Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Glucosamin - tvivlsom lægelig indberetning

Sammenhængen mellem glucosamin og insulinresistens
Glucosamin - ofte sammen med chondroitin sulfat - er et populært, naturligt kosttilskud, som bruges af masser af patienter med slidgigt. Men brugen af glucosamin er blevet kædet sammen med udviklingen af resistens over for insulin. For at vurdere sammenhængen mellem glucosamin og insulinresistens har forskere iværksat en undersøgelse af to rotteracer, som hhv. er yderst følsomme over for sukkerfremkaldt insulinresistens og lider af spontant forhøjet blodtryk. Da en stigning i det systoliske blodtryk har vist sig at være et tidligt og yderst påvirkeligt tegn på insulinresistens hos disse to rotteracer, blev blodtrykket brugt som det primære målepunkt.

Fire grupper af hver af de to rotteracer (dvs. i alt otte grupper) fik i en periode på ni uger enten:

 • intet aktivt stof (kontrolgruppen)
 • glucosamin
 • chondroitin-sulfat eller
 • en kombination af de to præparater.

Hvert stof blev doseret til forholdsmæssigt ca. 3-7 gange den dosis, der anbefales mennesker. I løbet af undersøgelsen steg det systoliske blodtryk ikke hos nogen af de grupper, der fik de to præparater enten hver for sig eller sammen. Tværtimod lå blodtrykket meget lavt i forhold til kontrolgruppen - i modsætning til det, man har fundet frem til ved glukosefremkaldt insulinresistens hos rotterne.

Igennem undersøgelsesperioden ændredes rotternes kropsvægt sig ikke nævneværdigt. Man kunne ikke påvise nogen tendens til ændring i glukosekoncentrationen hos de fire grupper efter oral glukoseindgift. Og endelig fandt man heller ingen vævsændringer i hjerte, nyre eller lever hos de fire grupper. Af dette resultat har forskerne udledt, at glucosamin og chondroitin-sulfat hver for sig eller sammen ikke medfører insulinresistens eller andre udsving i kropsfunktionerne hos to rotteracer, som er meget følsomme over for sukkerfremkaldt insulinresistens.

Andre forskere har undersøgt, om glucosamin har indflydelse på insulinresistens i den levende krop. På 18 raske personer anvendte man den såkaldte underarmsteknik (behandlet arm vs. kontrolarm) sammen med et 300 minutters hyperinsulinæmisk euglykæmisk clamp (insulininfusionshastighed 60mE/m2/min). Man målte derefter glucosaminets virkning på optagelsen af glukose i underarmen og i resten af kroppen. På alle punkter viste glukoseoptagelsen sig at være ens i begge arme - og adskilte sig heller ikke fra glukoseoptagelsen i placeboforsøg. Man kan derfor konkludere, at på trods af, at forsøgspersonerne har haft en relevant glucosamin-koncentration i underarmen i mindst 5 timer, har stoffet ingen indvirkning på den insulinfremkaldte glukoseoptagelse.

Med Glucosamin: Lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

Bivirkninger mm:

 • hovedpine
 • døsighed
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • diarré
 • forstoppelse
 • kvalme
 • udslæt
 • hudkløe
 • rødme af huden
 • nedsat nyre-og leverfunktion
 • skaldyrsallergi
 • forsigtighed tilrådes ved sukkersyge
 • bør ikke anvendes til børn
 • graviditet og amning
 • bør ikke anvendes
 • forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af andre lægemidler

www.laegemiddelstyrelsen.dk

Referencer:
Echard BX et al, "Effects of oral glucosamine and chondroitin sulfate alone and in combination on the metabolism of SHR and SD rats" Mol Cell Biochem 2001 Sep;225(1-):85-91
Marie-Jose. Pouwels et al., "Short-term glucosamine infusion does not affect insulin sensitivity in humans" The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2001 Vol. 86, No. 5 2099-2103.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012