Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Pesticider er videnskabeligt usikre

Al den snak om pesticidrester i frugt og grønt kunne måske få nogen til at skære ned på forbruget af frugt og grønt. Dette bør ikke være konsekvensen, når man tager i betragtning hvor store fordele, der er forbundet med indtag af frugt og grønt. Udover vigtige vitaminer og mineraler indeholder frugt og grønt også fibre og de såkaldte phytokemikalier, altså kemikalier som planterne selv har dannet.

Både fibre og visse phytokemikalier er i dag erkendt som gavnlige, fordi de kan modvirke, at man udvikler kræft. Glæden ved udseendet og smagen af frugt og grønt er også med til at gøre livet værd at leve. Så set ud fra et helhedssyn er det altså gavnligt at spise rigeligt med frugt og grønt, og det bør man blive ved med, pesticidrester eller ej.

Der kan forekomme rester af flere forskellige pesticider på en afgrøde, og til de forskellige afgrøder bruges forskellige pesticider alt efter behov og tilladelse. Selv om indtaget af de forskellige pesticider for de flestes vedkommende ligger langt under ADI (Anbefalede daglige Indtagelse), bekymrer det mange mennesker, at der er tale om så mange forskellige pesticidrester. Der er forståeligt nok en frygt for, at kombinationen af mange små mængder forskellige pesticider kan vise sig at være for meget. Om denne frygt er velbegrundet, er svært at sige.

Det at kemiske stoffer virker sammen - kalder man interaktioner. Virkningerne af interaktionerne kan være:

1. Antagonistiske (dvs. de ophæver hinandens virkninger)
2. Additive (dvs. 1 del A + 1 del B virker som 2 dele A eller 2 dele B) eller
3. Synergistiske (dvs. stofferne forøger hinandens virkning).

Man ved, at en del pesticider virker synergistisk, når de indtages samtidigt eller i en bestemt rækkefølge; men sådanne virkninger er kun vist med store akut giftige doser. Om de lave doser vi har at gøre med, når vi taler om pesticidrester, ved man ikke ret meget. For nogle grupper af pesticider ved man dog, at de skadelige effekter er additive. Det gælder for eksempel for nogle af dithiocarbamaterne, som indgår i regneeksemplet. Derfor er ADI fastsat som en gruppe-ADI, hvor ADI er 0 – 0,3 mg/kg legemsvægt for Mancozeb, Maneb, Metiram og Zineb tilsammen.

Endelig skal man ikke glemme, at vi som mennesker er udsat for mange andre kemiske stoffer end pesticidrester, for eksempel fra tobaksrøg, alkohol, kosmetik, luftforurening og medicin. At udrede alle de interaktioner, der kan finde sted imellem disse stoffer, er svært, for ikke at sige uoverkommeligt.

Dansk Toksikologi Center, med økonomisk støtte fra Dansk Agrokemisk Forening. Maj 995.

Pesticider
-
kaldes også "sprøjtemidler", "bekæmpelsesmidler" eller "plantebeskyttelsesmidler". Ordet pesticid kommer af latin: pestis, der betyder pest, skadevoldende plante eller dyr, + cædere, som betyder dræbe.

Alt efter, hvilken slags organisme man ønsker at bekæmpe, støder man også på følgende betegnelser:

Herbicider = midler mod uønskede planter
Fungicider = midler mod svampe
Insekticider = midler mod insekter
Molluscicider = midler mod snegle
Acaricider = midler mod mider
Algicider = midler mod alger
Bactericider = midler mod bakterier
Ectoparasiticider = midler mod parasitter på kroppen, f.eks. lus og lopper
Nematocider = midler mod rundorme
Rodenticider = midler mod gnavere, f.eks. mus og rotter
Avicider= midler mod fugle (omfatter i DK kun afskrækningsmidler)
"Vækstregulerende midler" inkluderer bl.a. spiringshæmmende og væksthæmmende midler.

Læs også:
Dommedag for vores mad?
Manipulerede fødemidler
Landbruget har problemer med giftigt foder
Sværere at finde rent vand
Sprøjtegifte og sædkvalitet
Pesticider er kræftfremkaldende
Cancerrisikoen hos børn stiger med pesticider
Pesticider og cancer
Tilsætningsstoffer og pesticider
Øko-forbrugere er bare sundere

Referencer:
FAO Plant Production and Protection Paper 118: Pesticide Residues in Food 1992. Evaluations, Part 1-Residues. Rome 1993. ISBN 92-5-103341-2.
FAO Plant Production and Protection Paper 124: Pesticide Residues in Food 1993. Evaluations, Part 1-Residues. Rome, 1994. ISBN 92-5-103543-1.
Food and Drug Administration Pesticide Program. Residue Monitoring 1992. Journal of the AOAC International, September/October 1993.
Levnedsmiddelstyrelsen: Pesticidrester i danske levnedsmidler 1992. Publikation nr. 222, december 1993.
National Research Council (11.5): Pesticides in the Diets of Infants and Children. National Academy Press, Wash. DC, 1993. ISBN 0-309-048753.
Kimmede, G., Hansen, K., og Hollander, H.: Wirkungen von Kombination der Pestizide. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kommission für Pflanzenschutz, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel, Mittellung IX. Boppard, 1975.
Pesticide Residues in Food - 1992. Evaluations, Part II - Toxicology. Geneva, 1993. ISBN 92 4 166508 4.
Pesticide Residues in Food - 1993. Evaluations, Part II - Toxicology. Geneva, 1994. ISBN 92 4 166509 2.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012