Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Super Blæretang kapsler

Det bedste helsemiddel fra havet

Den tiltagende industrialisering og manipulering med fødemidlerne giver anledning til bekymring blandt ernæringseksperter og forbrugere. Der anbefales mere eller mindre syntetiske vitamin- og mineraltabletter, som altid har en unormal sammensætning i forhold til den komplekse næringssammensætning, som Vorherre har givet urter og planter, herunder havalger.

Havalger har været anvendt mange forskellige steder i verden igennem årtusinde såvel i Østen, af japanere og kinesere, som i Europa af f.eks. grækere og romere. På de ufrugtbare japanske øer har søplanter været et nødvendigt supplement til den daglige ernæring, mens de hos os især er blevet anvendt som foder til husdyr og gødningsmiddel. Det siges, at der findes over 800 arter af større alger, som i store træk kan inddeles i fire grupper, nemlig de grønne, brune, røde og blå-grønne, og de finder i dag anvendelse ikke alene inden for land- og havebrug, men også inden for industrien. Alger er således et vigtigt råstof i f.eks. kosmetik-, tekstil- og medicinalindustrien, hvor de anvendes i en lang række forskellige produkter som stivelses-, stabiliserings- og bindemidler.

Havalger »høstes« i et stort antal kystlande, i Europa i de vestlige kystområder, der ligger op til Golfstrømmen. Nogle af de fineste planter kommer fra Norge, hvor dyrkningen af søplanter er veletableret. Norge er formentlig det vigtigste land efter Japan, når det drejer sig om aqua-kultur.

Havalgens hemmeligheder. »Mineralmasser« ville være en træffende beskrivelse af  havalger, som er ti eller flere gange rigere på mineraler end nogen afgrøde, der dyrkes på land. En tiltrækkende egenskab ved disse mineraler er, at de findes i en naturlig biologisk balance. Dette er et vigtigt forhold, for overdreven brug kan vise sig skadeligt. Når man bruger søplanter som gødningsmiddel er det praktisk talt umuligt at give overdoser, især på fattige jorder. Brugen af søplanter på land giver ofte bemærkelsesværdige resultater. Det giver økologiske og biodynamiske gartnere og andre, der interesserer sig for forureningsproblemet, lejlighed til at gengive jorden dens vitalitet på en fuldstændig naturlig måde uden bivirkninger.

Jod. Ethvert mineral i havet findes også i menneskeblod. De, der mangler et vitalt element i blodet, kan derfor få gavn af søplanter i form af kosttilskud. En bemærkelsesværdig kendsgerning er, at havet er den rigeste kilde til forsyning af jod. Alle havalger indeholder jod, som man véd udøver en positiv indflydelse på legemet, men der er stor forskel i   jodprocenten. Her i Danmark findes et tangprodukt fra Naturdrogeriet A/S ved navn  Super Blæretang kapsler  med lucerne. Præparatet er hverken overtrukket med sukker eller tilsat farvestoffer. Hvor mirakuløst er det ikke, at jodindholdet i søplanter kan være 20.000 gange større end i havvandet, hvor disse planter gror! Bemærk, at Super Blæretang kapsler  indeholder jodmængder, der ligger inden for de officielt tilladte grænser.

Skjoldbruskkirtlen.  I 1882 gjorde en fransk læge den opdagelse, at indtagelse af jod kunne helbrede struma, som ofte findes i samfund, der er beliggende langt fra kystegnene. På sådanne steder indeholder de dyrkede afgrøder lidt eller overhovedet intet jod. Denne substans har så bemærkelsesværdig en styrke, at en lille dråbe i   et glas juice overvinder stress og giver en afslappende virkning. Dette mineral tjener et andet vitalt formål, idet det som en hær beskytter blodstrømmen mod indtrængende bakterier. Skjoldbruskkirtelen bruger også jod til at give en god hårvækst, således at dette mineral er vigtigt for et sundt legeme og modvirker alderdomstegn. Mange vitaminer, sporeelementer, mineraler er på det seneste blevet opdaget i søplanter, hvilket forklarer, hvorfor det har været brugt som lægemiddel i hundreder af år.

