Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Amino-Complex Valleprotein

– vejen til sundhed

Man har længe vist, at rigtigt fremstillet valle er noget meget mere end bare en anden form for protein. To udtalelser fra middelalderen fra den italienske by Firenze kan oversættes sådan nogenlunde: "Hvis du vil leve sundt og aktivt, så drik valle", og "Hvis alle blev opfostret på valle, ville lægerne gå fallit". I dette tilfælde er den gamle visdom blevet bekræftet af en stor del af den moderne forskning. Valle er ikke blot den bedste slags protein, der kan fås, men den giver også betydelige fordele som et medicinsk fødemiddel. Valleprotein bedrer kroppens generelle proteinstatus, påvirker LDL kolesterol-niveauerne positivt, hjælper knoglernes sundhed, kan måske forhale og formindske nogle af den nervemæssige og mentale degeneration, der er forbundet med at blive ældre og er tilmed værdifuld som et middel mod cancer. Med andre ord så er valle mere en blot et protein.

Lad os først se på, hvad valle er og derpå, hvad den gør.

Hvad er Amino-Complex Valleproteiner?
Valle er et proteinkompleks, der er udvundet af mælk, men der er mange andre proteinprodukter, der laves af mælk. Selv med hensyn til valleproteiner består der store forskelle i udnyttelse og fordele for kroppen. Forskellige former af proteinet casein udgør ca. 80% af det protein, der findes i mælk. Efter casein er valle det mest dominerende og tegner sig for næsten de resterende 20%. De øvrige proteiner, der almindeligvis medregnes til vallefraktionen, omfatter beta-lactoglobulin, alfa-lactalalbumin, bovin serum albumin, de meget vigtige immunoglobuliner, lactoferrin og andre mindre komponenter. Disse fraktioner udmærker sig primært ved deres molekylstørrelse og/eller deres funktioner i systemet, efter at de er indtaget, dvs. ved deres funktion som immunstimulanter. Navnet på de mindre proteinfraktioner bruges undertiden i flæng. F.eks. bruges lactalbumin somme tider synonymt med valle. For så vidt der synes at være en synergisme mellem valle og de andre mindre mælkeproteinbestanddele, foretrækkes der et mere komplekst produkt.

Amino-Complex Valleproteiner helsefordele afhænger helt af produktets "naturlighed" eller dets ikke denaturerede kvalitet. I denne forbindelse foretager man gerne to sondringer med hensyn til proteiner. Det drejer sig på den ene side om fremstillingen af valle og om kvaliteten af det fremstillede produkt på den anden. Kvaliteten måles på en sammenligningsskala med andre proteiner. Én sådan skala er skalaen for biologisk værdi (BV), en anden er for protein effektivitets ratio (PER).

Ingen af de to er noget perfekt redskab til målingen af proteinudnyttelsen. BV måler proteiner i forhold til standardæg (sat til 94) og indirekte til modermælk (sat til 100). Dette skal afspejle optageligheden og udnyttelsen, men det afspejler ikke nødvendigvis fuldværdigheden eller andre faktorer (brune ris protein, som er ikke-fuldværdigt med hensyn til aminosyreprofil, overgår rødt kød og fjerkræ i BV). PER blev udviklet ved at sammenligne vækstrater hos unge dyr, der blev fodret med forskellige proteiner. Der er klare begrænsninger for disse metoder: et markant bedre protein kan ikke opnå 150 på en sådan skala, fordi der er genetiske begrænsninger på, hvor meget dyret kan vokse, selv om mange firmaer faktisk fremfører sådanne påstande. På samme måde trives forskellige dyr på proteiner, som ikke kan udnyttes af mennesker. Derfor vil et kvalitets valleprodukt ligge højt på begge skalaer, men der bør stadig tages andre forhold omkring "naturligheden" i betragtning. De bedste valleprodukter bevarer den samme struktur i deres proteinmolekyler, som findes i ubehandlet mælk.

