Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kræftforskning i alternativ medicin

National Cancer Institute (NCI) er i de senere år blevet mere åben over for samarbejde med alternative terapeuter om uafhængige analyser af instituttets forskningsresultater. I oktober 1998 oprettede NCI et kontor for komplementær og alternativ medicin, som skal støtte udviklingen af højkvalitetsforskning i komplementær og alternativ behandling af kræft og koordinere NCIs samarbejde med National Center for Complementary and Alterantive Medicine. Programmet "Best Case Series" giver alternative behandlere mulighed for at samle en lang række patienthistorier og samme patienters lægejournaler og senere præsentere dem for NCI til evaluering. Dette er første skridt mod gennemgribende forskning i de alternative behandlingsmetoder, og hvis en behandler kan melde om fantastiske resultater, er det nu muligt at udarbejde og præsentere en "Best Case Series". En mere detaljeret beskrivelse af denne proces er tilgængelig på http://occam.nci.nih.gov.

Et eksempel på, hvordan denne proces foregår: I 1993 blev Dr. Gonzalez bedt om at præsentere udvalgte patienthistorier fra hans egen praksis som et led i NCIs bestræbelser på at vurdere ikke-traditionelle kræftbehandlingsformer. Dr. Gonzales og undertegnede forberedte fremlæggelse af 25 historier, som dækkede et bredt udsnit af patienter med dårlige prognoser eller uhelbredelige sygdomme, og som enten havde overlevet længere end ventet, eller hvis svulst var holdt op med at vokse, mens de fik behandlingen. Præsentationen omfattede bl.a. patienter med fremskreden brystkræft, lungekræft, prostatakræft og andre former for kræft.

Efter fremlæggelsen foreslog den daværende leder, at vi foretog et pilotforsøg på vore metoder på 10 patienter med inoperabelt adenocarcinom i bugspytkirtlen - med det succeskriterium, at patienterne mod forventning skulle overlevede sygdommen. Han foreslog kræft i bugspytkirtlen, fordi chancen for overlevelse er meget lav, og virkningen vil derfor kunne spores på et meget lille patientmateriale på relativt kort tid. Nestec (Nestlé) indvilligede i at give økonomisk støtte til forsøget, som blev igangsat i januar 1994. Undersøgelsen blev afsluttet og offentliggjort i juni 1999-udgaven af Nutrition and Cancer (Bind 33, nr. 2). Af de 11 patienter, som pilotforsøget omfattede, led de 8 af sygdommen i fjerde stadie. 9 af de 11 patienter (81%) levede i ét år, 5 levede i to år (45%), 4 i tre år (36%) og 2 i mere end fire år. Til sammenligning kan nævnes, at i en test af lægemidlet gemcitabin levede ikke en eneste af de 126 forsøgspersoner i mere end 19 måneder.

Resultatet af pilotforsøget var, at NCI og National Center for Complementary and Alternative Medicine godkendte et forslag til økonomiske støtte til at foretage en tilbundsgående klinisk undersøgelse med sigte på at sammenligne vores ernæringsterapi med gemcitabin til behandling af inoperabel kræft i bugspytkirtlen. Undersøgelsen, som har de amerikanske sundhedsmyndigheders fulde godkendelse, foretages ved Department of Oncology og Department of Surgical Oncology ved Columbia Presbyterian Medical Center i New York.

Vi fokuserer p.t. på kræft i bugspytkirtlen, selvom også patienter med andre former for kræft eller andre sygdomme behandles i samme forbindelse. Disse andre patienter har ikke haft noget pilotforsøgsmateriale at støtte sig til, inden de har truffet beslutning om at deltage - det er derfor en større udfordring for dem at vælge at deltage i et forsøg med alternativ medicin.

De patientsvar, jeg har undersøgt til brug for denne artikel, er nyttige, fordi de for størstepartens vedkommende kommer fra patienter, som har været tilknyttet klinikken i en årrække. Nogle af deres historier kan læses på vores website. Og nogle af historierne var en del af den oprindelige NCI-præsentation tilbage i 1993. Disse patienter måtte derfor beslutte sig for deltagelse, lang tid før vi kunne offentliggøre nogen former for resultater.

