Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Muno Colostrum og immunforsvaret

Medicinsk forskning har gjort store fremskridt inden for de sidste årtier - fremskridt, som giver lyse udsigter for både forskere, patienter og alle os, der bare gerne vil sørge for, at vi har et godt helbred. Et af disse fremskridt er forskningsresultaterne vedr. Muno Colostrum og deraf afledte stoffer som "våben" i kampen mod smitsomme sygdomme og som middel til at styrke kroppens eget immunforsvar.

Denne liste viser nogle af de mest udbredte sygdomme og lidelser, som kan behandles med Muno Colostrum:

 • Skoldkopper
 • Forkølelse
 • Ledegigt
 • Bronkitis
 • Hepatitis
 • HIV
 • Cytomegalovirus
 • Blærebetændelse
 • Betændelse i urinvejene
 • Tuberkulose
 • Lungebetændelse
 • Lupus
 • Scleroderma
 • Mæslinger
 • Influenza
 • Betændelse i luftvejene
 • Mononukleose (Kyssesyge)
 • AIDS
 • Herpes
 • Epstein-Barr
 • Candidiasis
 • Salmonella
 • Mycobacterium-infektioner
 • Parasit-infektioner
 • Fibromyalgi
 • Kronisk træthedssyndrom

Det er tvingende nødvendigt, at kommunikationen mellem kroppens celler fungerer optimalt, hvis immunforsvaret skal kunne fungere optimalt. Til denne kommunikation skal der anvendes nogle hormonlignende stoffer, som for en stor dels vedkommende findes i Muno Colostrum. Under sin forskning i tuberkulose fandt Dr. H. Sherwood Lawrence frem til, at en immunreaktion bogstavelig talt kunne overføres fra en donor til en modtager ved at give modtageren en indsprøjtning med et ekstrakt af donorens leukocytter. Dr. Lawrence og andre af hans kolleger konkluderede, at dette ekstrakt måtte indeholde en faktor, som er i stand til at overføre donorens immunitet til modtageren (Hennen, 1997).

Man var længe om at finde frem til helt nøjagtigt hvilke stoffer, der findes i colostrum. I starten anslog man, at colostrum-ekstrakt indeholdt flere end 200 enkeltstoffer, som alle spiller en rolle i kommunikationen mellem cellerne.

Men lad os lige kaste et blik på denne rolle… Et eksempel: Fungerer immunforsvaret ikke optimalt, kan vare mellem 10 dage og to uger, før det reagerer på en betændelsestilstand. Muno Colostrum og de stoffer, det indeholder, kan være med til at reducere denne reaktionstid på grund af to faktorer - eller funktioner, om man vil: En hjælper-funktion og en hæmmer-funktion. Hjælper-funktionen er med til at sætte kroppen i stand til at reagere hurtigere - helt ned til et døgn. Men et overaktivt immunforsvar, som reagerer på de stoffer, der altid er til stede enten i eller uden for kroppen (f.eks. pollen eller kroppens egne celler), er i sagens natur ikke sundt. Det er her, hæmmer-funktionen kommer ind i billedet - som middel til at kontrollere de overreaktioner, som oftest manifesterer sig som allergi og autoimmune sygdomme. Alt dette er med til at opretholde balancen i immunforsvaret - og i kroppen generelt.

Som tidligere nævnt er den første næring, et spædbarn får, moderens mælk, som lige efter fødslen består af meget næringsrigt colostrum. Desuden indeholder colostrum værdifulde stoffer, som hjælper immunforsvaret med at kommunikere eller videregive informationer fra celle til celle. I modsætning til immunoglobuliner findes der stoffer, som ikke er artsspecifikke. Med andre ord: Der findes stoffer fra én art, som er lige så effektive i en anden art. Dette betyder også, at disse stoffer generelt ikke kan være årsag til allergier.

Sygdomme og lidelser, som Muno Colostrum kan behandle:

Muno Colostrum og herpes
Herpes er en almindelig lidelse i vore dage. Den manifesterer sig som gentagne udbrud med sår og andre hudproblemer. I en nyligt offentliggjort undersøgelse vedr. herpes og stoffer fra colostrum deltog 37 patienter, som man iagttog for at se, hvordan de reagerede på behandlingen med colostrum. Resultaterne var meget lovende. 62% viste betydelige forbedringer i deres tilstand - i form af færre udbrud og/eller kortere varighed af de enkelte udbrud. Resultaterne er bemærkelsesværdige af flere grunde. Deltagerne havde i gennemsnit 12 udbrud pr. år. Efter behandlingen med colostrum var antallet af udbrud faldet med næsten 75% - eller nærmere betegnet til 3,5 udbrud i gennemsnit pr. år. Selv de patienter, der var hårdest ramt, oplevede, at antallet af udbrud faldt til det halve.

