Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kviksølvsforgiftning fra tandplomber

Emne: Helsedirektoratet fjerner Sundhedsstyrelsens forbehold for kviksølvs neurotoksicitet, som nu er en indrømmet kendsgerning.

I det sidste par år har jeg foranlediget, at Folketingets Sundhedsudvalg har stillet nogle spørgsmål til ministeren, hvor Sundhedsstyrelsen i sine svar uforvarende og med forbehold har gjort nogle indrømmelser. Helsedirektoratet har med argumenterne bag de nye retningslinier ryddet dem af vejen. Foreholdt dette har Styrelsen i sidste brevveksling undladt enhver kommentar. Ministeren vil i denne uge modtage denne sammenstilling af de to myndigheders officielle udtalelser:

Uafhængig kemiker, M. Sc. pens.

Speciale: Amalgamkemi og kroniske sygdomme

Bilag til brev til Sundhedsministeren af d. 09.06.2003.

OFFICIELLE UDSAGN FRA SUNDHEDSSTYRELSEN & HELSEDIREKTORATET, www.shdir.no

Styrelsens svar på udvalgsspørgsmål foranlediget af henvendelser fra undertegnede og andre:

Svar på spm. 21 og 32 af 24.10.2001: "Styrelsens rådgiver påpeger, at uorganisk kviksølv er neurotoksiskt. Desuden anføres det, at organisk kviksølv er svært neurotoksisk med udbredte skader på centralnervesystemet og de perifere nerver. Styrelsen kan erklære sig enig i dette, men disse tilfælde af svær kronisk forgiftning kan ikke sammenlignes med de minimale mængder der udskilles fra tandfyldninger af sølvamalgam og efterfølgende optages i organismen". Spørgsmålet om patogenesen er altså reduceret til dets formodede eller manglende stabilitet.

Helsedir. s.14: "Det har vært kjent lenge at det avgis kvikksølv fra amalgamfyllinger, og de siste tiårene er det kommet forholdsvis mye dokumentation på at det både frigis mer kvikksølv enn før antatt og opptas mer kvikksølv fra amalgam i den menneskelige organisme". S.10: "Det er de siste 10-15 årene kommet dokumentasjon på at kvikksølv fra amalgamfyllinger spores på uønskede steder i den menneskelige organisme. Det er påvist at kvikksølvmengden i hjernen hos avdøde korrelerer med antall amalgamfyllinger". Nordmændene bekræfter således, at Styrelsens forbehold er irrelevante: Neurotoksiciteten er et faktum. I samme brev: Vore førende Alzheimerforskere kender ikke de banebrydende arbejder, som Prof. Boyd Haley, Univ. Kentucky har gennemført.

Spm. 88 af 12.04.2002: "Det er rigtigt at der er en påviselig sammenhæng mellem mængden af amalgamfyldninger hos moderen og mængden Hg i fostret og det nyfødte barn, men det er aldrig påvist, at der er tale om mængder, der er til fare for sundheden hos moder eller barn". Helsedir. s. 10: "Kvikksølv passerer placenta, og kvikksølvkonsentrasjonen i fostre korrelerer med antall amalgamfyllinger hos mor. Mængden kvikksølv i morsmelk øker med økende antall amalgamfyllinger hos mor. Amalgambærere har mer kvikksølv i kroppsvæsker enn personer uten amalgamfyllinger.

Spm. 89 af s.d. Ministeren: "I det øjeblik der fremkommer nye plastmaterialer, der kan erstatte sølvamalgam, hvor dette materiale i dag anvendes, er jeg naturligvis indstillet på at foretage ændringer i tilskudssystemet". Helsedir: s.14: "I dag har tannlegene tilgang på flere gode alternativer til amalgam. Ingen av dem kan erstatte amalgam på alle dets indikasjonsområder, men til sammen så dekker de hele indikasjonsområdet".

Spm. 109 af 14.05.2002. Ministeren: "Lad mig for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der trods adskillige undersøgelser ikke er fundet videnskabelig dokumentation for, at fyldninger med sølvamalgam skulle udgøre en helbredsrisiko". Helsedir. s. 10: "Det er rapportert at et flertal av dem som antar at deres helseplager skyldes amalgamfyllinger opplever en bedring av helsetilstand etter udskiftning av amalgamfyllinger, men det er et komplekst bilde der årsaks- og virkningsmekanismer ikke er klarlagte. Det er imidlertid ikke påvist noen sammenhæng mellom kvikksølvnivå i kroppsvæsker og symptomer". Det kan ikke undre, for kropsvæsker, blod og urin er transportmedier, og det patogene Hg har forlængst sat sig grundigt fast i organerne. Denne fejltolkning er en videnskabelig bummert; og værdien af forskning på basis af blod- og urinanalyser er begrænset eller nul. End, er f.eks. kausale undersøgelser begrænset til det, der spørges om. Er Hg ikke med på grund af fagpolitik, uvidenhed eller andet, finder man det aldrig.

