Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Misbrug af phenacetin - og nyrebeskadigelse

180 millioner codyl-tabletter sluges årligt i Danmark

I en redaktionel artikel i "Ugeskrift for Læger" fra februar 1958 finder vi bl. a. følgende oplysninger, der nok kan give anledning til visse overvejelser for alle, der er interessere i vor befolknings sundhedtilstand. I parentes har vi anført den danske oversættelse af de forskellige anvendte medicinske udtryk.

»For forskere, der måtte se med beklagelse, at en række sygdomme forsvinder som følge af de nyere lægemidlers effektivitet, er der erstatning at hente ved studiet af nye sygdomsbilleder, der stadig dukker op, takket være de samme midlers toxiske (giftige) egenskaber. Staphylokok-enteritis (tarmlidelse) efter behandling med de bredspektrede antibiotika (streptomycin etc.), allergisk chock efter penicillinindgift, kroniske lungeforandringer efter behandling af hypertension (forhøjet blodtryk) med ganglieblokerende (nerveblokerende) midler og mentale forstyrrelser efter Serpasilbehandling er sygdomsbilleder, man længe har været fortrolig med.

Mere overraskende virker den nylig fremsatte teori, at et så velkendt stof som phenacetin, der har fundet så udstrakt anvendelse i over 70 år, skulle være i stand til at fremkalde eller begunstige opståelsen af en pyelonefritis (betændelse i nyre og nyrebækken). Der er imidlertid meget, der taler for rigtigheden af denne formodning.

At phenacetinforbruget i Danmark er stort, og at det er i stigning, er uomtvisteligt. Skønsmæssigt bruges der nu 45-50 tons phenacetin årligt i Danmark, og forbruget synes at være øget støt - gennem det sidste femår eksempelvis med ca. 10 pct. årligt.

Hvis man skønner, at hovedparten af phenacetinet indtages i form af tabletter af Codeiphen-Codyl-typen, der indeholder 250 mg phenacetin pr. tablet, kommer man til det resultat, at der årligt indtages 180 millioner Codyl- eller Codeiphentabletter her i landet, eller at hele Danmarks befolkning gennemsnitlig tager en af disse tabletter hver 9. dag, henholdsvis hver 6. voksne dansker nyder en tablet daglig.

Om årsagen til, at den tidligere så berømte vikingeånd nu kun kan holdes oppe ved et sådant tabletforbrug, kan man kun fremsætte gisninger, der tilmed i selvangivelsesmåneden let vil få en forkert drejning.

Fremtidige rapporter vil imidlertid blive fulgt med interesse, og indtil yderligere oplysninger foreligger, vil en vis forsigtighed med ordination af phenacetinholdige præparater være på sin plads.« F. Ch.

Det er af og til blevet sagt, i anledning af udtalelser på linie med det ovenanførte, at dette kun er medaljens bagside, medicinens revers, den omkostningsprocent, man altid storsindet må regne med. Vi skal hertil bemærke, at hvis dette er tilfældet, så har den medicinske viden i hvert fald temmelig længe - nogle synes for længe - haft medaljens bagside vendt frem mod hverdagen.

Vi skal i denne forbindelse anføre nogle udtalelser af den kendte læge, dr. Hindhede - vegetarismens og råkostens uforfærdede talsmand og banebryder; de fremkom under en skarp polemik i »Politiken« mellem dr. Hindhede og nogle af hans danske kolleger, og de er ikke af ny dato, de stammer fra begyndelsen af 1933 og har således fejret 25 års jubilæum.

Det er også her medicinmisbruget, medicinhumbugen, der får en ordentlig omgang.

Dr. Hindhede skrev bl. a.:

»Hvad sagde ikke Danmarks på dette område måske mest sagkyndige autoritet, professor Chr. Gram, til de medicinske studenter: »Der er ikke tvivl om, at vi mange gange selv fremkalder alle de mærkværdige og gådefulde sygdomsbilleder, som vi navnlig i vore første praksisår så jævnlig får at gøre med. Det er jo ofte en aldeles urimelig mængde yderst mærkværdige tilfælde, som mange unge læger har i deres praksis, og som de særlig kæler for og behandler med ny medicin, som regel godt understøttet af publikums tyrkertro på medicin og villighed til at forsøge noget nyt.«

»Ja, fremkalde nye sygdomme med medicin og helbrede ved ny medicin osv. osv., det er forretning, og de læger, der driver slig forretning, vil tjene penge, medens de skikkelige vil sakke bagud.«

»For et par år siden var vi efter et foredrag 4 læger samlet ved et kaffebord. Jeg havde bl. a. også omtalt medicinovertroen. Vi var under 8 øjne alle enige. En kollega sagde. »Ja, selvfølgelig, 90 pct. af det, vi skriver op, er humbug. Men vi er nødt til det, patienterne forlanger det.« Javel, det indrømmer jeg; men jeg kan blot ikke rigtig forstå, at ikke flere af de hundreder af hæderlige kolleger føler sig trykkede af dette humbug, ikke offentlig hjælper mig med at forkynde de sandheder, som vi dog under 4 øjne alle er mere eller mindre enige om. Det ville være det bedste middel til at modarbejde de uheldige elementer inden for vor stand, der i geschæftsøjemed slår sig op på patienternes uvidenhed.«

»Vi må se at komme denne medicinsvindel til livs, der jo nu er ved at ruinere sygekasserne. Alle disse nye vidundermedikamenter er jo nemlig uforskammet dyre. Reklame og anbefalinger må jo betales. Men når man tænker på den medicinsvindel, der næsten kun bekæmpes af naturhelbrederne, så vamler det, når man læser afhandlinger, der løfter alle læger op i skyerne, mens alt, hvad der hedder lægpraktikanter, kastes i afgrunden.«

Også på dette område viser dr. Hindhede, hvorledes medicinmisbruget berører offentlighedens interesser, idet de overhåndtagende medicinudgifter er ved at ødelægge sygekassernes økonomi.

Man skulle tro, at det var mere end et skuldertræk værd, når man skal finde en udvej til at få medicinudgifterne ned, når man foreslår, at sygekasserne skulle yde tilskud til kiropraktik, selv om det til en begyndelse kun blev gjort forsøgsvis.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012