Og hvordan kunne de så det? De havde hørt om vores behandlingsform på meget forskellige måder. Nogle kom henvist af andre patienter, andre var henvist af alternative eller ortodokse behandlere fra den etablerede lægeverden, andre igen havde hørt et foredrag eller læst en artikel, og endelig havde nogle læst om alternativ kræftbehandling i diverse bøger. Flertallet besluttede sig for at deltage, ikke fordi nogen havde overtalt dem til det, men fordi de fik en introduktion til den grundlæggende teori bag forsøget - og det gav mening for dem. Mange af dem havde i årevis interesseret sig for alternativ behandling - men det gjaldt ikke hele gruppen. Adskillige sagde, at de følte sig kaldet til behandlingen af Gud eller af bøn. Mange sagde, at de "bare vidste, at det ville virke". De fortsatte med at følge programmet, fordi de kunne mærke, at deres helbred blev bedre, fordi de klarede sig bedre, end deres respektive læger havde forudsagt, og fordi de havde opbygget et tillidsforhold til os.

Næsten alle disse patienter får henvendelser fra familier og venner med kræftsygdomme. Kun få af dem forsøger at overtale andre til at følge vores program - de deler højst deres erfaringer med dem, der henvender sig. De har lært, at hver enkelt selv skal tage beslutningen om, hvilken form for behandling han/hun ønsker at følge. Som en patient skrev: "Når jeg snakker med venner, prøver jeg på at finde ud af, om de er i stand til at se ud over de traditionelle rammer i forhold til læger og behandling. Hvis de kan det, så fortæller jeg om Dr. Gonzalez’ behandlingsprogram - hvis ikke, så lytter jeg bare… Hvis jeg kan overbevise ved at fortælle min egen historie, så er det godt, men jeg vil ikke forsøge at overtale nogen til noget, som ligger fjernt fra deres overbevisning".

Mange undersøgte forskellige behandlingsmuligheder, men alle nåede på et tidspunkt til beslutningen om at vælge én mulighed og forfølge den på bedste måde. Som en patient skrev: "Jeg tror på, at det er ekstremt vigtigt at finde mennesker og behandlingsformer, som man har tillid til, og så holde sig til dem. Jeg møder mange mennesker, som er syge og bange, og de skifter hele tiden behandler og behandlingsform i håbet om, at de på et tidspunkt finder mirakelkuren. De går ikke helhjertet ind for noget, og de gør ikke de ting, der skal gøres - og de får det ikke bedre."

Mange er overbeviste om, at indre ressourcer er fantastisk vigtige, når en patient vælger en alternativ behandlingsform. Egenskaber som tro, vedholdenhed og livsglæde nævnes af mange - og det samme gælder evnen til at bede venner og familie om hjælp. Her er nogle af de kommentarer, vores patienter er kommet med i tidens løb:

  • "Man skal være meget fokuseret på, at det er et maratonløb, man er ude på - ikke en sprinterdistance."
  • "Det skal "give mening" og "føles rigtigt" for patienten. Patienten skal være villig til at gøre alt, hvad han/hun selv kan, for at blive rask."
  • "Jeg har tidligere gennnemgået både operation og kemoterapi - og jeg var derfor meget villig til at prøve dette. Jeg havde intet at tabe og et liv at vinde."
  • "De mennesker, der klarer sig bedst, er dem, der ikke lader sig kyse af lægeverdenen og dens skræmmetaktik. De har brug for at vide, at kontrollen ligger hos dem og ikke hos lægerne, og at de selv er ansvarlige for at få det bedre."
  • "Jeg tror på, at en positiv indstilling hjælper - samtidig med at man går fuldt og helt ind for programmet og ser på det som et privilegium og ikke en straf."
  • "Man skal virkelig være indstillet på at give afkald på sin nuværende livsstil og prioritere helbredet."
  • "Man har brug for andres hjælp. Jeg har seks venner, som inviterer til pillesorteringsfest hver 40. dag - og vi er kommet meget tæt på hinanden."
  • "Jeg forestiller mig, at de patienter, der klarer sig godt igennem sygdom med denne form for behandling, er dem, som giver sig tid til at forstå de grundlæggende principper for, hvordan man får et godt helbred. De tror på behandlingsprogrammet. De har tillid (til behandleren). De er villige til at ændre livsstil. De giver ikke op. De har en evne til at se humoristisk på tingene. De har et netværk til at støtte sig. Og de tror inderligt på Gud."

Health News 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012