Absence of proof is no proof of absence.

Styrelsens brev af 27.06.2002. "Civiling. PM’s brev indeholder en række overvejelser over virkninger af det kviksølv, der indgår som bestanddel af tandfyldninger af sølvamalgam. PM’s overvejelser og de årsagssammenhænge, som han udleder deraf bygger ikke på dokumenteret videnskab og indgår derfor ikke i den viden, som Sundhedsstyrelsen og dens sagkyndige på området lægger til grund for Styrelsens rådgivning om tandlægers anvendelse af sølvamalgam. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke mulighed for nærmere at kommentere PM’s brev". Sagen i en nøddeskal! Kontroversens årsag! Styrelsen erkender, at den intet ved og intet vil vide om naturvidenskaben bag de kemiske angreb på livsvigtige funktioner. Den må lære, at tungmetalkemien er dens Herre! Og patienternes, de ca. 20% af befolkningen, der er genetisk disponeret herfor, over halvdelen af dem i risikoalderen. Hg-kemien blev dokumenteret for 100 år siden, ny dokumentation er unødvendig. Universitetsundervisning mangler. Man foretrækker fejlagtig klinisk forskning, hvormed samfundet tyranniseres.

Til Spm. 192 og 193 fra Miljø- og Planlægningsudvalget har Københavns Universitet uden dokumentation henført det stærkt neurotoksiske methyl-Hg til fisk. 1983 fandt Heintze, at visse streptokokker danner det in vitro. Deres enzymer reagerer identiskt in vivo. Som nævnt har vi dem i plak med direkte amalgamkontakt og i fordøjelseskanalen. KU's uvidenhed er pinlig.

Flere udsagn fra Helsedir. s.10: "Amalgam har vært brukt tannhelsetjenesten i Norge i over hundre år. Det er det tannrestaureringsmaterialet, som bidro mest til å utrydde tannløshet i Norge, både fordi det var billig og enkelt å bruke. Det er imidlertid stor enighet om at kvikksølv fra amalgamfyllinger utgjør en vesentlig del av kvikksølveksponeringen for den generelle befolkningen".

"Det er kjent at kvikksøly i høye doser fører til helseskader som gir forstyrrelser i hjernefunksjonen, nyrefunksjonen, immunsystemet og i fosterutviklingen. Det er ikke datagrunnlag for å angi en nedre grense for ufarlig/uskadelig påvirkning.. Det er imidlertid påvist mindre subkliniske effekter ved doser tilsvarende de som noen personer kan få fra amalgamfyllinger. I epidemiologiske studier er det ikke påvist noen sammenheng mellom amalgamfyllinger og sykdom, men man kan ikke utelukke at helseeffekter forekommer".

"Mengden kvikksølvdamp som frigis fra amalgamfyllinger øker med tygging, tannbørsting og bruksisme (tanngnissing) Det er rapporten om enkeltindivider som har højt kvikksølvindhold i blod/urin på grunn av intens tygging av tyggegummi i forbindelse med røykeslutt. Det er påvist vesentlig lavere kvikksølvverdier etter utskifting av fyllinger hos noen av de samme personerne".

S. 14: "Kvikksølv er blant de mest problematiske miljøgiftene. Det er dokumentert at kvikksølv fra amalgamfyllinger bidrar vesentlig til befolkningens totale kvikksølveksponering. Den dokumentasjonen som foreligger til nå beviser ikke at kvikksølv avgitt fra amalgamfyllinger er årsaken til helseproblemer hos pasienter uten klart definert sykdomsbilde, selv om enkelte som antar at deres helseplager skyldes anmalgamfyllinger oplever en bedring av helsetilstanden etter utskifting av fyllingene. Ut fra en føre-var-holdning er det imidlertid viktig at befolkningens eksponering for kvikksølv holdes på lavest mulige nivå. Det er derfor naturlig å slutte å bruke amalgam og i stedet bruke andre tannrestaureringsmaterialer i så stor grad som mulig ettersom det finnes gode alternativer".

Sign. Poul Møller, Augustenborggade 21 B, DK-8000 Århus C.

Health News 2004

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012