Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Program til redning af folkesundheden

Fra Reform-Rundschau, hefte 1, 1956.

Dette program blev offentliggjort for fem år siden, men er i mellemtiden blevet kompletteret og forbedret, ligesom kredsen af undertegnere er blevet forøget med et stort antal prominente personligheder.

Reformbevægelsen tilstræber en principiel fornyelse af hele livsførelsen, særlig af ernæringen, for at imødegå del moderne menneskes fremadskridende forringelse af sundheden.

Den har på grundlag af videnskabelige og praktiske erfaringer tusindfold godtgjort rigtigheden og nødvendigheden af følgende krav, samt bevist, at det er muligt ved rigtig livsførelse at opnå fuldkommen sundhed inden for rammerne af arvelig konstitution.

Dens krav (tilpasset efter vesttyske forhold) er følgende:

1. Biologisk landbrug, biologisk dyrehold, renholdelse af vandløb.
Ernæringen begynder med jorden. Jordens naturlige frugtbarhed sikres ved anvendelse af prøvede livsunderstøttende metoder som gødning med kompost- og grøngødning tilsat sporelementer. Derudover passende tilførsel af organiske og uorganiske stoffer. Ingen frisk ajle. Ingen uomsat staldgødning. Rigtig komposteret staldgødning opnår mangedobbelt gødningsværdi.

Bioteknisk jordbearbejdning og jorddækning. Naturlige plantesamfund gennem blandingskulturer. Ingen monokulturer. Hækkebeskyttelse, beskyttelse af fugle, landskabspleje, genplantning af skov, plantning af nøddebuske.

Ingen anvendelse af giftige sprøjte-, forstøvnings- og bejdsemidler, der forstyrrer ligevægten i naturen.

Biologisk dyrehold, naturlig fodring og pleje, ophold i sunde stalde, hygiejnisk behandling af mælken (mælk må igen kunne drikkes rå), om sommeren overvejende græsning. Ingen masseproduktion på bekostning af kvalitet og sundhedsværdi.

Renholdelse af vandløb ved beskyttelse mod urene afløb fra industri- og toiletanlæg. Lovmæssig beskyttelse af vandløb og landskaber.

2. Reform af ernæringsmåden.

I. Drikkevand.
Drikkevandel skal være frisk og fri for klor. Det må ofte prøves for blyindhold.

II. Mere frugt og flere grønsager.
Rigelig fortæring af frisk fuldmodne frugter og rå, ormfrie grønsager. Ved begyndelsen af hvert måltid noget råkost (grønsager og bladsalater, rigtig tillavet). Ved varmebehandling af grønsager: dampe i stedet for koge. Kartofler må så vidt muligt dampes med skrællen på.

III. 80% fuldkornsprodukter (mod før 10%).
Ved udmalingen af kornet fjernes skal og det, der ligger lige under den, samt kimen. Der går på den måde store livsværdier tabt (mineraler, vitaminer, vækststoffer) .

Følgerne er: fordøjelsestræghed, mangelsygdomme, tandforfald (hvidt mel bliver i de fleste tilfælde tilsat kemiske midler til forøgelse af bageevnen og desuden bleget).

Kravet om godt fuldkornsbrød er et af de nødvendigste. Endvidere bør man spise fuldkornsgrød og rå korngrød, ligeledes af fuldkorn. Produkter af hvidt mel, altså franskbrød, rundstykker, kager, makaroni osv. må kun være undtagelsesmad, f.eks. på festdage, og må være fremstillet af flormel uden kemisk behandling.

IV. Mådehold med protein- og fedttilførsel.
Betydelig nedsættelse af kødforbruget, som i dag er tre gange større end i 1815. 1-2 gange kød om ugen er fuldkomment tilstrækkelig. Tusinder af mennesker spiser overhovedet ikke kød, mange har ikke gjort det i årtier, mange har aldrig smagt kød! Det nødvendige protein kan skaffes gennem mælk, brød, nødder, samt lidt ost og æg.

Fedtforbruget i Vesttyskland er højere end det virkelige behov. Det må indskrænkes. Efter den nyeste forskning er fedtstoffernes kvalitet af udslaggivende betydning for sundheden. I stedet for dyrisk depotfedt, hærdede fedtstoffer og raffineret spiseolie tillægges i dag naturrent plantefedt, fremfor alt frøolie og det deraf fremstillede smørefedt større værdi. Når man i forbindelse hermed sørger for fuldværdigt protein, f.eks. skørost, har det afgørende indflydelse på celleåndingen.