Sukkerindholdet kaldes mannitol, som ikke er sødt nok til at sætte blodsukkerindholdet i vejret. Dette gør søplanter til et ideelt fødemiddel for diabetikere. Alger er en glimrende vitaminkilde, idet de indeholder vitamin A, B12 C, thyamin, riboflavin, niacin, panthotensyre og vitamin D, for at nævne nogle få.

Alt i alt indeholder søplanter 13 vitaminer, 20 essentielle aminosyrer og over 60 mineraler/sporeelementer - ganske formidabelt af en plante, der klassificeres som ukrudt. Som den vigtigste maritime afgrøde indeholder alger alle havets mineraler. Faktisk er aske/mineralindholdet i alger kendt for at variere mellem 10 og hele 50 % (aske kan bedst beskrives som det ikke-nedbrydelige mineralindhold, som bliver tilbage, når planter er brændt).

Ernæring gennem blade.  Måske er det mest bemærkelsesværdige ved en flydende  havalge-koncentration - for en gartner - dets evne til at ernære planter gennem disses blade. Den slags ernæring kan tjene mange formål; det vigtigste ved en have er, at der dyrkes gode og sunde planter. Ernæring gennem blade ved udsprøjtning af flydende Havalge-extrakt sikrer et stærkt forøget udbytte. Grunden er, at planterne er i stand til at optage en højere procentdel af sporeelementer ved denne ernæringsmetode, der iøvrigt også giver en bedre kvalitet og frugt og grøntsager et bedre udseende. Yderligere skabes der bedre modstandskraft mod sygdomme og større mulighed for at udnytte næringsstofferne i jorden.

Videnskabeligt bevis. Hvad bevis er der for, at havalger er i stand til at ernære planter gennem deres blade? For næsten 100 år siden blev det opdaget, at stofskiftet blev udvasket under regnskyl. Man formodede derfor, at det omvendte var muligt, dvs. at afgrøder kunne ernæres via deres blade. Undersøgelser, der anvendte fluoriserende væsker, viste, at dette var tilfældet, og yderligere undersøgelser tilvejebragte de næringsstoffer, der er tilgængelige for planter ved deres ernæring gennem blade.

Alger og radioaktivitet.  Kan alger tjene som et præventivt middel mod nogle af farerne i atomalderen? Begivenheder for nylig tyder på, at de kan.Ved McGill University, Montreal, Canada, viste alger, høstet i Stillehavet, sig at have en bemærkelsesværdig evne til at reducere radioaktivt strontium 90, som personer havde optaget gennem deres tarm, med op til 80 % Denne kendsgerning blev også bekræftet af Medical Research Radiological Unit ved Harwell.

Når vi undersøger det gennemsnitlige indhold i alger - minus vitaminer - er der måske al mulig grund til at konkludere, at de kan have egenskaber, der næsten er mirakuløse.

I denne analyse blev der fundet mindst ca. 70 forskellige elementer, incl. mineraler. Nogle fandtes kun i meget små mængder, men den kendsgerning, at de er til stede, antyder algernes betydning i ernæringen.

Gennemsnitligt indhold i havalger

Komponenter 

Pct. 

Kulhydrater

 

Proteiner

5,7

Mannitol

4,2

Fedt

2,6

Alginisk syre

26,7

Fibre

7,0

Methylpentosan

7,0

Kvælstoffrit ekstrakt

58,6

Laminarin

9,3

Væske 

10,7

Ubest. sukkerstoff.

14,4

Aske

15,4

 

 

I alt

100,0

 

 

Makro-elementer (% af tørstof)

Ca

1.18-7.74

Cl

0.307-5.42

K

095-5.40

Mg

0.644-2.49

Na

1.36-5.22

P

0.189-0.920

S

2.06-5.94

Si

0.118-4.19

Sporelementer (mg/kg af tørstof)

I

10-1120

Fe

3-5450

Zn

3-815

Mn

5-357

Cu

1.93-45

Ni

2.8-30.3

CO

0.32-11.34

Hg

0.02-0.08

Pb

0.6-4

Cd

0.8-25.6

Mo

0.031-4.6

Sb

0.37-2.5

Se

0.17

300m/1kg

 

Sn

0.02-0.07

300mg/kg

 