Valleproteiner fremstilles på mange forskellige måder. Mange valleprodukter bevarer meget af mælkens fedt og laktose. Det betyder flere kalorier og ofte også dårlig fordøjelse, ubehag og generelt dårlig optagelse hos mennesker, der har problemer med laktose. Da disse for det meste billige valleprodukter fremstilles under anvendelse af varme, denatureres deres vallefraktion også, og de er derfor vanskelige at fordøje og optage. Ion udvekslings fremstilling giver et renere produkt med mindre fedt og laktose. Mikrofiltration eller ultrafiltration er navne på en anden metode til fremstilling af valleproteiner, uden at den denatureres, eller den værdifulde peptidstruktur i naturlig valle går tabt. Det hævdes også, at man ved denne fremstillingsform opnår højere niveauer af aminosyrerne leucin, isoleucin og valin, hvilket betyder, at produktet er af højeste kvalitet med hensyn til muskelopbygning og modvirkning af den muskelnedbrydning, som opstår ved mangelfuld ernæring og stress.

Amino-Complex Valleproteiner og glutation
Valleprotein synes at give specielle fordelle, som man ikke finder i andre proteinprodukter. For det første får den kroppens niveauer af glutation til at stige, hvilket måske er kroppens vigtigste vandopløselige antioxidant og produceres af kroppen selv. Glutation-niveauerne falder med alderen, og man har formodet, at mange af de ødelæggelser, der følger med alderen, kan spores tilbage til niveauerne for endogene antioxidanter og radikalfangere. Glutation-niveauet er en bedre markør for hjerne lipidperoxidation og hjernens sundhedstilstand (i tilfælde af Alzheimers sygdom) end vitamin E-niveauet. Ved andre sygdomme, som Parkinsons, er glutation en bedre markør end vitamin C. Det er derfor interessant, at valleprotein til forskel fra andre proteiner har vist sig at bevirke en vedvarende stigning i glutation-niveauerne i forskellige organer hos forsøgsdyr. En af fordelene ved denne aktivitet er, at mus, som fodres med valleprotein, i gennemsnit lever 5-6 måneder længere end kontrolmus.

Kun valleproteiner, der er mindst 90% udenaturerede, opnår denne bemærkelsesværdige øgning i glutation-niveauerne. Varmebehandlet valle er ikke effektiv, selv om proteinprofilen er den samme. Man har gættet på, at den ikke-denaturerede struktur i valleprotein, der findes i korrekt fremstillet Amino-Complex Valleproteiner, beskytter en særlig fraktion, der er kendt som glutamylcystein, og som primært forekommer i serum albumin-, beta-lactoglubulin- og immunoglobulindelene i vallen.

Amino-Complex Valleproteiner, glutation og cancer
Amino-Complex Valleproteiners virkninger på cancer er noget paradoksale. Mens valle øger glutation-niveauerne i sunde celler, så reducerer den dem i cancerceller. Denne selektive udtømning af cancerceller har potentialet til at forbedre virkningen af stråle- og kemoterapi i cancerbehandlingen.

Cancerceller er i de fleste henseender ikke sunde celler. Men under normale omstændigheder har cancervæv højere glutation-niveauer end sunde væv. Denne ubalance til fordel for cancercellerne spiller en vigtig rolle i deres modstandsdygtighed over for stråle- og kemoterapi. Øgede glutation-niveauer i cancerceller er desuden forbundet med øget celledeling. Reagensglasundersøgelser har vist, at udtømning af glutation i cancerceller fører til en reduceret vækstrate i disse celler. Dette synes at vise, at der er en mulighed for behandling, hvis det ikke var sådan, at de almindelige måder at reducere glutation i cancerceller på har en lige så stor eller større virkning på normale celler.

Amino-Complex Valleproteiner (men ikke andre proteiner) har den bemærkelsesværdige evne, at det kan reducere cancercellernes glutation-niveau, selv om det øger niveauet og vækstraten i sunde celler. Den aktuelle opfattelse er, at valle på en eller anden måde ændrer den regulerende feedback-mekanisme, hvormed cancerceller kontrollerer glutation-niveauerne. Slutresultatet er, at sunde celler bliver mere resistente over for kemoterapi, og cancerceller bliver mere sårbare.