V. Indskrænkning af sukkerforbruget.
Sukker er et industrielt næringsmiddel af yngre dato, uden mineraler og vitaminer. Søde sager ødelægger lysten til naturlige, fuldværdige næringsmidler. I forbindelse med klæbrige næringsbestanddele er sukker en fare for tænderne! Sukker er et krydderi og bør som sådant aldrig anvendes koncentreret og især ikke til børn! I stedet kan eventuelt anvendes honning og fuldværdig malt, og rosiner i stedet for bolsjer!

VI. Forsigtighed med kogsalt.
Forbruget af kogsalt er i dag 10-12 gange så stort som nødvendigt. Misbrug skader hjerte, nyrer og hud såvel som hele stofskiftet. Brug derfor meget lidt kogsalt og kun havsalt (2-3 g pr. person pr. dag), og supplér med løg, hvidløg, urter og gærekstrakt.

VII. Forbud mod kemiske tilsætninger (farve-, smags- og konserveringsmidler).
Forfalskningen af næringsmidlerne har antaget uanet omfang. Ikke så få af disse midler er blevet anerkendt som skadelige og er derfor til dels forbudt. Uskadeligheden af de øvrige er ikke tilstrækkelig undersøgt. Virkningerne strækker sig over lange tidsrum og er med de sædvanlige meloder ikke til at konstatere. Normalforbrugeren af i dag indtager daglig ca. 1-2 g kemisk fremmed substans! Vores krav er: Fødemidlernes renhed ! Forbud mod alle kemiske farve-, smags- og konserveringsmidler; i overgangstiden deklarationspligt.

Sammendrag:
Spis 5 til 6 gange så meget fuldkornsbrød, frugt, grønsager og kartofler som af alle andre næringsmidler tilsammen! Bevar det naturlige så naturligt som muligt!

Eller:
Mere: frugt, grønsager, fuldkornsbrød, kvalitetsmælk!
Mindre: kød, hvidt mel, sukker, salt! I
Ingen: kemiske konserverings-, farve-, aroma-, sødemidler, bagepulver osv.

3. Naturlige helbredelsesmetoder, helhedsbehandling.
Inden for reformbevægelsen består der en modvilje mod stærkt virkende lægemidler, symptomundertrykkende medikamenter, vaccinationer og indsprøjtninger samt mod unødvendige operationer. Man vil ikke alene bekæmpe en sygdomssymptomer, men dens årsager. Man foretrækker i sygebehandlingen naturlægevidenskab og beslægtede kurmetoder:

 • Homøopatiske, biokemiske, spagyriske lægemidler.
 • Vandbehandling efter Priessnitz og Kneipp.
 • Råkost- og diætkure efter Bircher-Brenner.
 • Fastekure, bade, aktiv bevægelsesterapi.
 • Lægende urter, lægende jord, rå frugtsaft, rå plantesaft.
 • Havvand, mineralvand, mosevand.
 • Diætformer på biologisk grundlag.
 • Vaccinebehandling efter Becker, Kolb, Rusch (indsprøjtning af sunde kolibakterier for at regenerere tarmfloraen).
 • Behandling ved psykisk påvirkning.
 • Ligeberettigelse for naturlægemetoderne!
 • Reform af del medicinske studium! Studium af kroppens egen modstandskraft. Lærestole for naturlig helbredelsesmåde. Tilvejebringelse af en ny, biologisk tænkende lægestand. Prøvning af vaccinationslovgivningen i et udvalg, der er sammensat af tilhængere og modstandere af koppevaccination.
 • Skærpet opmærksomhed omkring den store hær af halv- og fjerdedelssunde. Redning af de civiliserede nationer for det biologiske sammenbrud gennem forebyggende, aktiv sundhedspleje!

4. Bevægelse, ånding, beklædning osv.
Forøget bevægelse gennem gymnastik, vandring og sport som modvægt mod siddende beskæftigelse. Rigtig ånding. Sundhedsundervisning i skolerne! Understøttelse af udskillelsen gennem saunabade (finsk badstuebad). Tilstrækkelig søvn før midnat.

Rigtig fordeling af arbejde og hvile. Intet jag! Skærpet støjbekæmpelse ved strenge anordninger fra myndighederne (ang. motorcykler, radio, grammofon, flyvemaskiner, bilhorn).

Kamp mod luftforureningen gennem diesel- og benzinudblæsning, særligt i byerne.

Sund beklædning af naturtekstiler som hør, uld og silke. Overtøj og sko, som tillader huden at ånde. En seng, som tillader kroppen at ånde. Sunde boliger. Ingen sundhedsskadelige byggematerialer, ingen giftige farver, imprægneringsmidler osv.

5. Nedsættelse af nydelsesmiddelforbruget.
Forbruget af nydelsesmidler har uden tvivl nået et sundhedsskadende omfang. Vesttyskland ofrer på tobak og alkohol samt på de af misbrug opståede skader på helbredet milliarder af sin nationalindkomst!

