Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Eldorado for kloge mænd og koner

Af Flemming Kjær

Stadig flere danskere søger råd og vejledning hos de kloge mænd og koner. Antallet af naturlæger er i de senere år vokset stærkt, og det samme er salget af naturmedicin i alle afskygninger. Nogle ser succes'en som en protest mod det etablerede sundhedsvæsen.

Derfor går mange til naturlæge
Hvad er det, som får folk til at gå til naturmedicinere eller til på egen hånd at prøve sig frem i naturmedicinens jungle?

Sociologen Laila Launsø undersøgte for nogle år siden baggrunden for folks brug af alternative behandlere i Næstved. Hun konkluderede, at patienternes flugt til naturmedicinerne er en protestadfærd - en tavs kritik af det officielle sundhedsarbejdes måde at fungere på.

Folk går til læge den ene gang efter den anden - og lige lidt hjælper det. De må stadig døje med gigt, ondt i ryggen, migræne og andre folkesygdomme.

I en sådan situation kan man næppe fortænke nogen i, at de vil prøve noget andet, og her står naturmedicinen parat til at opsuge utilfredsheden.

Lægerne forklarer ikke umiddelbart patienten, hvorfor hans eller hendes problem skal behandles på netop den måde, hvorimod naturlægen giver sig tid til at forklare om sit syn på sygdommen og om sin behandlingsmåde.

Desuden sætter naturlægen mere tid af til den enkelte patient, så han eller hun kan slappe af og få lov til at snakke. Det giver patienten en umiddelbar meget tilfredsstillende forståelse for behandlingen. Patienten føler, at han selv har et ord at skulle have sagt, og det har en virkning i sig selv.

Chefen for Sundhedsstyrelsens lægemiddelafdeling, cand. pharm. Jens Overø, er med hensyn til naturmedicinens virkning inde på noget af det samme:

»Det kan tænkes, at der er en - særlig stærk - placebovirkning af naturlægemidler (placebo er troen på, at et uvirksomt stof virker), eller måske at spørgsmålet om »virkning«, taget i gængs betydning, faktisk ikke er af så stor interesse.

Er det i virkeligheden ret ligegyldigt, om naturmedicinen virker? Hvis det er tilfældet, er der ganske meget, der taler for, at disse midlers succes skyldes, at de opfylder et behov, som kun sjældent bliver udtalt, men som heller ikke opfyldes af det autoriserede behandlingssystem, nemlig behovet for noget irrationelt og for en fornemmelse af personlig bestemmelse i valg af behandling. Et stykke frihed og en sikkerhedsventil i et system, der ellers er præget af videnskabelig konsekvens og vandtætte løsninger«.

Antallet af kloge mænd og koner - alternative behandlere - er blevet mere end femdoblet i de sidste ti år. Helsekostforretningerne kan melde om en fordobling af salget af naturmedicin i alle afskygninger på blot få år, og et enkelt forlag har på godt to år udgivet over en snes bøger om naturmedicinske emner.

Det er kun nogle af de tendenser som viser, at Danmark står over for et alternativt sundhedsmarked i kraftig vækst. Det er ikke for meget sagt, at naturmedicinens og naturlægernes fremtrængen er de seneste års mest karakteristiske træk ved det danske sundhedssystem.

Man kan ryste på hovedet af denne udvikling, eller man kan tage den som udtryk for, at der i befolkningen er en tro på naturmedicin og et behov for selv at være med til at bestemme, hvordan man vil behandles.

Selvmedicinering
Det er en bølge af selvmedicinering som går over landet. Og at det er en bølge, man må regne med, viser en undersøgelse fra Næstved for nogle år siden. I denne by med 45.000 indbyggere var der den gang 16 alternative behandlere og 25 alment praktiserende læger.

Nogle springer naturlægerne over og går direkte til helsekostforretningen for at købe naturmedicin. Men ved ikke, hvor megen naturmedicin, der sælges, men et forsigtigt skøn siger, at omsætningen ligger på godt 500 millioner kroner. Det er en fordobling af salget på få år.

Som naturmedicin regnes kosttilskud og specialkost, især vitamin- og mineralholdige præparater, planteekstrakter mod diverse sygdomme og levnedsmidler, der betragtes som særligt sunde, f.eks. biodynamisk dyrkede.

Stort udbud
Statens Levnedsmiddelinstitut undersøgte i efteråret 1982 helsekostforretningernes udbud for så vidt angår de varer, der kan betegnes som levnedsmidler. Man nåede op på en registrering af 2.574 produkter. Dem er man nu ved at analysere for at konstatere, om de nu også indeholder de stoffer, der er anført på etiketten, men vi må vente tre måneder, endnu, før vi får resultatet af analyserne, oplyser levnedsmiddelinstituttet.

Samarbejde
Denne analyse er et udtryk for, at samfundet trods alt ønsker en vis kvalitetskontrol med naturmedicinen, selvom en sådan kontrol ikke er krævet i lægemiddelloven.

Et andet initiativ i den retning er det samarbejde, som Danmarks Apotekerforening har indgået med Helsebranchens Leverandørforening.

Apotekerne vil undersøge, om præparaternes tekniske kvalitet er i orden, men den påståede virkning kan og vil man ikke garantere for.

De første præparater er allerede til undersøgelse, og i efteråret 1981 vil Danmarks Apotekerforening udsende et naturlægekatalog, som omtaler de præparater, der har fået apotekernes blå stempel. De positiv vurderede præparater vil blive særligt mærkede, så forbrugerne kan se, at de kvalitetsmæssigt er i orden.

Disse initiativer er, ligesom andre udtryk for, at det alternative sundhedsmarked ganske langsomt er ved at opbygge sin egen autorisationsordning - ad bagdøren, kan man sige.

Bestræbelserne går ud på at fortælle folk, at her står man over for noget, som er godt nok«.

Lægerne har som stand klart taget afstand fra naturlægerne, men også på dette punkt er der bevægelse. To Århus-læger arbejder på at opbygge et center for »integreret medicin«, hvor det er meningen, at naturlæger og rigtige læger skal samarbejde. Desuden har en kreds af læger oprettet Dansk Selskab for Biologisk Medicin, hvis opgave det er at udforske naturmedicin.

Studiegruppe
Udefra kan fortælles, at EF har nedsat en studiegruppe, som skal undersøge, om det er muligt at give alternative behandlere en eller anden form for officiel status. Studiegruppens udgangspunkt er det, at folk skal have lov til selv at vælge behandling for deres sygdomme, men at de på den anden side skal have en vis sikkerhed for, at alternative behandlere også kan tilbyde dem noget.

Alt trækker i den retning, at naturmedicinen skal ind i varmen.

Kilde: Jyllands-Posten 23112-84

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012