Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Ny plantemedicin

I mange år har den vidt udbredte Marcussens urtebog været så godt som den eneste af sin art på markedet. Parallelt med den stærkt voksende interesse for naturlægernes virke udgiver forlagene nu den ene "urtebog" efter den anden.

En betydelig og højst læseværdig udgivelse, som virkelig kan anbefales alle med interesse for sagen, er Thaning og Appels bidrag, Ny Plantemedicin, skrevet af dr. med. R. F. Weiss.

At dr. Weiss ikke er en hr. hvem-som-helst, men at han i alle måder behersker sit emne, bliver man snart klar over. Han har i Tyskland været stærkt medvirkende til udbredelsen af videnskaben om lægeplanter, den såkaldte fytoterapi, og han er ekspert på området.

Botanikken har tilnavnet scientia amabilis, den elskværdige videnskab, "fordi den ikke alene taler til forstanden, men også til sindet". Det samme gælder plantemedicinen. Og dr. Weiss! Sjældent har jeg mødt en mildere, mere venlig og forstående mand, der tale, så enhver forstår det, og som er både åndeligt og materielt orienteret. En ægte repræsentant for den ny og menneskelige tid, vi håber vil bryde frem af det kaos, vi i øjeblikket befinder os i.

At fytoterapien er i det mindste lige så værdifuld som andre former for lægevidenskab, står én klart efter læsning af blot nogle sider.

Skønt forfatteren næsten udelukkende fortæller om medicinske planter, som har været kendt og skattet i folkemedicinen gennem århundreder, er bogens titel alligevel relevant. Nutidens videnskab har nemlig underkastet alle de gamle naturlægemidler den grundigste undersøgelse både ad kemisk og empirisk (erfaringsmæssig) vej. Dertil har man benyttet talrige dyreforsøg. Verdenskendte naturmedicinalfirmaer har taget opgaven op med at fremstille de bedst mulige piller, dråber, teer og tonika. Som på nær nogle få stykker har det til fælles, at de ikke har skadeligebivirkninger af nogen art.

Dertil har det gang på gang vist sig, at en gammelkendt lægeplante opnår helt ny medicinsk betydning, når den undersøges med moderne metoder. På den anden side er der også nogle, som har måttet vige pladsen for visse mindre virkningsfulde arter.

Desværre er lovgivningen (endnu!) sådan, at mange af de i bogen nævnte urtemediciner ikke må forhandles her til lands.

Ét må man være opmærksom på, når det drejer sig om naturmedicin: Den virker som regel langsomt.

Folk i et stresset samfund som vort er vant til at få kraftigt virkende såkaldt kemoterapeutiske midler, der straks slår symptomerne ned. Begynder de på naturmedicin, må de indstille sig på tålmodighed med hensyn til de nye midlers virke.

Til gengæld er virkningen ægte, det vil sige ikke blot symptomatisk. Urterne helbreder nemlig!

Interessant er det, at man sjældent behøver at gå udenlands for at finde fytoterapeutisk hjælp for sine svagheder. Det ser nemlig ud til, at for eksempel danske planter er lige så gode som udenlandske, såsom ginsengrod, der mange gange har opnået berømmelse blot fordi de kom så langvejs fra.

Vorherre har i sin visdom ladet nogenlunde ensvirkende lægeplanter gro i alle landel Men derfor kan der naturligvis nok være en og anden urt, det er værd at hjemføre.

Gennem hele bogen finder man det ene kapitel mere spændende end det andet. Her skal blot omtales to. Det ene om fytoprævention, det vil sige om specielt forebyggende sundhesplanter. På dette område synes plantemedicinen at være mere på sin plads end nogen form for syntetisk medicin. Det gælder både ved, optrækkende hjertelidelse, sygdom i mave-tarmkanalen osv. Helbredelsen sker blidt, og lempeligt over længere sigt og er fuldstændig farefri for patienten.

Det andet kapitel handler om botanikkens filosofi og er på en måde endnu mere væsentligt. Den rent materialistiske videnskab synes nemlig at have nået sin kulmination. Og det er godt, for "mekanikken fører aldrig til kvalitative, men altid til kvantitative forhold". Det bevirker let, at vi "glemmer livets kvaliteter og dermed grundlaget for vor videnskab 'til fordel for en nøgen og blind mekanik .... og hvorfor skulle det være uvidenskabeligt at beskæftige sig med den indre verdens love?"

Efterhånden ser det ud til, at verdensrummets erobring måske er en mindre påtrængende opgave end "atter at give verden en livsbekræftende tilværelse ved at opbygge en ny tænkemåde båret af sand humanistisk ånd".

Bogen rummer desuden overordentlig fængslende kapitler om en lang række velkendte planter, som enhver har mulighed for at indsamle. Det gælder blandt andet den utroligt værdifulde mælkebøtte, kamilleblomsten, enebærbuskens bær ... Der er også  et afsnit om krydderurternes stimulerende virkning endog på svækkede hjerter og maver!

Særdeles værdifulde at kende for én, der aldrig glemmer at stille sine mange forskellige, patienter det vigtige spørgsmål: "Er maven i orden?"

Denne dejlige, letlæselige "huspostil", der er illustreret med blomstertegninger, er på 160 sider. Den er smukt redigeret og kommenteret af vor hjemlige naturhelbredelses-pioner inden for lægernes rækker, Palle Olesen, og glimrerende oversat af Grethe Schmidt, forfatteren til Mit grøn, køkken, en bog, som læseten heller ikke må glemme at stifte bekendtskab med.

Lis Andersen, Ny Tid og Vi, nr. 4 1974.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012