Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug

Det typiske økologiske landbrug danner et lukket kredsløb, hvor det ikke er nødvendigt med hverken såsæd, gødning eller dyrefoder udefra. Målet er at opretholde et sundt helbred for både jorden og dyrene.

1. Dyr
På den økologiske gård findes der kun lige præcis det antal dyr, som den tilhørende jord kan ernære. Er der flere forskellige racer, holdes de adskilt og fodres hver for sig, hvilket mindsker risikoen for sygdomme.

2. Gylle
Eftersom antallet af dyr matcher jordens kapacitet, kommer der kun den gylle, som jorden kan optage. Desuden gødes der med plantekompost og andre organiske former for gødning.

3. Marker
I stedet for nogle få, store marker bliver mange små agre tilsået med forskellige afgrøder. Hække og buskads bliver stående og giver gode levevilkår for nyttedyrene.

4. Forskelligartede afgrøder
For ikke at udpine jorden veksler man mellem de forskellige afgrøder. "Mellemafgrøder" som kløver og bønner giver jorden kvælstof og gør den frugtbar.

5. Såsæd/foder
Det, der høstes på markerne, anvendes til dyrenes foder og som såsæd til næste års afgrøde.

Konventionelt landbrug
På de traditionelle landbrug er det naturlige kredsløb brudt: Kvæg og jord dyrkes separat. Hvis der mangler et naturligt "input", hentes der hjælp udefra - i form af medicin, kunstgødning og pesticider.

Industrielt kvægbrug
Målet er at producere så meget kød som muligt på den billigst mulige måde. Med dette formål for øje holder man dyrene i kæmpestalde og opdrætter dem med beriget foder, vækstfremmere og medicin til at blive slagtet så hurtigt som muligt.

Færdigfoder, antibiotika, vacciner
Massedyrehold

Industrielt jordbrug
Afgrøderne vokser op og ned ad hinanden på kæmpemarker. Det gør dem modtagelige for skadevoldere og smitte, og man sprøjter derfor med plantebeskyttelsesmidler. Den jord, som er blevet udpint af dyrkningen af enkeltafgrøder, behandles med syntetisk gødning.

Beriget såsæd, pesticider, kunstgødning
Dyrkning af enkeltafgrøder

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012