Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Falske profeter

Af læge Carsten Vagn-Hansen

Et gammelt ord siger, at vi skal vogte os for de falske profeter. I mange tilfælde ligger der en helt anden dagsorden bag det, som magthavere og meningsdannere giver udnyk for. Vi må være opmærksomme på, hvad der er det egentlige formål med det, der bliver sagt og gjort. Vi må forsøge selv at sætte os ind i tingene og kigge efter, så vi ikke blive ofre for de skjulte hensigter. Som Stalin engang sagde: "Tillid er godt, men kontrol er bedre".

Vi må opdrage vores børn til ikke at sluge alt råt. Børn er ofte tillidsfulde og stoler på de voksne, især de nære som far og mor, pædagoger og lærere. Det er blandt andet derfor, at det er så dejligt at have med børn at gøre. Det er synd, hvis de bliver bedraget af de falske profeter, der under dække af at ville børnene det godt forfører dem til at tænke og handle på forkerte måder, til at blive egoistiske og krævende og til at omgås letfærdigt med sandheden, til at svindle og udnvtte andre.

Børn må lære, at der ikke er nogen absolutte sandheder, og at det er vigtigt at se dem efter i sømmene, før man tilegner sig og bruger den viden, man har fået. Heldigvis er børn videbegærlige, men det er vigtigt, at de får adgang til reel viden, og at de bliver hjulpet til at udvikle en kritisk sans, så de kan forholde sig til den viden, de får. Det kræver, at de hjemme og ude får lært, hvordan man kan undersøge og skaffe sig indtryk af, om det, man har fået fortalt, nu også er sandt, og om man kan stole på det.

Vi får alle, livet igennem, med mellemrum revet bindet fra øjnene, så vi kan se, at vi har lyttet til falske profeter, der har fyldt os med løgn og fået os til at gøre noget, der er forkert. Som voksne kan vi blive gale i hovedet, men børn bliver dybt skuffede, hvis de oplever at være blevet narret eller snydt af mennesker, de stolede på. Det kan præge dem resten af livet. Derfor er det vigtigt, at vi voksne beskytter vores børn mod utroværdige mennesker, det være sig venner, bekendte, pædagoger, lærere og andre, som barnet skal have noget at gøre med under opvæksten. Forsøger nogen at bilde et barn eller et ungt menneske noget ind, må vi tålmodigt forsøge at trævle usandhederne op og blotlægge baggrunden for, at nogen har fremsat dem. Det øger den kritiske sans og evne, både hos børn og voksne.

Mediernes magt
Det er en kunst at forføre folk til at gøre noget, de egentlig ikke har lyst til, eller til at købe noget, de ikke har brug for. Uden at tænke nærmere over det bliver vi lokket til at gøre meget og købe meget, uden at vi har gavn af det eller brug for det. Reklamer og spindoktorer er talerør for de falske profeter, der styrer vores adfærd og holdninger til, hvad der skal ske i vores liv. Reel oplysning bliver sløret af dårlige hensigter, og måske også af gode. Men det er formynderi og med til at gøre os til kritikløse forbrugere og får, der blindt lader sig lede til næsten hvad som    helst.

Medierne har en utrolig magt til at påvirke vores dømmekraft og adfærd. Der er alt for få, der sætter spørgsmålstegn ved det, som bliver fremlagt i fjernsynet, aviserne og radioen. Dels kan det være svært at vurdere, hvem der er de sande, og hvem de falske profeter, og deres udsagn bliver ofte beklippet og manipuleret, før de bliver sendt ud. Her i Danmark er problemerne næppe så store, da der er mange bevidste og handlekraftige borgere, der kan afsløre løgn og falskhed, men i USA er pressen næsten totalt domineret af præsidenten, der ønsker krig og oliepenge. Er man imod ham, er man imod USA’s sikkerhed og risikerer at blive buret inde.

Medierne kan også vælge, hvem de vil tro på, og ukritisk fremføre vedkommendes budskaber. Det hjælper; hvis man har en høj stilling og er inde i varmen. Så kan man i årevis fremføre den ene løgn og fordrejelse af sandheden efter den anden, til gavn for industrien og egen lomme. Kritik bliver i sådanne tilfælde ofte bare afvist, især hvis den falske profet er en karismatisk person.

Der er brug for, at så mange som muligt er med til at skelne mellem de sande og de falske profeter, støtte de første og vælte de sidste. Kritik af væsentlige forhold i samfundet og dets sundhed bør kunne komme frem i velafbalancerede debatprogrammer, som givetvis kunne samle lige så mange seere og lyttere som bevidstløse underholdningsprogrammer.