En anden undersøgelse kunne fremvise et lignende imponerende resultat. Her blev 44 patienter, som led af herpes på både kønsdele og i mundregionen, behandlet med colostrum fra køer. Disse patienter førte regnskab med den tid, der gik mellem de enkelte udbrud. Før behandlingen var den gennemsnitlige symptomfri periode på 49 dage. Efter behandlingen var denne tid næsten tredoblet - nemlig til 140 dage.

Andre forsøg understøtter disse resultater. Undersøgelser fra Kina, Europa og andre steder har påvist, at colostrum og dets specifikke indvirkning på immunforsvaret er yderst effektivt til at behandle de forskellige former for herpes. Disse resultater er især fantastiske, når man tager i betragtning, hvor svært den etablerede lægeverdens medicinske præparater har ved at behandle herpes-sygdomme.

Muno Colostrum og hepatitis
Man har iagttaget, at de Muno Colostrum-stoffer, som specifikt kan bekæmpe hepatitis-virus, også har en meget beskyttende rolle, når det gælder om at forebygge hepatitis. Desuden har forskningsresultater vist, at brugen af disse stoffer også er særdeles effektiv til at begrænse nye udbrud eller opblussen af sygdommen. Et specielt interessant forsøg omfattede 52 tilfælde af kronisk, aktiv hepatitis. Efter behandling med colostrum fra køer skete der enten en bedring i symptomerne - eller også forsvandt de helt - hos samtlige forsøgsdeltagere. Endnu mere imponerende er det faktum, at samme forsøgsdeltagere samtidig stort set gik fri af alle forkølelser, influenza-epidemier eller kronisk træthed.

Muno Colostrum og kronisk træthedssyndrom
En anden gådefuld og relativt ny lidelse er kronisk træthedssyndrom. Kronisk træthed er et syndrom, hvor mange og meget forskelligartede faktorer spiller ind. Det er naturligvis ikke specielt gådefuldt for forskere og sundhedspersonale, at virusinfektioner kan spille en stor rolle ved udviklingen af kronisk træthedssyndrom. På grund af Muno Colostrums mange forskellige indholdsstoffer, som har en specifik indvirkning på virus og skadelige stoffer, og på grund af de noget mystiske årsager til kronisk træthedssyndrom, er det naturligt at antage, at Muno Colostrum kan være et kraftigtvirkende middel til at modgå denne lidelse. I ét forsøg kunne næsten 90% af deltagerne melde om betydelig succes. I et italiensk forsøg fra 1996 kunne 60% af deltagerne mærke en lettelse i symptomerne inden for 3-6 uger efter påbegyndt behandling. Og endelig brugte man i et tredje forsøg herpes-specifikke Muno Colostrum-stoffer til at behandle patienter med kronisk træthedssyndrom. Resultaterne var ganske bestemt lovende, siger forskerne: "Behandlingen kunne i betydelig grad forbedre de kliniske manifestationer af kronisk træthedssyndrom i løbet af nogle uger… Vi må konkludere, at HHV-6-specifik TF (et colostrum-stof) kan have betydelig værdi til at kontrollere HHV-6 (herpes) infektion og relaterede sygdomme."

Som tidligere nævnt kan et stof som colostrum - på grund af de uvisse og meget forskelligartede årsager til kronisk træthedssyndrom - være den mest effektive form for behandling, netop fordi stoffet indeholder så utroligt mange sygdomsspecifikke stoffer.

En anden undersøgelse viste meget imponerende resultater med colostrum (helt specifikt stoffets transfer-faktorer) som middel til at modgå gentagne udbrud af blærebetændelse hos kvinder. Denne lidelse skyldes og/eller forværres oftest af bakterielle infektioner. Forsøgsdeltagerne var mindst én gang blevet behandlet med gængse medicinske præparater - enten antibiotika eller betændelseshæmmende midler. Undersøgelsesrapporten siger:

"De resultater, man har opnået med konventionel behandling af ikke-bakteriel, gentagen cystitis hos kvinder, er nedslående. Blandt patienterne er der et uventet højt antal tilfælde af candida-infektion i skeden, samtidig med at kvindernes immunitet over for Herpes simplex-virus (HSV) og Candida-antigener synes at være ude af stand til at fungere optimalt, og det er et velkendt faktum, at kronisk candida-infektion i slimhinden i overvejende grad skyldes en selektiv defekt i immunreaktionen mod Candida-antigener. 29 kvinder med ikke-bakteriel, gentagen cystitis, som ikke havde responderet på tidligere behandling med antibiotika og NSAID-præparater, gennemgik en oral behandling med transfer-faktor (som er et af de mange immunstoffer, der findes i Muno Colostrum). Candida- eller HSV-specifik transfer-faktor blev givet to gange om ugen i forsøgets første to uger og derefter én gang ugentligt i de følgende seks måneder. Der blev ikke observeret nogen former for bivirkninger under behandlingsforløbet… Det ser dermed ud til, at transfer-faktor er i stand til at kontrollere ikke-bakteriel, gentaget cystitis og lette symptomerne på lidelsen." (DeVinci, 1996).

Så med forskernes egne ord kan specifikke Colostrum-stoffer være meget effektive til at behandle hårdnakket blærebetændelse, som er en meget smertefuld og generende lidelse.

I et andet forsøg har man opnået spændende resultater vedr. colostrum (se også: Urte-Pensil og Bio Propolis) og de generelle virusinfektioner, som er årsag til herpes-udbrud, blærebetændelse, candida-infektioner, øjenbetændelser osv. Undersøgelsens forskerhold konkluderer:

"… 153 patienter med gentagne udbrud af forskellige sygdomme, dvs. virale infektioner (keratitis, keratouveitis, herpes på kønsdele og læber), øjeninfektioner, blærebetændelse og candida-infektion blev behandlet med en reagensglasdyrket transfer-faktor (et specifikt Colostrum-stof), som er specifik for HSV-1/2, cytomegalovirus og Candida albicans… Ved indgivelse af transfer-faktor forøgedes mængden af opløselige HLA klasse I antigener hos de 40 patienter, som vi undersøgte for denne virkning." (Pizza, G. 1996).

Med andre ord: Man iagttog en betydelig stigning i kroppens egenproduktion af immune antigener hos en stor del af undersøgelsesdeltagerne.

Muno Colostrum og candidiasis
Eftersom Muno Colostrum og dets immunstoffer effektivt kan hjælpe kroppen til at bekæmpe forskellige former for indtrængende, sygdomsfremkaldende mikroorganismer, mener man også, at stofferne kan være med til at bekæmpe sygdomme som kronisk candida-infektion. En undersøgelse viser, at Muno Colostrum var effektivt til at forhindre Candida-svampen i at vokse og sprede sig - og endog til at helbrede tilstanden. Forskerne konkluderer:

"15 patienter med kronisk candida-infektion i slimhinderne blev behandlet med en reagensglasdyrket transfer-faktor (som findes i Muno Colostrum), som er specifik for Candida albicans-antigener. De kliniske observationer var opmuntrende: Alle på nær én patient oplevede en betydelig bedring under behandlingen med transfer-faktor. Disse data bekræfter, at oral indgivelse af specifik transfer-faktor udvundet af lymfoblastoide cellearter kan øge reaktiviteten mod Candida-antigener." (Masi, 1996).

Muno Colostrum og kræft
Kræft er en skræmmende og truende sygdom. Millioner af dollars er brugt på forskning i at finde en "kur", men mange inden for sundhedsverdenen advokerer nu for forskning i ernæringsmæssige og andre forebyggende tiltag for at bekæmpe kræften. Muno Colostrum og de indholdsstoffer, der findes i det, er et lovende bud på, hvordan man både kan forhindre, at kræftsvulsten opstår, og bekæmpe en allerede eksisterende kræftsygdom.