Beskyttelse af arterier og knogler
Amino-Complex Valleproteiner har gunstige virkninger på nogle områder, hvor man ikke ville forvente, at protein er effektiv. F.eks. er animalske proteiner almindeligvis blevet bragt i forbindelse med arteriosklerose, og der er spekulationer om, at jernindholdet i rødt kød kan spille en rolle her. Jern kan virke som en pro-oxidant i kroppen og således beskadige LDL-kolesterolet. Oxideret LDL har været involveret i udviklingen af arteriosklerose, mens ubeskadiget LDL synes at være godartet. Amino-Complex Valleproteiner er i stand til at hæmme oxidationen af LDL og reducere kolesterol-niveauerne. Det synes, at den fraktion, der er ansvarlig for denne gavnlige virkning, er lactoferrin. Denne virkning er modsat caseins, et andet mælkeprotein, der vides at hæve blodkolesterol-niveauerne. Interessant nok førte forsøg på at efterligne aminosyreindholdet i valle ikke til samme resultat.

Proteinindtagelse har også været nævnt i forbindelse med det knogletab, der følger med alderen. Her overrasker valleprotein igen. Valleprotrein har i undersøgelser vist sig at stimulere den totale proteinsyntese, DNA-indhold og hydroxyprolinindholdet i knogleceller på en dosisafhængig måde. Med andre ord har valleprotein en beskyttende virkning på knoglerne.

Amino-Complex Valleproteiner bedrer immunfunktionen og bekæmper aldring
Glutation er vigtig for mange funktioner i kroppen. Immunsystemets funktionsevne er nært forbundet med glutation-niveauerne i kroppen, og en forbedring af glutation-status er typisk forbundet med forbedringer af immunforsvaret og sårheling. I undersøgelser har valleprotein vist sig at være andre proteiner overlegent på disse sundhedsområder.

På samme måde er mange af de lidelse, der er forbundet med aldring, som Alzheimers og Parkinsons, forbundet med en forringet glutation-status. Glutation har en beskyttende virkning på hjernevæv, hvad der bliver vigtigere med alderen. Det kan også forbedre væksthomonernes status, og frisættelsen af væksthormoner er en anden faktor, som nedsættes med alderen. Isulin-lignende faktor (IGF-1) er nedbrydningsproduktet fra det menneskelige væksthormon (GH), som er ansvarlig for væksten. IGF-1 er direkte påvirket af kvaliteten af det indtagne protein.

Det er klart, at ikke alle proteiner er ens. Amino-Complex Valleproteinerer giver særlige fordele, som ikke findes i andre proteinkilder. For en beskyttelse, der rækker fra immunsystemet til aldring af hjernevæv, er Amino-Complex Valleproteiner det bedste valg.

Undersøgelser af Amino-Complex Valleproteiner – en sammenfatning
Amino-Complex Valleproteiner øger glutation-niveauerne dramatisk. Glautation er en vigtig vandopløselig antioxidant i kroppen, som beskytter cellerne og virker afgiftende på skadelige substanser som peroxider, tungmetaller, kræftfremkaldende stoffer og andre toksiner. Glutation er også intimt forbundet med immunforsvaret, og lave glutation-niveauer er blevet sat i forbindelse med sygdomme som AIDS, arteriosklerose, Alzheimers og Parkinsons syge (K. Rosanne et al.: Cellular Immunology, 1986).

Amino-Complex Valleproteiner viste sig at øge glutation-niveauet mere end noget andet protein (inkl. soja) i flere forskellige dyreforsøg (G. Bounous et al.: Clin. Invest. Med., 1991). I en lille pilotundersøgelse med HIV-positive mænd gav et tilskud af valleprotein koncentrat en dramatisk stigning i glutation-niveauet hos alle tre deltagere, og to af mændene fik deres normale kropsvægt igen (G. Bounous et al.: Clin. Invest. Med., 1991).