Magtmisbrug er den største synd af alle, for det undertrykker og umyndiggør mennesker, og det bør være alles opgave at afsløre og undertrykke dette. Demokratiet lider, hvis det, der sker i samfundet, ikke er gennemskueligt. Det væsentligste ved demokrati er, i følge Niels Hausgaard, at man må lade muligheden stå åben for, at de andre kan have ret. Det er denne åbenhed, vi må efterlyse, men samtidig også være klar over, at det ikke altid er flertallet, der har ret. Den engelske historiker Arnold Toynbee skrev engang: "Hvis 50.000 mennesker siger noget vrøvl, så er det stadig noget vrøvl". Vi må alle forsøge at skelne det sande fra dets skin.

Videnskaben
Ikke mindst inden for lægevidenskaben er der mange profeter. Moderne medicin er den nye verdensreligion, i hvert fald i følge Olivier Clerc, der har arbejdet i over 20 år med alternativ medicin, spiritualitet og personlig udvikling. Han har skrevet bogen "Medicin, Religion og Angst". Han hævder, at lægerne har overtaget præsternes rolle. Vaccinationen spiller den samme rolle som dåben, søgen efter sundhed er sat i stedet for søgen efter frelsen, kampen mod sygdom har afløst kampen mod synden. Håbet om legemlig udødelighed, blandt andet ved hjælp af kloning og genetisk manipulation, har afløst håbet om evigt liv, piller har afløst brødets og vinens sakramente. "Kvaksalvere" bliver forfulgt i vore dage som kætterne af i går. Den samme mangel på ansvarlighed hos den enkelte, som tidligere fandtes i den kristne religion, findes nu i medicinen.

Olivier Clerc skriver også, at ombytningen af religion med medicin har haft mange ulykkelige følger. I lægevidenskabelig forskning har den indflydelse på, hvad man skal undersøge, og hvad der kan blive opdaget. Enhver opdagelse eller teori, som ikke passer med den gældende rettroenhed i lægekredse, bliver afvist, og forfatterne kaldt kættere. Hele forskningsområder, såvel som nye måder at se tingene på, bliver skubbet væk. Yderligere fører det ubevidste behov for at få folket til religiøst at adlyde den medicinske verden ofte til (ubevidste) forfalskninger af resultater. Det medicinske credo overtager virkeligheden, hvilket forskerne nægter at indse, når det ikke passer med deres forudfattede ideer.

Sluttelig hæmmer den skjulte religiøse dimension i den moderne lægevidenskab den frie debatteren af allerede faste overbevisninger og forhindrer dem i at blive ordentligt undersøgt igen og kritiseret. Dogmatisme, ufornuft og lidenskaber - alle karakteristiske for den religiøse oplevelse - får forrang for ethvert roligt og omhyggeligt udtænkt argument, selv for fakta. Den samme vedholdenhed, der førte til, at Galilæi blev dødsdømt af kirken for sine teorier, på trods af videnskabeligt konstaterbare fakta, bruges nu af lægevidenskaben til at afvise enhver afhandling, som strider imod dens egne dogmer. Videnskaben har lært af kirken.

Såvidt Olivier Clerc, der på mange måder har ret. Lægevidenskabelig forskning kører sit eget lukkede løb og afviser enhver afvigelse fra sine måder at forske på. Oven i købet er det meste af den lægevidenskabelige forskning ikke til at stole på, ifølge det Nordiske Cochrane institut, der overvåger medicinsk forskning. Man forlanger knæbøjninger for det hele, selvom en del af forskningen klart er tilrettelagt med henblik på medicinal- og fødevareindustriens indtjening.

Der må gøres noget
Vi må forlange, at der kommer fuld klarhed over formålet med det enkelte forskningsprojekt, hvorfor det er iværksat, hvem der har indflydelse på det og eventuelt vil tjene på resultatet, og hvad det kan udmøntes til i form af folkesundhed. Bivirkninger af lægemidler er nu den tredje største dødsårsag, og folk æder sig ihjel i sukker, så der må gøres noget. Ikke mindst må der gøres en indsats for at finde ud af, hvem der er de sande og hvem de falske profeter inden for lægevidenskaben og sundhedsområdet.

Det enkelte menneske må også forsøge at finde sandheden for sig selv og om sig selv, og bruge sine og tidligere tiders gode erfaringer med hensyn til sundhedsfremme og sygdomsbehandling. De ydmyge naturmidler, som har hjulpet hidindtil, de hjælper nok også herefter, og først og fremmest er de sjældent skadelige, hvis man ikke overdriver. Den vigtigste grund til sygdom er, at vi ikke overholder naturens regler og lever på en sund og fornuftig måde. De tre store læger er Vorherre, tiden og naturen.

Læge Carsten Vagn-Hansen, 17. februar 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012