V

0.04-0.68

Kulhydrater (% af tørstof)

Algininsyre

20-26

Fucanes

11-12

Laminarine

2-5

Aminosyrer (% af proteiner)

Ala

4.93-5.93

Arg

4.38-4.50

Asp

7.97 - 9

Cys

spor

Glu

9.10-11

Gly

4.63-5.40

His

1.05-1-70

Ile

3.00-3.42

Leu

5.00-6.57

Lys

3.95-6.00

Met

1.39-2.30

Phe

2.60-3.90

Pro

3.30-3.71

Ser

3.50-4.56

Thr

2.894.15

Trp

spor

Tyr

1.20-2.14

Val

3.90-4.47

Vitaminer (mg/kg af tørstof)

A

60-90mg/kg

E

139-

C

600-

Betydningen for sundhed og sygdom.   For nogle år siden blev nogle videnskabsmand interesseret i befolkningen i Hizato, der ligger i Nagano-provinsen i Japan. Næsten 10% af landsbyens beboere var over 70 år, og en oversigt viste, at der var 250% flere 70-årige end i nogen anden japansk landsby. Efter et omfattende studium var konklusionen, at indbyggernes kost var en medvirkende årsag til deres høje levealder. Det er interessant at bemærke, at kosten bestod af vegetabilier, især soyabønner, hirse, byg, hvede, fuldkornsmel og - alger. I Hizato er havalger tilgængelige i mange former og bruges som en del af den daglige ernæring. Disse landsbybeboere er med til at demonstrere vegetarismens berettigelse.

Fordelen ved havalger er, at de dels er alkaliske og rensende og udøver en mild laksativ virkning. De besidder derfor ernæringsmæssige og terapeutiske virkninger på en og samme tid. Det er en kendsgerning, at søplanter er normaliserende og helbredende for arterier, lever, nyrer, galdeblære, bugspytkirtel, skjoldbruskkirtel, testikler, livmoder og ovarier. Hertil kommer den gunstige virkning på slimhinder og muskulatur. Havalger letter spænding på sansenerver og er et naturligt beroligende middel. De indeholder fosfor, kalium, natrium og jern - alle mineralsalte, der er væsentlige for opbygningen af sunde nerver. Elementerne: selen, kobber, sølv og zink findes også. Det er manglen på disse mineraler og elementer - der bør komme fra naturlige fødekilder - som ofte forårsager et svagt nervesystem. Menstruation- og ovarieforstyrrelser er tit enten årsagen til eller forbundet med nervøse spændinger, depression og hovedpine.

Men frem for alt er det det høje jodindhold, der gør havalger væsentlige ved helbredelsen af struma. Skjoldbruskkirtien er en af de vigtigste kirtler i det endokrine system og medvirker til at afbalancere dette systems funktion. Enhver forstyrrelse eller mangel i skjoldbruskkirtien påvirker hele systemet.

art-havsolHavalger er anti-koagulerende, de adskiller sig i egenskaber efter voksested og årstid. Alle spiselige havalger sikrer ved at fremme parathyfuskirtlernes funktion, at mineralsaltene, som fås gennem kosten, absorberes og assimileres bedst muligt. Calcium, jod og natrium spiller alle en særlig rolle i opretholdelsen af arterievæggens spændstighed og elasticitet. Havalger er også en blodrenser. En kombination af faktorer gør derfor havalger  yderst nyttige i behandlingen af for højt blodtryk. Årsagen hertil kan være stress, uren blodstrøm eller hærdning af blodkar. Ofte er det en kombination af disse faktorer. Havalger har en gavnlig virkning på alle de nævnte årsager.

Stress er ligesom denatureret føde et permanent træk ved det moderne liv. Stress er en af de vigtigste årsager til psykosomatiske sygdomme. Det er så meget desto vigtigere at bekæmpe sådanne forhold med rigtig og passende kost.  Havalger  indeholder alle de essentielle stoffer til beskyttelse mod virkningen af stress; da de er et fuldstændigt naturligt fødemiddel, yder de hjælp i den lettest og,bredest mulige form. - Ja man skylder faktisk sit helbred at tage Super Blæretang kapsler med lucerne.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012