Amino-Complex Valleproteiner forbedrer immunfunktionen og bekæmper infektioner. Dyreforsøg viste en markant stigning i både den humorale og cellulære immunreaktion over for forskellige immunudfordringer som salmonella, streptococcus pneumonia (G. Bounous et al.: Clin. Invest. Med., 1988) og stærkt kræftfremkaldende kemikalier. Denne virkning på immunfunktionen blev ikke set ved andre proteiner.

Amino-Complex Valleproteiner bekæmper cancer. Forsøgsdyr blev fodret med valleprotein koncentrat og blev derpå udsat for det stærkt kræftfremkaldende stof dimethylhydrazin. De var i stand til at yde en langt stærkere immunreaktion end dyr, som blev fodret med et hvilket som helst andet protein. Endnu vigtigere, så var tumorstørrelsen mindre og antallet af tumorer mindre i de valle-fodrede mus (G. Bounous et al.: Clin. Invest. Med., 1989. G. H. McIntosh et al.: Journal of Nutrition, 1965). En in vivo undersøgelse af cancer og valle viste, at valleprotein koncentrat hæmmede væksten af brystcancerceller selv i lave koncentrationer (S. Baruchel et al.: Anti Cancer Research, 1996). Endelig har en klinisk undersøgelse med cancerpatienter vist en tilbagegang i nogle patienters svulster, når de fik 30 gram valle protein koncentrat pr. dag ( R. S. Kennedy et al.: Anti Cancer research, 1995).

Amino-Complex Valleproteiner modvirker arteriosklerose. Valleprotein består af flere forskellige mindre og større fraktioner som beta-lactoglobulin, alpha-lactalbumin, albumin, lactoferrin og immunoglobulin. Det er blevet påvist, at valleproteinets evne til at sænke kolesterol-niveauerne og dermed modvirke åreforkalkning skyldes proteinfraktionen lactoferrin (M. Kajikawa et al.: Biochemica et Biophysica Acta, 1994. X. Zang et al.: Brit. J. of Nutri, 1993).

Amino-Complex Valleproteiner styrker knoglevæksten. Forskerne fandt, at rotter, der blev fodret med valleprotein koncentrat, opnåede en øget knoglestyrke og fik mere knogleprotein som collagen. Valleprotein koncentrat stimulerer desuden proteinsyntesen, DNA-indholdet og øger hydroxyprolinindholdet i knogleceller (Y. Takada et al.: Biochemical Research Communications, 1996).

Amino-Complex Valleproteiner virker livsforlængende på dyr. Flere forskellige dyremodeller med valleprotein koncentrat har vist en øgning af levealderen. Mus fodret med valleprotein koncentrat levede i gennemsnit 30% længere end andre mus (G. Bounous et al.: Clin. Invest. Med., 1989).

Amino-Complex Valleproteiner har den højeste biologiske værdi af noget protein (E. Renner, 1983). Jo højere den biologiske værdi er, jo bedre optages og udnyttes det af kroppen, hvilket er grunden til at førende sportfolk foretrækker dette protein.

Referencer:
Baruchel S. et al.: Anti Cancer Research (1996).
Bounons, G. et al.: The Biological activity of undenaturateddietary whey proteins: role of glutatione. Clin Invest Med 14,4 (1991).
Bounous, G. et al.: The influence og dietary whey protein on tissue glutatione and the diseases of aging. Clin Invest Med 12 (1989).
Bounous, G. et al.: Clin Invest Med (1988).
Brink, W.: Fighting Cancer with Whey, Life Extension Magazine (November 1997).
Chia, L. S. et al.: X-ray diffraction evidence for myelin disorder in brain from humans with Alzheimer's disease. Canadian Biophys Acta, Ser Biom 775 (1984).
Kajikawa, M. et al.: Biochima et Biophysica Acta (1994).
Kennedy R. S. et al.: Anti Cancer research (1995).
Rosanne, K. et al.: Cellular Immunology (1986).
Schafer, L. & Thorling, E. B.: Lipid peroxidation and antioxidant supplementation in old age. Scand J Clin Lab Invest 50 (1990)
Takada, Y. et al.: Biochemical Research Communications (1996).
Zhang, X. & Beynen, A. C.: Brit. J. of Nutri (1993).

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012