Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Optimal kapsler

art-soldepresEt naturligt alternativ til behandlingen af depressioner.  Ingen anden psykisk sygdom har en sådan stigningsrate som  depressionen.  Det er der mange grunde til: opløsningen af familiebåndene, rodløsheden hos gamle mennesker, en materialistisk og følelseskold livsstil og det almindelige karriererace. For blot at nævne nogle alment kendte forhold.

Nervemedicin og psykofarmaca er blevet en del af vores »nye, fagre verden« - der omsættes årligt for milliarder af den slags medikamenter i Europa og USA, desværre ofte med meget alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Der kan være tale om relativt harmløse symptomer som tørhed i munden, svimmelhed og sveden, men der kan også optræde forstoppelse, forstyrrelse i hjertefunktionen, svigt i skjoldbruskirtlen og måske endda dødelig udgang. Mange præparater sætter patienten i et afhængighedsforhold, og indstillingen af behandlingen fører til stærke abstinenssymptomer.

Alternative strategier i depressionsbehandlingen: »Light Therapy«.  Ikke underligt, at der i de senere år har været stor interesse for at finde nye veje i behandlingen af denne udbredte lidelse. En forholdsvis enkel opdagelse er konstateringen af, at depressioner ofte er »sæsonbestemte«. På engelsk taler man om »Seasonal Affective Disorder«, dvs. depressioner, der viser sig om efteråret og vinteren, og som manifesterer sig ved, at vi er trætte, mere triste, lettere irritable, får flere vanskeligheder i vores omgang med andre, samt spiser mere. Forskere har fundet ud af, at disse symptomer optræder hyppigere, jo længere man fjerner sig fra ækvator. Forklaringen er populært sagt, at hjernen frembringer andre impulser ved lys end i mørke - det svarer til, at anfald af angst og uro oftest optræder om natten. Sådanne depressive tilstande har vist sig at kunne behandles med held, simpelthen ved at patienten udsættes for et kunstigt lys, der minder om solens (såkaldt »Light Therapy«). På tilsvarende måde har man kunnet behandle hovedpine, alkoholisme, unormale sultfornemmelser, søvnforstyrrelser og PMS (det præmenstruelle syndrom).

Hvordan konstaterer man depressionen?  Langt fra alle depressioner kan imidlertid kureres med lysterapien. Depressioner, der er arvelige eller skyldes f.eks. traumatiske oplevelser (skilsmisse, tab af familiemedlem, arbejdsløshed osv.) kræver en anden strategi.

Mange mennesker har svært ved at acceptere, at de har en depression; men erkendelsen af at være i en depressiv tilstand er den første og vigtigste betingelse for at kunne behandle lidelsen. Enhver kan - uden at behøve at konsultere en specialist - foretage sin egen diagnose ved at spørge sig selv, om en eller flere af følgende 9 symptomer har kunnet konstateres igennem en periode på 2 uger:

  1. Nedtrykthed og dårligt humør det meste af dagen og næsten hver dag (irritabilitet hos børn og unge).     
  2. Mærkbart tab af interesse og lyst til alle eller næsten alle aktiviteter det meste af dagen og næsten hver dag.     
  3. Betydelige svingninger i vægten (mindst plus/minus 5% inden for en måned), eller mærkbare ændringer i appetitten næsten hver dag (for børn: manglende evne til at opnå normal vægt).     
  4. Søvnløshed, eller omvendt overdrevent søvnbehov.     
  5. Tilstand af ophidselse, eller omvendt apati - fysisk eller psykisk, bekræftet af dem, man normalt lever sammen med.     
  6. Hyppige anfald af træthed og mangel på energi næsten hver dag.     
  7. Følelse af mangel på tillid, overdreven og umotiveret skyldfølelse næsten hele dagen.     
  8. Nedsat evne til at koncentrere sig og/ eller ubeslutsomhed næsten hver dag.     
  9. Tilbagevendende dødstanker (ikke blot angst for at dø) og tanker om selvmord.

