Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Brottrunk: det flydende brød kan også helbrede miljøet

Den seneste tids forskellige fødevareskandaler (fra kød- og benmel i foderet over hormonholdigt foder til dioxinholdigt foder) viser, hvor vigtigt det er med en ansvarsbevidst holdning til dyrefoder. Vil man spise sundt, må man ikke glemme at fokusere på sunde og miljørigtige opdrætsmetoder blandt kødleverandørerne!

Opfinderen af Brottrunk Wilhelm Kanne siger: "Vi beskæftiger os meget med miljøbeskyttelse, for et intakt miljø er en af hovedforudsætningerne for en sund dyre- og planteverden. Vi lægger specielt vægt på bevarelsen af drikkevandsresourcerne. På begge vore fabrikker - i Lünen og i Selm-Bork - er der derfor ingen regnvand i kanalsystemerne. Overfladevandet og vaskevandet fra vores flaskepåfyldning løber gennem et såkaldt syvkammer-system. Derefter filtreres det i damme og sivgrave. De enkelte damme bliver dermed til nye tilholdssteder for fisk og vandfugle".

Mikrofloraens beskaffenhed er specielt vigtig for jordens kvalitet. I den forbindelse spiller mælkesyrebakterierne en vigtig rolle. De er som regulerende kræfter - en form for ordenspoliti - med til at sikre jordens og vandets frugtbarhed og sundhed.

Læge og jordbundsforsker Dr. Rusch opdagede denne sammenhæng i midten af sidste århundrede. Han opdagede, at jorden er mest frugtbar i de områder i verden, hvor der findes flest mælkesyrebakterier i jordbunden.

Mikroorganismer gør jordens mineralstoffer tilgængelige. De sørger for kompostering, bearbejder jordbunden og gør mineralstofferne tilgængelige for planterne.

Er der mælkesyrebakterier i jordbunden, er den sund. Stinkende forrådnelsesprocesser og dannelse af sygdomsfremkaldende spirer finder ikke sted. Bakterierne kan gøre jordens næringsstoffer tilgængelige for planterne. Sunde, kraftige planter er bedre beskyttede mod angreb fra lus, svampe og andre skadeforvoldere. En anden vigtig funktion ved mælkesyrebakterier finder sted ved Mykorrhiza. Mykorrhiza findes ved plantens fineste hårrødder - det er så at sige den port, hvor næringsstoffer fra jorden kommer ind i planten. Her overgiver mælkesyrebakterierne den tildelte mængde næring til planterne. Skadelige stoffer holdes tilbage.

Vi har samlet en række Brottrunk-tips, så du også kan praktisere miljøbeskyttelse hjemme i haven, når du plejer dine planter:

For sunde planter

Til forbedring af jorden skal du flere gange årligt overhælde træer, buske og selve jorden i din have med en blanding bestående af 1 l fermentkorn udrørt i 10 l vand. De mælkesyrebakterier, fermentkornene indeholder, er også aktive om vinteren, hvor de forbedrer jorden og gør den klar til planterne - og dermed kan grønsager, frugt og buske bedre optage næring.

For en sund have

Kompost er den grundlæggende betingelse for sund plantevækst i både haven derhjemme, gartnerier og landbrug.

Sådan kan du meget enkelt lave en god kompost: Hæld 1 l flydende fermentkorn i en vandkande, rør den op i 10 l vand, og spred blandingen ud over kompostdyngen. Det bliver endnu bedre, hvis du borer hullerne i vandkandens spreder større.

De brødkornbakterier (en form for mælkesyrebakterier), som findes i flydende fermentkorn, bearbejder komposten langt hurtigere og fjerner endog skadelige substanser i komposten. På denne måde rådner komposten langt hurtigere og kan desuden tåles bedre af planterne.

KANNE Brottrunk - miljøforskning for mennesker og natur

Vandindløb efter 7-kammersystemet.

Professor Hademar Bankhofer:

Brottrunk gør mange miljøsynder gode igen

Jeg har i min klumme i de seneste måneder igen og igen fortalt om, hvordan man med Brottrunk, som vi kan takke den tyske bagermester Wilhelm Kanne for, kan styrke kroppens forsvar, forebygge forkølelser, tabe sig og i det hele taget føle sig bedre tilpas. Men det er overhovedet ikke hele historien. Brottrunk er også et værdifuldt bidrag til det miljø, som i vore dage er så belastet og udsat. Det er fascinerende, hvad denne drik kan udrette også på dette område.

Et eksempel: For nogle år siden kørte en tankbil med fyringsolie med for høj fart gennem Thüringen. Den kom i slyng, kørte ud på en mark og væltede. Al fyringsolien trængte ned i jorden og forurenede den i en sådan grad, at den ikke længere kunne anvendes til landbrugsformål. Fagfolk blev tilkaldt for at finde en løsning på, hvordan man kunne rengøre jorden igen.

Den kendte landbrugsforsker dr. Schütz rådførte sig med Wilhelm Kanne, fordi han vidste, at denne var dybt engageret i miljøspørgsmål. Wilhelm Kanne stillede sin Brottrunk med flydende fermentkorn til rådighed. Denne væske blev hældt ud over jorden i store mængder.

Dr. Schütz var dybt fascineret: I løbet af 3 måneder var de skadelige stoffer - alifatiske kulbrinter - fra fyringsolien forsvundet fra jorden. Og det helt uden spor, således at markjorden snart efter igen uden betænkeligheder kunne anvendes til landbrugsformål.

