, at der sker et mirakel samme dag. En så tåbelig handling ville hverken gavne eller skade dig. Enhver substans, selv vand, vil slå dig ihjel, hvis du tager nok af det. De gamle grækeres visdom kan hjælpe os her som i så mange tilfælde: »Alt med måde«.

Med denne lille advarsel vil vi slutte. Muligheden for, at E-vitaminet kan hjælpe også dig, er fantastisk høj«.

Helsebladet »PRAXIS«s kommentar: E-vitaminet  åbner arterierne, så mere blod flyder gennem kredsløbet. Dette er af stor vigtighed for mennesker med åreforkalkning og kredsløbsforstyrrelser. 

Åreforkalkning er den generelle betegnelse som dækker over alle former for forstyrrelse i åre- og venesystemet, hvilket siges at være et alderstegn. Arterierne bliver »hårde« og »tykke«, og venerne taber deres elasticitet. Desuden kommer der »klumper« af fedt, som deponeres på indersiden af væggene. Ofte river et sådant »fedtdepot, sig løs og føres af sted med blodet gennem de årer, der i forvejen er alt for snævre. 

Hjertet har i forvejen vanskeligt ved at transportere dette »tykke,, blod. Dersom et sådant stykke materiale finder vej til hjertet eller blokerer blodstrømmen til hjertet, har vi en af de almindeligste former for »blodprop i hjertet«.

Dr. Evan Shute er særdeles anerkendt inden for forskning af stærke, naturlige E-vitaminer. Hans institut i Canada, »The Shute Institute«, har offentliggjort mange rapporter om, hvordan mennesker har afhjulpet og forbedret deres helbred ved brug af stærke, naturlige E-vitaminer.

Dr Evan Shute vurderer på baggrund af sin fremtrædende ekspertise, at den daglige dosis skal være fra ca. 800-1200 i e pr dag for at have en positiv virkning - selv tager dr. Evan Shute 1200 i. e. pr dag.

Alderdomsprocessen.  I mange nyere afhandlinger, f.eks. i bogen »Vitamin E and Aging« (»Vitamin E og alderdomsprocessen) beskrives det, hvorledes et dagligt tilskud af E-vitamin kan hjælpe den enkelte til at være vital langt ind i alderdommen.

Amning.  Det omtales også i litteraturen, at E-vitaminet har betydning for moderens mælkemængde efter en fødsel.

Angina pectori, eller »brystkrampe/hjertekrampe«, beskrives af syv forskere. F.eks. fortæller dr. T.W. Anderson i  Canadian Medical Journal i 1973, at 50 patienter fik stor hjælp mod denne lidelse ved indtagelse af doser helt op til 3.200 i.e. om dagen.

Benkramper.  Smertefulde kramper i benene hos mennesker, der står meget op igennem dagen, kan ifølge 5 forskeres mening bedres gennem et dagligt tilskud af E-vitamin.

Blodpropper.  Denne frygtelige sygdom er - sammen med kræft - en af de sygdomme, man endnu ikke har et internationalt anerkendt middel imod. Da E-vitaminet har indflydelse på blodet, har mange forskere interesseret sig for at undersøge E-vitaminets betydning for forebyggelse og helbredelse. Herbert Baileys bog om E-vitaminet fortæller lidt om dette emne - altså E-vitaminets funktion som anti-blodpropdannende. Det virker overvældende, at der er 58 litteraturhenvisninger til dette spørgsmål.

Brystkirtel-betændelse.  Litteraturen - i alt fire henvisninger - fortæller samstemmende, at doser på 400 til 600 i.e. E-vitamin om dagen som regel viser helbredelse i løbet af 4 måneder.

Diabetes.  Om dette emne skal her kun fortælles, at otte forskere har studeret E-vitaminets betydning for sukkersygepatienter, og de fortæller alle, at insulinbehovet reduceres, hvis der samtidig indtages E-vitamin.

Døvhed - øresusen - ringen for ørerne.  En undersøgelse, som er offentliggjort i et schweizisk lægetidsskrift, fortæller, at 14 ud af 40 patienter med disse lidelser blev fuldstændigt helbredt, og 11 fik betydelig bedring ved behandling med E-vitamin.

Helvedesild.  Litteraturen fortæller, at doseringer helt op til 1.200 i.e. om dagen kan hjælpe på den irriterende kløe, og suppleret med E-vitaminsalve opnås der en væsentlig lindring.

Hjertesygdomme.  Hvis vi her skulle omtale al den litteratur, der findes om E-vitaminets betydning, ville dette nummer af PRAXIS komme til at fylde adskillige hundrede sider. Forskere fra hele verden har ifølge Herbert Bailey i ikke mindre end 109 videnskabelige artikler beskrevet E-vitaminets betydning i forbindelse med hjertesygdomme.

Højt blodtryk.  En hel del af litteraturen om hjertesygdomme berører spørgsmålet om forhøjet blodtryk, men specielt ni videnskabelige arbejder fortæller om E-vitaminets evne til at normalisere et forhøjet blodtryk.

Klimakteriet.  Otte rapporter fortæller, at doseringen af østrogen i forbindelse med klimakteriet kan nedsættes, og i visse tilfælde helt kan undgås, hvis der suppleres med E-vitamin.

Kramper.  Dr. L. Lotzof fortæller i  The Medical Journal of Australia i  1977, at E-vitaminbehandling hjælper på endetarmskramper, mavekramper, muskelkramper, benkramper, sportskramper og natlige kramper. Helt tilbage i 1944 beskrev Elisabeth Martin det samme i Canadian Medical Journal.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012