Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Drikkevand - rens det for under 200 kroner!

Wasserfix vandfilter - fordi ingen kan garantere, at dit drikkevand er frit for giftstoffer 

De seneste 20 år er vandkvaliteten konstant blevet forringet. "Rædselsliste over sprøjtegifte i de fynske vandløb", "Miljøstyrelsen erkender trussel mod drikkevand", "Gift i Københavns drikkevand", "500 vandværker truet af lukning", "Ingen giftkontrol med drikkevand", "Forskere advarer mod giftigt drikkevand". 

1. Før brug af vandfiltret trækkes/drejes den gule lukker for oven ud.

 

 

 

 

2. Den gule lukkehætte forneden fjernes.

 


 

 

 

3. Vandfiltret med gummiadapteren sættes på vandhanen.

 

 

 


 

4. Vandhanen åbnes let - jo langsommere vandet løber gennem filtret, desto bedre bliver vandkvaliteten.

 

 

 

 

5. For at opnå god vandkvalitet bør man bruge ca. 5 min. til filtrering af ½ liter vand (vandet skal løbet meget langsomt)

 

 

 

 

6. Den gule lukker for oven sættes i.

 

 

 


 

7. Den gule lukkehætte forneden sættes på.

 

 

 

 

8. Af hygiejniske grunde bør filtret opbevares køligt efter brug (f.eks. i køleskab).

 

 

 

 

Dette er blot et lille udpluk af de overskrifter, der i disse år oversvømmer de danske aviser. Budskabet er klarere end det klareste kildevand: Også i Danmark har vi store problemer med vores drikkevand. Og mens politikerne og eksperterne diskuterer, hvad der bør gøres, er tendensen desværre den, at problemerne vokser, snarere end at tage af - den glade løsning: vi kalder det økologiens begyndelse. 

Wasserfix vandfilter 
Betjeningen af Wasserfix vandfilter er en ren barneleg. Den bløde gummihætte sættes på vandhanen. Før hver benyttelse af vandfiltret skylles det af hygiejniske grunde igennem med koldt vand. Vi anbefaler at lade ½ liter vand løbe igennem over mindst 5 minutter. Jo langsommere vandet løber igennem filtret, desto bedre bliver vandkvaliteten. 

Udskiftning af filter: 
Så let er det at skifte filter: 
Det brugte filter trækkes ud af gummihætten, og det nye filter skubbes på - og straks har de friskt vand. De kan også uden betænkeligheder komme det brugte filter i den almindelige skraldepose, fordi filtermaterialet ikke indeholder kemikalier. 
Filtermaterialet i Wasserfix vandfilter er egnet til at fjerne organiske stoffer som alifatiske, aromatiske og klorerede kulbrintestoffer såvel som uorganiske stoffer som f.eks. klor, nitrat, tungmetaller, hærdedannere og andre salte og skadestoffer. 
Se tabellen nedenfor: 
- Caesum (Cs+) 
- Kalium (K+) 
- Ammonium (NH4+) 
- Natrium (Na+) 
- Lithium (Li+) 
- Barium (Ba++) 
- Strontium (Sr++) 
- Calcium (Ca++) 
- Sølv (Ag+) 
- Kobber (Cu++) 
- Magnesium (Mg++) 
- Beryllium (Be++) 
- Jodid (J-) 
- Bromid (Br-) 
- Klorid (Cl-) 
- Fluorid (F-) 
- Hydroxid (OH-) 
- Kulsyre (CH, COO-) 

Med en fornuftig anvendelse af Wasserfix vandfilter opnår De en vigtig gevinst for den sunde livsførelse. Det filtrerede vand fra hanen forbedrer smag og kvalitet af mad og drikke. The og kaffe får en renere og mere udtalt smag. 
Til syge- og spædbørnskost anbefales det at koge det filtrerede vand. 
Wasserfix vandfilter forbedrer kvaliteten af almindeligt vandværksvand, reducerer hårdheden og forekomsten af smagsforstyrrende stoffer, et stort plus ved tilberedning af mad, drikke og spædbarnskost. Det renser ikke vand af hygiejnisk tvivlsom oprindelse, så det kan bruges som drikkevand. I sådanne tilfælde skal vandet koges efter filtreringen. Filterets kapacitet andrager alt efter de lokale vandværker 80 liter, eller 3-4 ugers normalt forbrug. Derefter er filterets kapacitet opbrugt og må udskiftes. 

