Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Læge Kirstine Nolfi: hvorfor skal mælken være rå?

Ved opvarmning af mælk fremkommer et produkt helt forskelligt fra den rå mælk.

Æggehvidestofferne koagulerer, kulsyren uddrives, så at der dannes uopløselige kalksalte, vitamin A og C ødelægges helt eller delvis, smagen lider ved behandlingen, mælkens holdbarhed forringes, mælken denaturaliseres og berøves vitale elementer.

Selv om man i dag påberåber sig, at de nyere varmebehandlingsmetoder, stassanisering, er et skridt frem, så er der ingen tvivl om at den naturlige og ubehandlede mælk er langt at foretrække.

Dr. Hindhede skriver om farerne ved varmebehandling af mælk følgende:

»Varmebehandling - pasteurisering - af mælk kan have sine fordele; men desværre også sine mangler. I så henseende skal jeg henvise til amerikaneren dr. med. Kellog, der i sin bog »Autointoxication« - selvforgiftning - s. 319-20 skriver:

Den skadelige virkning af sterilisering og pasteurisering af mælk.

Mælk skal være levende eller i det mindste ikke koges. Pasteurisering, det vil sige opvarmning til 158 gr. fahrenheit (70 celsius) ødelægger tilstedeværende fordøjelsesfermenter. Kogning ændrer på skadelig måde næsten alle bestanddele og nedsætter i betydelig grad næringsværdien. Rotter fodrede med kogt mælk når kun halv størrelse. Børn nærede alene på pasteuriseret mælk bliver før eller senere syge. Den fine præparation, hvorved mælk er fremstillet i naturens laboratorium, forstyrres ved den rå kogningsproces.«

Det var en amerikaner. Men europæiske videnskabsmænd har samme mening. Som bevis kan jeg henvise til Georg von Wendt, professor dr. med., i Helsingfors, der i sin bog, »Kost og Kultur«, skriver:

»Nylig har forsøg i USA og Finland uafhængigt af hinanden vist at, vi i mælk har en tilvækst og udviklingsfaktor, som ikke tidligere er iagttaget. - I grøntfodermælk (græsmælk) har den vist sig af meget stor værdi i diegivende mødres kost, idet den fremmer børnenes udvikling og tilvækst; men den må ikke koges, pasteuriseres - - «

I Finland, hvor mælken er et af de vigtigste næringsmidler, har man indset faren og ulempen ved pasteuriseringen af mælken, og gennem de sidste 50 år gjort en stor indsats på at opnå en fuldstændig ren kreaturbesætning. I dette land er arbejdet for bekæmpelsen af kvægtuberkulosen lykkedes i den grad, at man kan tillade at distribuere mælken i dens rå og naturlige tilstand.

I Danmark, som i øvrigt er et foregangsland på landbrugets område, er der også gjort en indsats for fuldstændig at bekæmpe kvægtuberkulosen, og vi er så langt ved målet, at der bør gøres den sidste anstrengelse for i lighed med Finland at kunne frigive det værdifulde næringsmiddel, som mælken er, til nydelse i rå form til stor gavn for folkesundheden og betydelig besparelse for landet.

Uddrag af læge Kirstine Nolfi: "Levende føde råkostens betydning for sundheden" (1955).

Health News   2002 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012