Der forlanges ingen askese og intet forbud, men frivilligt afkald eller i det mindste stærkt mådehold. Indskrænkning af reklamen. Oplysning til befolkningen, i særlig grad til ungdommen. Et nydelsesmiddel skader, når det bruges daglig og over måde, og når der består en indre afhængighed (sygelig trang)! Nydelsesmidlerne alkohol, kaffe, te, kakao, chokolade, skal være undtagelser! Tobak er sundhedsfarlig, særligt for kvinder.

6. Reform af sygehusene osv.
De fleste sygehuse, fabrikskøkkener, skolehjem osv. er 30 år bagefter videnskabens erkendelser med hensyn til kostforplejning. En kostreform er særlig nødvendig her.

Indførelse af biologiske behandlingsmetoder (se foran) som erstatning eller til komplettering af den almindelige fremgangsmåde.

Reform af undervisningen ved husholdningsskolerne. Modernisering af økonomaernes uddannelse.

7. Reform af sygeforsikringen.
Hjælp til forebyggelse er bedre end sygehjælp.
Tilladelse til at benytte alle læger og tandlæger.
Frit valg af læge og lægemidler.
Tidssvarende forhøjelse af honoraret til læger og tandlæger.
Ingen enheds- og tvangsforsikring.
Begunstigelse af og godtgørelse for biologiske helbredelsesmetoder og lægemidler
De syge må delvis betale lægemidlerne, og der må træffes virksomme forholdsregler mod spild af lægemidler. Fri lægehjælp kun til mindrebemidlede. Forenkling af tarifferne, afviklingen, afregningen. Mindre administration. Formindskning af kontorapparatet.

Undertegnere:
Werner Altpeter, Schriftleiter, Frankfurt a. M. - Frau Violante Bergel-d'Albert, Baden Baden - Dr. Ralph Bircher, Schriftleiter, Zürich - Prof. Dr. med. Alfred Brauchle, Schönau/Schwarzw. - Dr. med Otto Buchinger sen., Überlingen - Regierungsmedizinalrat i R. Dr. med. Th. Dobler, Schorndorf/Wttbg. - Walter Duscha, Zahnarzt, Freiburg/ Br. – Dr. med. Rudolf Finke, Wuppertal - Dr. Herbert Fritsche, Stuttgart - Albert Gierske, Leistungsring deutscher Unternehmer, Hamburg - Dr. med. Bruno Gondolatsch, Berlin - Prof. Dr. Wilhelm Halden, Graz - Hugo Hertwig, Schriftsteller, Berlin – Dr. med. Et phil. Eugen Heun, Herborn - Prof. Dr. med. Wilhelm Heupke, Frankfurt a. M. - Dr. med. Fritz Rube, Lauterbacher Mühle, Obb. - Prof. Dr. med. A. V. Knack, Hamburg - Ewald Könemann, Landwirt, Feldafing - Prof. Dr. A. Köberle, Tübingen - Prof. Dr. med. Karl Kötschau, Diez/L. - Prof. Dr. med. Werner Kollath, Freiburg/Br. - Prof. Dr. med. Heinrich Kunstmann, Hamburg - Frau Lisa Mar, Baden-Baden - Dr. med. Ernst Meyer, Camberg im Taunus - Prof. Dr. med. Helmut Mommsen, Frankfurt a. M. - Hans Georg Müller, Verleger, Krailling b. München - Frau Prof. Elly Ney, Pianistin, Tutzing (Obb.) - Frau Marie v. Niessen, Schlangenbad/Ts. - Dr. med. Gerhard Ockel, Frankfurt a. M. - Götz Ohly, Murnau/Obb. - Dr. med. Hubert Palm, Bensheim an der Bergstrasse - San.-Rat Dr. med. Albert Schalle, Bad Wörishofen – Prof. Dr. Arthur Scheunert, Postdam-Rehbrücke- Dr. med. Ludwig Schmitt, München - Dr. med. Ernst Schneider, Düsseldorf – Prof. Dr. Walter Schwarz, Berlin – Prof. Dr. med. Albert Schweigart, Hannover - Ricardo Sloman, Gemeinnütziger Schutzdienst für Volksgesundheit e. V., Hamburg - Prof. Dr. med. Hans Storck, Endbach, Krs. Biedenkopf - Dr. med. Karl Stünckmann, Bad Harzburg - Dr. med, habil. Werner Tiegel, Tegernsee - Prof. Dr. Dr. Caspar Tropp, Wildbad - Dr. med. R. Tropp, München-Hopfen/See - Dr. med. Herbert Warning, Frankfurt a. M. - Heinrich Werth, Landwirt, Gatow - Prof. Dr. med. Werner Zabel, Berchtesgaden - Friedrich Zietsch, bayer. Finanzminister, München.

Health News 2005

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012