Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Luftforurening - det klokkerene diesel

Udstødningsgas er sundhedsskadeligt for millioner af mennesker
Massemorderen var en gammel bekendt, som man egentlig regnede for ganske harmløs, men alligevel helst undgik. Han var berømt og berygtet for at opholde sig i nærheden af de store industribyer, hvor han dukkede op som et spøgelse og forsvandt igen ganske lydløst - og det var sådan set til at holde ud. Det var egentlig kun, fordi han var så kold og uigennemsigtig, at man ikke kunne lide ham. Men efter årtier med stiltiende accept var det pludseligt forbi i december 1952. Da døde tusinder på grund af ham… Har du gættet, hvem - eller rettere hvad - taler vi om? Den berygtede "smog" i London.

Videnskabsfolk fra hele verden mødes i begyndelsen af næste uge ved Themsen til en konference om emnet The big smoke: Fifty years after the 1952 London smog. Et af emnerne er, at her et halvt århundrede senere er det stadig ikke er fuldstændigt klarlagt, hvor mange mennesker der er døde som følge af smog. Er det 4.000, sådan som man har antaget indtil for få år siden, eller 8.000 - eller sågar 10.000, som nye tal viser? Miljøeksperter begrunder det højere dødstal med, at det i dag ikke længere er nok blot at se på de akutte følger af ekstrem luftforurening. Dengang besluttede den britiske regering kun at tælle ofre indtil den 20. december 1952 - så overtog en influenzaepidemi skylden - eller "ansvaret", om man vil. Men den holder ikke, siger epidemiologer i dag. Det er ikke influenzaen, men langtidseffekten af smog-påvirkningen, der har givet de høje dødstal.

Hvis man tror, at byluften i dag er renere, blot fordi den er klarere - ja, så kan man roligt tro om igen. Ganske vist er tidligere tiders store udstødningsgasskyer og gule svovltåger væk, men hundredevis af undersøgelser viser helt entydigt, at kroniske luftvejs- og kredsløbssygdomme samt lungekræft sagtens kan skyldes skadestoffer i luften alligevel. Så eksperterne i London vil med beklagelse konstatere, at trods de enorme anstrengelser for at holde luften ren dør ca. 100.000 europæere årligt som følge af, at de har indåndet skadestoffer.

Der går leveår tabt for europæerne
Tallene stammer fra verdenssundhedsorganisationen WHOs sundhedsrapport for 2002, som blev offentliggjort i slutningen af oktober. Den fortæller, at der i Europa årligt går 725.000 leveår tabt, fordi småbitte støvpartikler fra forbrændingsprocessen belaster luften, specielt i meget tætbefolkede områder. Hovedkilderne til det fine støv er opvarmningen af vores huse, industrien og den tiltagende trafik. Specielt dieselmotorer har i løbet af det sidste årti stået for skud. De er højt skattede, fordi de er billige i drift, og de udgør derfor en hastigt voksende del af den samlede bilpark, men resultatet er en udstødning med usynlige sodpartikler. Disse små støvpartikler er mindre end en milliontedel meter (mikrometer). De vejer ingenting, og de kan trænger gennem alle revner og sprækker. På stærkt befærdede gader hvirvler mere end 100 millioner partikler rundt i hver liter luft, og når vi trækker vejret, kommer de helt ud i de mindste forgreninger i lungerne. Der kan de - alt efter størrelse og kemisk sammensætning - fremkalde kronisk betændelse.

Men mange pisker også med stor hast rundt i blodet. Et britisk-belgisk forskerteam bad en række frivillige personer inhalere radioaktivt markeret støv. Straks viste strålepåvirkningen sig i blodet. Lægerne diskuterer nu, hvordan støvet kan finde smutveje til at forårsage så mange forskellige sygdomme - fra kronisk bronkitis over astmatilfælde til hjerteinfarkt og lungekræft. Åbenbart spiller betændelseslignende processer i kroppen en vigtig rolle i den forbindelse.

"Selvom der endnu er detaljer, der skal udforskes vedr. støvpartiklernes skadegørende virkning, så er der ikke længere nogen videnskabelig tvivl," siger Erich Wichmann, direktør for Institut für Epidemiologie ved Forschungszentrum GSF für Umwelt und Gesundheit i Neuherberg ved München. Wichmann er en anerkendt miljøekspert. Han og hans kollega Annette Peters skal holde indlæg på konferencen i London. Ingen af dem forstår, hvorfor politikerne og automobilindustrien - trods de enorme skader, støvpartiklerne forårsager - stadig tøver med at montere de for længst godkendte sodfiltre i dieselmotorerne. "Det er klart bevist, at f.eks. Peugeots sodfilter ødelægger 99,9% af alle partikler. Og dermed forsvinder de sundhedsskadelige virkninger også," siger Wichmann. "Egentlig kan vi overhovedet ikke tillade os at se bort fra sodfilteret," tilføjer Annette Peters.

Begge tyske eksperter har ikke blot den internationale videnskabelige verden bag sig, men støttes også massivt hjemme i Tyskland. Denne hjemlige front dækker bredt fra sagkyndige i miljøspørgsmål over de tyske miljømyndigheder, WHO, Nabu og BUND til ADAC og andre trafikklubber. "Ingen dieselbil uden filter," lyder et initiativ fra otte forbund, som vil lægge pres på politikerne og industrien. "Man tør næsten ikke tro sine egne øjne - hvornår har Greenpeace, videnskaben og ADAC sidst slået pjalterne sammen? Industriens forhalingsteknik minder om den gang, der skulle indføres katalysatorer i store motorer," siger Wichmann. Han kræver desuden en reform af de tyske målemetoder for luftskadestoffer.

Kvalitet frem for kvantitet, lyder devisen her som i mange andre sammenhænge. Man opsamler bunker af data om svovldioxid eller kulmonoxid, som takket være strenge påbud og forbud næsten ikke udgør nogen risiko længere. Derimod er der fastsat en maksimal størrelse for det fine støv - 10 mikrometer (µm) - men lige præcis de partikler, der er mest farlige (under 2,5 µm), og det ultrafine støv (under 0,1 µm) findes der overhovedet ingen regler for. "Der var mere mening i at halvere det tal, man anvender til målingerne - og indsamle de dertilhørende data," siger Wichmann.

Kilde: Zeit-Grafik/Quelle: Wiener Motorensymposium, maj 1999

Health News 2004

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012