Der findes en række undersøgelser, som har analyseret den rolle, colostrum og deraf afledte stoffer kan formodes at spille i bekæmpelsen af forskellige former for kræftsygdomme. Forfatterne til en nyligt offentliggjort undersøgelsesrapport siger:

"Eftersom konventionelle behandlingsmetoder ikke virker, er overlevelseschancerne for patienter med prostatakræft i 3. fase meget ringe. Rapporter antyder, at der findes humoral og cellemedieret immunitet mod prostatakræft-relaterede antigener. Disse observationer ansporede os til at behandle patienter med prostatakræft i 3. fase med en reagensglasdyrket transfer-faktor (findes i Muno Colostrum), som er i stand til at overføre cellemedieret immunitet mod blære- og prostatakræftantigener. 50 patienter deltog i forsøget, og alle fik én indsprøjtning i muskulaturen med 2-5 enheder transfer-faktor pr. måned. Opfølgningsperioden strakte sig fra 1 til 9 år og viste, at hos to patienter var sygdommen fuldstændigt forsvundet, hos seks patienter var den på tilbagetog, og hos 14 patienter havde den ikke udviklet sig yderligere. Den gennemsnitlige overlevelsestid lå på 126 uger - hvilket er højere end den overlevelsestid, som erfaringerne viser for patienter på dette stadie." (Pizza, G. 1996: 123-32).

En undersøgelse af en gruppe lungekræftpatienter har også vist, at colostrum og dets immunforsvarsstyrkende stoffer kan være effektiv i behandlingen af forskellige former for kræft. Undersøgelsen, som varede et år, omfattede 99 lungekræftpatienter. Forskerne siger: "Begrundelsen for at bruge transfer-faktor til lungekræftpatienter er, at muligheden for at forbedre den cellemedierede immunitet mod svulst-relaterede antigener kan være ensbetydende med, at de overlever." (Pilotti, 1996).

Resultaterne af denne undersøgelse - som så mange andre, hvor colostrum og dets individuelle indholdsstoffer er involverede - var imponerede. "Overlevelsesprocenten for den gruppe, der blev behandlet med transfer-faktor, synes at være langt bedre for patienter i både fase 3a og 3b og for patienter med den histologiske undertype "ikke-småcellet carcinom". Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at indgivelsen af transfer-faktor til denne type patienter kan forbedre deres chancer for at overleve", siger forskerne.

Selvom disse undersøgelser tyder på, at Muno Colostrum og dets indholdsstoffer kan anvendes i kræftbehandlingen, så er det formentlig den immunforsvarsstyrkende effekt, der betyder mest. F.eks. er der ved gængs strålebehandling meget store og ubehagelige bivirkninger, bl.a. kvalme, vægttab, ekstrem træthed osv. Disse bivirkninger, som opleves efter bestrålingen, kan skyldes strålernes skadelige virkning kombineret med den store ophobning af syge og døende celler, som kroppens egne systemer normalt tager sig af. En række undersøgelser viser, at når der behandles med Muno Colostrum-stoffer, kan disse bivirkninger mindskes i betydelig grad. Dette skyldes formentlig Colostrums evne til at fremme immunfunktionen i en krop, hvor samme immunfunktion er blevet stærkt svækket af enten strålebehandling eller kemoterapi.

Andre sygdomme, hvor Muno Colostrum kan anvendes
Siden den banebrydende forskning i colostrum og de forskellige stoffer, som skaber dets bemærkelsesværdige evner til at styrke immunforsvaret, blev foretaget, har man postuleret, at behandling med disse stoffer kan være lovende for patienter med en lang række forskellige autoimmune sygdomme, som rammer bredt i vore dage.

Diabetes type I
Diabetes er en af verdens mest udbredte og generende lidelser. Man sætter oftere og oftere diabetes type I i forbindelse med et dårligt fungerende immunforsvar. Forskningsresultater viser, at colostrum og dets indholdsstoffer kan have en helbredende virkning på diabetes. I ét forsøg undersøgte man colostrum-stoffer i en eksperimentelt fremprovokeret diabetes-tilstand. Forskerne har den teori, at såvel hjælper- som hæmmer-stofferne i colostrum kunne spille en rolle i helbredelsen af diabetes. Og undersøgelsen er så meget desto mere lovende på grund af den langtidseffekt, man har kunnet iagttage.

Beskadigelser af tarmkanalen
Et andet område, hvor Muno Colostrum har vist sig at have en helbredende virkning, er i tarmsystemet. Fordøjelsen i sig selv, samt stress og en dårligt fungerende tarm kan alt sammen være med til at beskadige forskellige dele af tarmkanalen, bl.a. tarmvæggen. Men forskningsresultater tyder nu på, at Muno Colostrum og dets indholdsstoffer kan spille en væsentlig rolle i genopbygningen af vævet i tarmkanalen.