Hvis mindst 5 af disse symptomer kan konstateres, og hvis der blandt disse er mindst et af de to første, så er der næsten med sikkerhed tale om en depression, og en behandling bør seriøst overvejes.

»Grønne« medikamenter giver nyt håb.  Phytoterapien, dvs. behandlingen med lægeplanter, har i de senere år gjort bemærkelsesværdige fremskridt, når det gælder behandlingen af psykiske lidelser. I Danmark kendes f.eks. præparatet Rolin*at, der for mange er et effektivt middel mod nervøse lidelser, søvnløshed og stress.

art-optimalEt andet præparat - Optimal - er nu blevet udviklet på grundlag af den nyeste forskning i anti-depressive lægeurter - først og fremmest perikon - og er et »grønt« alternativ til de gængse nervemidler uden disses skadelige bivirkninger.

Opdagelsen af, at perikon  (Hypericum perforatum)  kan sættes ind i depressionsbehandlingen, er et resultat af det arbejde, der er blevet gjort bl.a. i Tyskland, og ikke et »klog-kone«-råd af tvivlsom oprindelse.

Faktisk har de nye undersøgelser været så overbevisende, at det tyske sundhedsministerium nu har anerkendt perikon som et lægemiddel.

Hoffmann og Kühl  undersøgte 60 depressive patienter (31 mænd og 29 kvinder i alderen 19 til 73 år). Undersøgelsen var en såkaldt dobbeltblindundersøgelse, hvor halvdelen af gruppen fik ordineret et placebo-stof (»snyde-medicin«), den anden halvdel et perikon-præparat.

Efter 6 uger viste de patienter, der var blevet behandlet med perikon, en betydelig bedring i forhold til placebogruppen, såvel med hensyn til enkeltsymptomer som i det samlede billede. Andelen af de tilfælde, der bedømtes som »meget gode/ gode« lå således på 63% (placebo-gruppen 10%), mens der ikke kunne konstateres nogen bedring hos 20% (placebo-gruppen 67%). Bivirkninger blev ikke iagttaget.

Forskernes konklusion var, at perikon egner sig meget godt til behandling af depressive tilstande, især af middelsvær grad. Resultaterne er sammenfattet i tabel 1 nedenfor.

En anden gruppe på 80 patienter mellem 40 og 70 år, der havde udviklet en depression som en naturlig reaktion på en alvorlig traumatisk oplevelse, blev undersøgt af den i München arbejdende psykiater dr. Johann Kugler.

Halvdelen blev behandlet med det syntetiske præparat bromazepam (fra benzodiazepin-stofgruppen), den anden halvdel blev behandlet med et perikonpræparat.

I en artikel i  Zeitschrift für Allgemeinmedizin fremhæver dr. Kugler, at der er alvorlige problemer med antidepressiva og neuroleptika netop ved behandlingen af den meget almindelige udmattelsesdepression, hvis typiske symptomer er angst, uro, præstationssvigt, mangel på lyst og interesse samt søvnforstyrrelser. Den bivirkningsfrie perikon-behandling er derfor et velkomment alternativ i behandlingen af psykogene, altså sjæleligt betingede, depressioner.

Undersøgelsen viste, at symptomer i perikon-gruppen som depressiv forstemthed, tvangsgråd, oplevelsen af indre tomhed, håbløshed, mangel på tro på eget værd og selvmordstanker blev tydeligt forbedret i forhold til bromazepam-gruppen. Det samme gjaldt for træthed, indesluttethed og irritabilitet.

I sin konklusion siger dr. Kugler, at perikon i en samlet vurdering virker lige så godt som det syntetiske middel, men uden dettes skadelige bivirkninger. »Såvel antallet af patienter med uønskede følgevirkninger, som antallet af uønskede virkninger pr. patient, var større blandt de patienter, der behandledes med bromazepam, end hos patienterne i perikon-gruppen«.

art-dameoptimOptimal - en speciel sammensætning af anti-depressive droger Disse opdagelser af perikons indflydelse på det psykisk-depressive område er blevet bekræftet fra flere sider og har spillet en vigtig rolle for udviklingen af Optimal.