Skønheds- og kropspleje 
Rensningen af sarte hudpartier med filtreret vand før anvendelsen af kosmetik forebygger mod allergiske reaktioner. Ideelt også til skånende krops- og hårpleje. 

Skåner husholdningsudstyret 
Ansatsen til stendannelse på forskellige husholdningsredskaber reduceres betragteligt og dermed også nødvendigheden af at bruge kemikalier til afkalkning. I dampstrygejern kalker dyserne ikke til, og det kommer vasketøjet til gode. Redskabernes levealder forlænges. Mindre sten i vandkedelen betyder også energibesparelse ved vandkogningen. 
Bemærk: Filteret opbevares i køleskab, når det ikke bruges. Filtreret vand drikkes samme dag. 

Kemisk analyse af Wasserfix vandfilter 
(Chemisch-Technisches Labor - analysedato 27.02.90) 

Analyseopgave: 
I hvilket omfang fjerner hhv. formindsker Wasserfix vandfilter indholdet af sundhedsskadelige og smagsforringende stoffer i drikkevand og dermed forbedrer drikkevandets kvalitet? 

1. vandprøve - Tabel 1. 

Koncentration FØR filtrering mg/1

Koncentration EFTER filtrering mg/1

Reduktion %

Calcium/Ca 10

4,09

50,5

Kobber/Cu 10

2,09

79,1

Magnesium/Mg 10

2,91

70,9

Cadmium/Cd 10

3,2

68

Jern Fe/10

7,24

27,6

Krom Cr/10

4,91

50,9

Kalium/K 10

2,35

76,5

Natrium/Na 10

4,87

51,3

Ammonium/NH 10

2,49

75

Klor/Cl 15

1,5

90

Jod/J 10,3

1,1

89,3

Brom/Br 10,3

1,6

89,3

Fluor/F 10

0,63

93,7

Acetat/64,2

20,6

67,9

 2. vandprøve - Tabel 2.

Koncentration FØR filtrering mg/1

Koncentration EFTER filtrering mg/1

Reduktion %

Nikkel/Ni 10 

0,27

97,3

Bly/Pb 10 

0,123

88,8

Strontium/Sr 10 

0,23

97,7

Sølv/Ag 10 

7,8

22

Lithium/Li 10 

2,9

71

Xylol (dimethylbenzol)/0,084 

0,005

94

Trichlorethen/0,1 

0,015

85

C2HCL3Kloroform 0,1 

0,007

93

Benzol/0,092 

0,014

84,8

Toluol (menthylbenzol)/0,090 

0,007

91,8

Fenol (menthylbenzol)/1,0 

0,05

95

3. vandprøve - Tabel 3. 

Koncentration FØR 
filtrering mg/1

Koncentration EFTER
filtrering mg/1

Reduktion %

Beryllium/10 

3,2

68,0

Caesium/10 

8,3

17,0

Aldrin/5 0, 

110

97,8

Dieldrin/5 

0,115

97,7

ppDDE/5 

0,240

95,2

opDDE/5 

0,260

94,8

ppDDD/5 

0,355

92,9

opDDE/5 

0,21

95,8

opDDE/5 

0,28

94,4

ppDDD/5 

0,48

90,4

Nitrat/10 

0,5

95

Sulfat/10 

0,5

95

Nitrit/1 

0,12

88,0

PAK/0,1 

0,001

99,0

Total klor/1 

0,1

90,0

Health News 1998