Det er velkendt inden for lægeverdenen, at almindeligt anvendte præparater, herunder NSAID-produkter, kan beskadige mave-/tarmsystemet. Et forskerteamet satte sig for at undersøge, om colostrum og de vækstfaktorer, der findes i stoffet, havde en forebyggende og/eller helende virkning på beskadigelser i fordøjelseskanalen. Resultaterne var absolut lovende. Forskerne konkluderer: "Colostrum fra køer gav en ny og ikke særligt bekostelig metode til at forebygge og behandle de skadevirkninger, som NSAID-præparater har på tarmkanalen, og stoffet kan desuden være af stor værdi for behandlingen af andre mavesårslignende tilstande i fordøjelsessystemet." (Playford, 1999).

Autisme
For nu at sige det mildt er autisme en meget besynderlig sygdom. Som så mange andre neurologiske og immunrelaterede lidelser kan autisme skyldes mange og meget forskellige ting. Forskerne har fastslået, at en af de faktorer, som spiller en stor rolle ved udviklingen af autisme er medfødte røde hunde forårsaget af virus. I sådanne tilfælde er det næsten, som om kampen bølger frem og tilbage mellem kroppens immunforsvar (som meget ofte fungerer dårligt) og de røde hunde. Det er naturligvis en generel antagelse blandt forskerne, at autistiske børn generelt har et dårligt immunforsvar.

Men forskning i colostrum-afledte stoffer viser, at autisme kan helbredes i en sådan grad, at barnet kan komme i en normal skole og deltage i sociale aktiviteter. Undersøgelsen, som omfattede 22 dybt autistiske børn, viste, at 21 af patienterne reagerede på behandlingen. Og ud af disse 21 var ti i stand til at gå i en normal skole og deltage i sociale aktiviteter. Det mest foruroligende ved denne undersøgelse var, at man fandt ud af, at 70% af disse børn var begyndt at vise tegn på autisme inden for den første uge efter, at de var begyndt at blive vaccineret for mæslinger, fåresyge og røde hunde. Forskerne siger, at autisme sandsynligvis er en negativ reaktion på en levende virus-vaccine hos individer, hvis immunforsvar endnu ikke er tilpas udviklet til at kunne håndtere vaccinen.

Ledegigt (rheumatoid artritis)
Ledegigt er en anden af de lidelser, som opstår, fordi kroppens immunforsvar angriber sine egne celler. En skræmmende form for denne sygdom er juvenil rheumatoid artritis, som rammer børn, og som ikke forsvinder med alderen, men tværtimod kan blusse op med jævne mellemrum livet igennem. Forsøg med Muno Colostrum-afledte stoffer har givet gode resultater blandt patienter, som ikke tidligere har reageret på selv meget høje doser af steroidstoffer og immunhæmmende præparater.

AIDS
Et af fremtidens mest interessante anvendelsesområder for Muno Colostrum og dets forskelligartede indholdsstoffer er AIDS. For nyligt blev der afholdt en international konference om et Colostrum-stof (transfer-faktor), som satte fokus på forskellige forskeres arbejde på dette område. Alle har opnået imponerende resultater med transfer-faktor og HIV-virus. En del af forskerholdene har kunnet påvise gode resultater med en kombination af transfer-faktor og Zidovudin, som er et almindeligt anvendt middel i AIDS-behandlingen. Nogle forskere bevæger sig i retning af den antagelse, at hvis man vil behandle AIDS effektivt, bør man fokusere på at sikre, at immunforsvaret fungerer optimalt. Uanset om det lykkes at fremstille en AIDS-vaccine eller ej, så står det mere og mere klart, at Muno Colostrum og dets afledte stoffer kan være med til at give denne stimulering af immunforsvaret.

Epstein-Barr
Epstein-Barr-virusset sættes i forbindelse med forskellige symptomer, bl.a. ekstrem træthed, hovedpine osv. En nyligt offentliggjort undersøgelse anvendte Muno Colostrum-stoffer med kendt indvirkning på Epstein-Barr og cytomegalovirus - et farligt virus, som er årsag til en lang række forskellige sygdomme og lidelser. Resultaterne af denne undersøgelse demonstrerede endnu en gang stoffernes bemærkelsesværdige, positive indvirkning på immunforsvaret. To patienter blev helt symptomfri, syv kunne melde om betydelig mindskelse af symptomerne, og hos fem kunne man ikke påvise en signifikant reaktion. Blandt kontrolgruppen, som ved samme forsøg fik et placebo-præparat, kunne man ikke spore nogen nævneværdig forbedring.

Hvad indeholder Muno Colostrum kapsler?

Colostrum: Kvalitativ analyse af immunfaktorer og bestanddele.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012