Optimal er gjort stærkere og bredere virkende ved, at perikon i dette særlige præparat er blandet med andre lægeplanter.

M Panijel  fandt i 1985 frem til, at virkningen af perikon bedres, hvis man kombinerer planten med baldrian  (Valeriana off).  Inden for en behandlingsperiode på blot 2 uger opnåede han bedre resultater med denne kombination af harmløse lægeplanter end med det syntetiske middel diazepam (Therapiewoche, 1985 34/41).

En stort anlagt afprøvning af baldrians betydning - 982 praktiserende læger testede baldrian på 11.168 patienter - viste, at denne plante kunne afhjælpe nervøst betingede lidelser i 75% af tilfældene  (Schmidt-Voigt, Therapiewoche, 1986,36/7).

I Danmark har man i helsebranchen haft en voksende interesse for de muligheder, der findes for at behandle forskellige psykiske lidelser med bivirkningsfrie plantedroger.

Optimal er udviklet på basis af et solidt kendskab til phytoterapi og moderne forskning om lægeplanternes velgørende virkestoffer. Præparatet indeholder foruden perikon og baldrian også urterne passionsblomst, hjertensfryd, kamille og pebermynte. Disse planter optræder som katalysatorer og styrker dermed virkningen af perikon og baldrian.

Fornuftig kost, spadsereture i det fri og sport er egnede måder til at lette depressive humørsvingninger - sammen med et uskadeligt naturpræparat som Optimal er der efter den nyeste forskning at dømme gode muligheder for, at mange mennesker kan blive hjulpet uden at skulle gribe til de problematiske psykofarmaka.

Optimal-kapsler forhandles på apoteker, hos materialister og i helsekostforretninger.

Tabel 1: Ændringerne i depressive symptomer (sum-middelværdier) i løbet af en 6 -ugers behandling med perikon ved 19 symptomer under angivelse af sum-middelværdierne (R) og de dertil hørende standardafvigelser (s).

Symptomer

Antal
patienter

Før terapi
x

Efter 3 uger
x

Reduk-
tion
%

Efter 6 uger
x

Reduk-
tion
%

Nedsat virkelyst

16

2,12

1,37

35

1,00

53

Stemningssvingninger

19

2,00

1,31

35

0,63

69

Nervøs udmattelse

15

1,86

1,00

46

0,53

72

Overdreven mistroiskhed

9

2,00

1,44

28

1,22

39

Vejrfølsomhed

9

1,88

1,11

41

0,33

82

Svimmelhedsfølels

12

1,66

1,08

35

0,75

55

Kontaktsvaghed 

16

1,86

1,31

30

0,75

60

Grubleri 

11

1,81

1,18

35

0,45

75

Ensomhedsfølelse 

8

1,75

1,25

29

1,00

43

Indre tomhed

11

2,00

1,09

46

0,81

60

Tristhed 

7

1,71

1,42

17

1,14

33

Nedslåethed 

6

1,66

0,83

50

0,50

70

Angstfølelse 

10

1,70

1,30

24

0,40

76

Koncentrationsmangel

13

1,84

1,15

38

0,69

63

Indre uro

13

1,84

0,84

54

0,46

75

Bekymringer om arbejdet

9

1,66

0,88

47

0,22

87

Eksistensangst 

14

1,57

0,92

41

0,42

73

Indsovningsforstyrrelser 

7

1,28

0,57

55

0,00

100

Vanskelighed ved at sove igennem

6

2,00

1,00

50

0,16

92

x

11,1

1,80

1,11s

38,7

0,60

67,2

s

3,7

0,19

0,23

10,0

0,33

17,6

Reference: 
J. Hoffmann & E.-D. Kühl.- Therapie von depressiven Zuständen mit Hypericin, i: Zeitschrift für Allgemeinmedizin 1979, 55/12, s. 780.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012