Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Første internationale konference om naturmedicin i USA

Konferencen var arrangeret af Harvard Medical School og University of California, San Francisco, med det formål at opnå en status over den videnskabelige aktivitet inden for området og om muligt at stimulere til fremtidig forskning. Der var i alt indsendt 326 abstracts, hvoraf 68% blev accepteret. Hovedparten af præsentationerne stammede fra centre i USA (78%) og dækkede klinisk forskning (51%), basalforskning (23%), forskningsmetoder (20%) og andet (6%).

Danmark var repræsenteret med tre bidrag omhandlende randomiserede kliniske undersøgelser af naturlægemidler.

I en indledende oversigt gav ass. prof. D. Eisenberg, Harvard School of Medicine, motiverne for den stigende interesse i dette område fra såvel læger som fra sundhedsmyndighederne i USA. Prævalensen af brugere af komplementær og alternativ medicin (KAM) steg i perioden 1990 til 1997 fra 34 til 42% i USA. Forbruget af vitamintilskud og naturmedicin steg i samme periode med hhv. 130% til 380%.

En konservativ vurdering er, at der til KAM bliver brugt midler svarende til de samlede lægerelaterede udgifter i USA (ca. 27 mia. pr. år). Det anslås endvidere, at 15 mio. mennesker indtager såvel konventionelle som alternative præparater med risiko for interaktioner - et emne, der kun har været genstand for beskeden forskning. Den potentielle interaktionsrisiko er særlig problematisk, idet færre end 40% af patienterne oplyser om brug af KAM ved lægekontakter. I USA har man siden 1998 haft "National Centre for Complementary and Alternative Medicine" (http:llnccam.nlh.gov) og gennem dette gives der aktuelt støtte til mere end 200 projekter inden for KAM.

Kurser til medicinstuderende eller læger inden for KAM-området udbydes nu af 64% af de medicinske hareanstalter, og de private sygeforsikringer giver i stigende grad dækning af udgifter til KAM. Prof. E. Ernst, University of Exeter, beskrev prioriteringsvanskelighederne inden for KAM-forskning. I landene uden for USA afsættes forskningsmidler i homøopatiske doser, hvilket ofte afspejles i kvaliteten af de udførte undersøgelser, og hvilket gør, at prioriteringen bliver ganske tilfældig.

Cochrane-gruppen for KAM, University of Maryland, rapporterede, at antallet af citationer i Medline under betegnelsen "Alternative Medicine" var steget fra ca. 10.000 til godt 40.000 pr. år i perioden 1980 til 2000. Gruppen har udfærdiget 49 oversigtsartikler og har oprettet tre databaser: en om randomiserede kliniske undersøgelser af KAM, en om KAM til smertebehandling og en om KAM til lidelser i bevægeapparatet (www.compmed.ummec.umaryland.edu). Et kuriosum er, at betegnelsen "Alternative Medicine" tidligere var opført i Medline som "Therapeutic Cults". Nogle mener måske, at dette fortsat er dækkende, men den her refererede kongres og formodede efterfølgere skulle gerne bidrage til at svække denne indstilling.

Jesper Mehlsen, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk afdeling, H:S Frederiksberg Hospital. Kilde: udleveret ved et møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alt. Behandling 2001.

Health News 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012