Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Pilebarkekstrakt mindsker lændesmerter

Til trods for en lang og interessant historie med traditionel brug er der kun meget lidt forskningsbaseret information om pilebark (Salix alba L., Salicaceae) som smertestillende middel, og de doser, der anbefales fra officielle kilder, er ofte modstridende. For at skabe klarhed over doseringsspørgsmålet har et tysk hold af forskere gennemført et fire-ugers klinisk forsøg , hvor man sammenlignede effektivitet og uskadelighed ved to forskellige doser pilebarkekstrakt til lindring af tilbagevendende lændesmerter. Resultaterne viste, at både den høje og den lave dosis gav en betydelig lindring i forhold til placebo-præparatet, men at den høje dosis (240 mg pr. dag) var betydeligt mere effektiv end både den lave dosis (120 mg pr. dag) og placebo-præparatet.

Det placebokontrollerede forsøg omfattede 210 personer med kroniske lændesmerter, som på forsøgstidspunktet oplevede en forværring af smerterne (5 eller højere på en skala fra 1-10 over smertebilledet, hvor 10 er højest). Undersøgelsesdeltagerne fik tilfældigt enten pilebarkekstrakt i en lav dosis (120 mg pr. dag) eller en høj dosis (240 mg pr. dag) eller et placebo-præparat. Patienterne havde mulighed for om nødvendigt at benytte sig af andre former for behandling i form af op til 400 mg Tramadol pr. dag (et receptpligtigt, smertestillende middel).

91 af patienterne gennemførte forsøget. Det mest markante resultat, man kunne iagttage, var en lettelse af smerterne, defineret som den del af patienterne, der kunne melde om fravær af smerter mindst 5 dage i løbet af den sidste uges behandling - uden brug af Tramadol. Andre målepunkter var den del af patienterne, som havde brug for Tramadol i løbet af undersøgelsen, samt forbedringen i symptomerne i forhold til status ved forsøgets start. Ifølge resultaterne var 39% af deltagerne i højdosis-gruppen smertefrie i løbet af den sidste uge af behandlingen, sammenlignet med 21% i lavdosis-gruppen og kun 6% i placebo-gruppen. I højdosis-gruppen var smertelindringen tydelig allerede efter en uge, og betydeligt flere patienter fra placebo-gruppen havde brug for Tramadol i alle forsøgsugerne. Der var en nogenlunde ensartet lav forekomst af negative bivirkninger i alle tre gruppe, hvoraf nogle skyldtes brugen af Tramadol. En patient i lavdosis-gruppen oplevede en allergisk reaktion (hævede øjne og kløe), som forskerne mente var behandlingsrelateret.

Referencer:
Chrubasik S, Eisenberg E, Blana E, Weinberger T, Luzzati R, Conradt C. Treatment of low back pain exacerbations with willow bark extract: A randomized double-blind study. Am J Med 2000;109:9-14.
Schaffner E. Eidenrinde - Ein Antiarrheumatikum der modernen Phytotherapie? I: Chrubasik S, Wink M, red. Rheumatherapie mit Phytopharmaka. Stuttgart: Hippokrates-Verlag;1997:125-7.
Schmid B, Tschirdewahn B, Katter I, et al. Analgesic effects of willow bark extract in osteoarthritis: Results of a clinical double-blind trial. Fact 1998;3:186.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012