Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Lægemiddelrester i vand - et stigende miljøproblem

I Sverige forbruges i gennemsnit 1,5 døgndoser lægemidler pr. person og dag. Hertil skal lægges lægemidler til dyr og lægemidler, som ikke har en fastsat dosering. Viden om, i hvilket omfang rester af disse lægemidler havner i miljøet, og hvilke skadevirkninger de har, har hidtil været begrænset. Nu øges forskningsindsatserne på området, og AnalyCen bidrager med den avancerede analyseteknik, der kræves for at identificere aktive stoffer i drikke-, overflade- og afløbsvand.

De lægemiddelrester, der havner i miljøet, betragtes i stigende grad som et "nyt" miljøproblem. I lægemidlerne findes biologisk aktive stoffer, som har til formål at påvirke egenskaber hos mennesker og dyr. En vis del af de lægemidler, der indtages, forlader "patienten" via urin og fækalier. Vi ved også, at restlægemidler i en vis udstrækning skylles ud i afløb eller deponeres på losseplads. Rensestationerne har begrænset mulighed for at tage sig af de uønskede stoffer.

Vandmiljøet påvirkes
Aktive stoffer fra brugte eller kasserede lægemidler havner i stor udstrækning i vandløb, søer og have. Selv i meget små koncentrationer kan disse stoffer udøve en kraftig påvirkning på organismer, der lever i vandet. Hormonel aktivitet fra blandt andet østrogener kan give anledning til kønsforandringer og sterilitet hos fisk. På tilsvarende måde kan statiner i kolesterolsænkende lægemidler blokere for udviklingshormoner, som styrer insekters forvandling fra larve til puppe. Holdbare stoffer kan bevares i vandmiljøet i meget lang tid med konsekvenser, som er meget vanskelige at vurdere, for blandt andet kvaliteten af drikkevandet. Lægemiddelstoffer med tilsigtet biologisk virkning kan forårsage alvorlige forstyrrelser, når de havner i et ukontrolleret miljø. Låkemedelsverket i Sverige, flere universitetsforskere samt forskellige lægemiddelindustrier har i forskellige sammenhænge arbejdet på at belyse denne problematik via rapporter, seminarer og videnskabelige artikler.

Sofistikerede analyser kræves Sporing af lægemiddelrester i vand i de indholdsmængder, hvori de kan forekomme i det nordiske vandmiljø (nanogram/liter)* kræver sofistikeret analyseteknik. Efter koncentrering af søgte stoffer på adsorptionskolonner udføres bestemmelserne med væskekromatografi koblet til forskellige masseselektive detektorer. AnalyCen kan med sådanne metoder analysere omkring 40 aktive stoffer fra lægemidler i drikke-, overflade- og afløbsvand.

"1 nanogram/liter=0,000000001g/liter

Læs også:
Lægemidler forurener miljøet

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012