Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Perikon mod depression - mere info

art-perikonplanteart-perikonPerikon, også kaldet Johannesurt, er nu rigtig kommet ind i varmen til behandling af lettere til moderate depressioner, hvor det har vist sig at have en lige så god effekt som standardmidler mod depression, og med væsentligt færre bivirkninger.

Hypericum perforatum er det latinske navn for planten, som især har været brugt i Tyskland mod depressioner og formentlig har været brugt i tusinder af år. Ifølge British Medical Journal har man vurderet 23 videnskabelige undersøgelser, hvoraf de otte sammenlignede virkningen med de sædvanlige lægeordinerede midler mod depression.

I alt omfattede undersøgelserne 1.757 mennesker, der overvejende havde mild eller moderat svær depression.

Det viste sig, at hypericum var klart bedre end placebo (snydepiller), og at virkningen er fuldt sammenlignelig med de sædvanlige antidepressive midler.

Hypericum tåles meget fint, med få og milde bivirkninger hos 20 pct. af de behandlede mod 53 pct. hos dem, der var i behandling med standardmidler. I en stor overvågningsundersøgelse af 3.250 mennesker i behandling med hypericum er der endda kun rapporteret om bivirkninger hos knapt to og en halv procent i løbet af en periode på tre måneder.

Bivirkningerne var hyppigst lettere mavebesvær, allergiske reaktioner, træthed og uro. Hypericum kan øge lysfølsomheden hos særligt lysfølsomme mennesker, men man skal så op i en stor overdosis. I en leder i samme nummer af BMJ peges der på, at der behøves større og længerevarende undersøgelser af den antidepressive virkning af hypericum. Depressioner kan være svære at definere, og der foreligger ikke studier ved svære depressioner. Men de foreliggende undersøgelser er lovende. I Tyskland udskrev lægerne i 1994 næsten 66 millioner dagsdoser af medicin, der kun indeholdt hypericum. Man skal regne med, at der går to-fire uger, før behandlingen virker.

Mange mennesker får depressioner omvinteren, hvor det kniber med at få tilstrækkeligt med lys igennem øjnene om dagen. En tysk undersøgelse peger på, at hypericum også har god effekt ved denne slags depressioner, lige så god som ved lysbehandling.

Den sundeste forebyggelse af vinterdepressioner er dog at sørge for at være ude i lyset i fri luft mindst en-to timer dagligt og samtidig få motion, der også er et fremragende middel mod angst.

Det canadiske tidsskrift for geriatisk psykiatri og neurologi, der bl. a. er Alzheimer Fondens officielle publikation, har viet et helt nummer til omtalen af hypericum.

Der peges i lederen på, at hypericum på grund af de få bivirkninger kan være et attraktivt middel i behandlingen af ældre med mild til moderat depression.

Referencer:
Vanhaden M., Vanhaden-Fastre R. Quantitative determination of biologically active constituents in medicinal plant crude extracts by thin-layer chromatography-densilometry. J Chromatogr 1983: 281:263-71.

Dorossiev I. Determination of flavonoids in Hypericum perforatum. Pharmazie 1995: 40: 585-6.

Berghöfer R., Hölzl J. Biflavonoids in Hvpericum perforarum; Part I. Isolation of 13 118-biapigenin. Planta Med 1987; 53: 216-17.

Berghöfer R., Hölzl J. Isolation til 13 118-biapigenin (amentoo-flavone) from Hypericum perforatum. Planta Med 1989; 55: 91.

Ollivier B et al. Separation et identification des acides phenols par chromatographic liquide haute performance et spectoscopie ultra-violette. Application à la pariétaire (Parietaria officinalis L.) et au millepertuis (Hypericum perforatum L). J Pharm Belg 1985: 40:173-7.

Hoelzl J. Ostrowski E. St John's wort Hypericum perforatum L.). HPL analysis of the main components and their variability in a population. Deutch Apath Ztg 1987; 127: 1227-30.

Brondz I et al. The relative stereochemistry of hyperforin - An antibiotic from Hypericum perforatum L. Tetrahedron Lett 1982; 23:1299-1300.

Ayuga C., Rebuelta M. A comparative study of phenolic acids of Hypcricum caprifolium Boiss and Hypericum perforatum L. An Real Acad Farm 1986: 52: 723-8.

Mathis C., Ourisson G. Étude chimio-taxonomiquc du genre Hyperirum - II. Identification de constituents de diverse huiles d’essentielles d’Hypericum. Phytochemistry 1964:3: 115-31.

Mathis C., Ourisson G. Étude chimio-taxonomique du genre Hypericum - IV, Repartition des sesquiterpenes, des alcools monoterpeniques el des aldehydes satures dans les huiles essentielles d'hypericum. Phytochemistry 1944; 3: 377-8.

Mathis C., Ourisson G. Étude chimio-taxonomique du genre Hypericum - V. Identification de quelques constituents non volatils d'Hypericum perforatum L., Phytochemestry 1964: 3: 379.

Zakharnva NS er al. Action of plant extracts on the natural immunity indices of animals. Zh Microbiol Epidemiol Immunobiol 1986; 4:71-5

Negrash AK et al. Comparative study of chemolherapcutic and pharmacological properties of antimicrobial preparations from common St John's wort. Fitontsidy Mater Sovesheh 1969: 198-200.

Sakar MK et al. Antimicrobial activities or some Hypericum species growing in Turkey. Fitoterapia 1988: 59: 49-52.

Kolesnikova AG. Bactericidal and immunocorrective properties of plant extracts. Zh Mikrobinl Epidermial Immunobiol 1986:3: 75-8

Mishenkova EL er af. Antiviral properties of St. John’s wort and preparations produced from it. Tr S'ezda Mikrobiol Ukr 1975: 222-3.

Shipochliev T et al. Anti-inflammatory action or a group of plant extracs. Vet Med Nauki 1981: 18: 87-94.

Health News 2002.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012