Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Tresårige danskeres forventede levetid uden funktionsindskrænkning

Af Cand. stat. Henrik Brønnum-Hansen, cand. scient. Michael Davidsen & cand. psych. Mette Kjøller.

Forventet restlevetid kan opdeles i gennemsnitlig levetid i forskellige helbredstilstande. Formålet med undersøgelsen var at beregne 60-årige danskeres forventede levetid uden funktionsindskrænkning i hele landet og i landets amter og vurdere relationen mellem forventet restlevetid og andelen heraf uden funktionsindskrænkning.

Oplysninger om funktionsindskrænkninger omfattede: 1) at kunne gå 400 meter uden at hvile, 2) at kunne gå op og ned ad en trappe fra en etage til en anden uden at hvile, 3) at kunne bære 5 kg, 4) at kunne læse en almindelig avistekst, 5) at kunne høre, hvad der bliver sagt under en samtale mellem tre eller flere personer, og 6) at kunne tale (vurderet af intervieweren).

En person anses for at have nedsat funktion, såfremt vedkommende slet ikke eller kun med meget besvær kan udføre mindst en af disse funktioner.

Sundheds-og sygelighedsundersøgelsen 2000 kombineredes med dødelighedstavler, og forventet levetid uden funktionsindskrænkning blev beregnet ved hjælp af Sullivans metode.

Resultater
I 2000 var den forventede restlevetid for 60-årige mænd og kvinder hhv. 18,8 år og 22,0 år og forventet levetid uden funktionsindskrænkning var 14,7 år for begge køn svarende til hhv. 78,4% og 66,6% af restlevetiden for mænd og kvinder. Forskelle i forventet levetid uden funktionsindskrænkning mellem amter var op til tre år. For kvinder sås en klar tendens til, at amter, hvor levetiden var længst, også var amter med den største andel leveår med funktionsindskrænkning, men for mænd var der ingen korrelation mellem forventet restlevetid og andelen heraf med.

Resultaterne kan belyse teorier om relationen mellem øget levetid og den helbredsmæssige kvalitet heraf. Længere levetid for kvinder øger andelen af leveår med funktionsindskrænkning (expansion of morbitity), mens der ikke ses nogen sammenhæng for mænd (dynamic equilibrium).

Kilde: Ugeskrift for Læger 165/23, 2. Juni 2003-07-01.

Health News 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012