Alifatiske kulbrinter er meget ofte årsag til miljøforurening. Man finder kulbrinterne i den såkaldt sure regn. Det er årsagen til, at også vandet i havene kommer ud af den økologiske balance. I vandene opstår der tykke lag af slam, så fisk og andre vanddyr dermed ikke længere har noget livsgrundlag. Der opstår iltmangel i vandet, og pH-værdien falder drastisk.

Med Brottrunk kan man redde vandet. Det drejer sig igen om den specielle Brottrunk med fermentkorn. Under ledelse af Wilhelm Kanne har man allerede genoprettet den biologiske ligevægt i flere tyske søer, f.eks. Cappenberger See og Seseke-Altarm-søen i Lünen. Og fiskeopdrættere giver indimellem flydende fermentkorn til fiskene i forel- og karpedamme.

Wilhelm Kanne har i forbindelse med sin virksomhed i Selm-Bork indrettet et naturakademi. Her anvender man Brottrunk med fermentkorn i et forsøgsgartneri. De hidtidige resultater tyder på, at Brottrunk-metoden er en revolution inden for biologisk dyrkning.

Wilhelm Kanne siger: "Jeg kan kun råde alle haveejere til selv at dyrke deres grønsager. Man hælder blot 100 ml Brottrunk i en kande sammen med 10 l vand. Rør godt, og hæld det ud over jorden og grønsagerne. Jorden bliver ren af de positive bakterier, og planternes immunforsvar opbygges. Og det kan man egentlig godt forstå, når man tænker på, at 1 ml Brottrunk med fermentkorn indeholder 5 mio. koloniserende mælkesyrebakterier. De bekæmper skadelige, sygdomsfremkaldende bakterier."

I Wilhelm Kannes forsøgsgartneri bliver tomater, salat, kartofler og blomster dyrket rent biologisk efter Brottrunk-princippet. Jorden er ren, planter og grønsager vokser bedre - og resultaterne er i det hele taget forbløffende.

Et interessant forsøg har bevist den rensende, miljøbeskyttende kraft i flydende fermentkorn. Jernbanesveller, som var imprægnerede med et stærkt træbeskyttelsesmiddel, blev forarbejdet til spån og blandet med komposten. Der blev taget prøver af blandingen, som viste, at træet var stærkt belastet af skadelige sotffer. Derefter blev komposten dagligt overhældt med Brottrunk med en konstant temperatur på 60 grader. Efter blot 7 uger var skadestofbelastningen reduceret med 93%.

Det, der kan afgifte menneskets tarm, kan også redde naturen!
Når Wilhelm Kanne - opfinder af helsedrikken Brottrunk, som også bærer hans navn - efter en rundvisning i produktionen inviterer besøgende, forskere eller journalister ind på sit kontor, henviser han gerne til de mange mapper med skæbnetunge takkebreve. Og det fryder virksomhedsejeren såre, når han kan fremkalde ægte forbløffelse over et brev.F.eks. den 46-årige kvinde fra Düsseldorf, som også bruger Brottrunk "til rengøring og desinfektion af køkkenmøbler og gulve". Eller takkebrevet fra en 52-årig kvinde fra USA: "Det handler om at helbrede den syge jord. Med Kanne Brottrunk kommer vi jo ind på et større, bredere kompleks. Jeg vil specielt gerne gøre opmærksom på, at jeg tilsætter Brottrunk til det vaskemiddel, jeg bruger til tøjvask. Sæbe til kroppen bruger jeg ikke længere. Jeg kunne også forestille mig fermentkorn som tandplejemiddel; det gør virkelig rent i dybden - det kan jeg se på mit tøj. Jeg vasker hver dag min far over hele kroppen med Brottrunk."

Det kan godt være, at man må trække på smilebåndet, men der er megen sandhed i udsagnet: Mælkesyrebakterier fra korn kan ikke blot afgifte vores krop, men også vores miljø - og uden bivirkninger!

På netop dette punkt er den opfindsomme Brottrunk-producent Wilhelm Kanne i sit es.

Siden den 1. oktober 1999 er den landbrugsmæssige del af Kanne Brottrunk GmbH & Co. KG blevet ledet af Dr. Med. Vet. Christian Müller-Ehrenberg. Man har bygget et forsøgsgartneri ved siden af bageriet i Altlünen. På et 40.000 m2 stort forsøgsområde afprøver eksperterne virkningen ved det plantemiddel, der udvindes af Brottrunk-ingredienserne. Blomster, grønsager, bærbuske og krydderurter bliver her med stor succes behandlet med plantemidlet.

På grunden i Altlünen er der også forskellige fiskedamme. De foreller og karper, der lever i disse damme, bliver fodret med en speciel form for fiskefoder med brødkornsyrer.

For også at kunne iagttage virkningen på andre dyr har man haft en fårefolk, som i dag hører hjemme på Halterner Heide. Af samme grund holder man desuden heste i Lünen.

Andre forsøg, som retter sig specifikt mod foder og ernæring til store dyr (køer og grise), har ligeledes givet overraskende resultater, som brødkornsyrer og -bakterier har spillet en stor rolle i. På baggrund af disse erfaringer har Kanne udviklet specialfoder til disse dyr. Dyrefoderet får større og større betydning, og man er derfor i gang med at udbygge denne gren af virksomheden.

Health News 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012