Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Pinlig sag for tobaksgigant

Folk, der dør af rygning in­den pensionsalderen, er bil­ligere for statskassen end folk, som når at hæve deres pension og får boligstøtte som ældre. Dette simple reg­nestykke fremgår af en rap­port, som tobaksproducen­ten Philip Morris har bega­vet den tjekkiske regering med.

Rapporten, som fastslår, at Tjekkiet i 1997 sparede 147 millioner kroner på folk, der døde af rygning, har af­født skarpe protester hos an­ti-ryge- organisationer i både USA, Storbritannien og Tjekkiet. »Kynisk og uan­svarligt«, lyder deres dom over Philip Morris.

»Følges rapportens logik, vil det bedste råd til regerin­gerne være at dræbe alle mennesker den dag, de går på pension«, siger den tjekki­ske kampagneleder for of­fentlig sundhed, Eva Krali­kova, til BBC News.

Philip Morris' talsmand erkender, at regnestykket i rapporten er uheldigt, og at det er gået hen og blevet til en pinlig sag.

»Det er en kontroversielkonklusion, og vi fortryder, at den fremstår, som den gør. Vi beklager dybt alt, der antyder, at død som følge af rygning er et gode for sam­fundet. Det er ikke en pointe, vi ønsker at argumentere med«, siger kommunika­tionsdirektør for Philip Mor­ris i Europa, Remi Calvet.

Virksomheden bestilte rapporten fra konsulentfir­maet Arthur D. Little, fordi den savnede facts om tobaks­industriens økonomiske be­tydning i det tjekkiske sam­fund i form af afgifter og be­skæftigelse i debatten om to­baksrygning.

»Rapporten kan synes kø­lig, men der er tale om en klassisk cost benifit- under­søgelse. Vi ved, vi laver et kontroversielt produkt, men vi er altså stadigvæk en indu­stri, og vi laver undersøgel­ser som en sådan«, siger Re­mi Calvet, der dog erkender, at den voldsomme reaktion har dæmpet lysten til at gen­tage det i andre lande.

Departementschef i Sund­hedsministeriet, Ib Valsborg, oplyser, at ministeriet ikke har modtaget nogen rappor­ter fra tobaksfirmaet.

Health News 2005

Folk, der dør af rygning in­den pensionsalderen, er bil­ligere for statskassen end folk, som når at hæve deres pension og får boligstøtte som ældre. Dette simple reg­nestykke fremgår af en rap­port, som tobaksproducen­ten Philip Morris har bega­vet den tjekkiske regering med.

Rapporten, som fastslår, at Tjekkiet i 1997 sparede 147 millioner kroner på folk, der døde af rygning, har af­født skarpe protester hos an­ti-ryge- organisationer i både USA, Storbritannien og Tjekkiet. »Kynisk og uan­svarligt«, lyder deres dom over Philip Morris.

»Følges rapportens logik, vil det bedste råd til regerin­gerne være at dræbe alle mennesker den dag, de går på pension«, siger den tjekki­ske kampagneleder for of­fentlig sundhed, Eva Krali­kova, til BBC News.

Philip Morris' talsmand erkender, at regnestykket i rapporten er uheldigt, og at det er gået hen og blevet til en pinlig sag.

»Det er en kontroversielkonklusion, og vi fortryder, at den fremstår, som den gør. Vi beklager dybt alt, der antyder, at død som følge af rygning er et gode for sam­fundet. Det er ikke en pointe, vi ønsker at argumentere med«, siger kommunika­tionsdirektør for Philip Mor­ris i Europa, Remi Calvet.

Virksomheden bestilte rapporten fra konsulentfir­maet Arthur D. Little, fordi den savnede facts om tobaks­industriens økonomiske be­tydning i det tjekkiske sam­fund i form af afgifter og be­skæftigelse i debatten om to­baksrygning.

»Rapporten kan synes kø­lig, men der er tale om en klassisk cost benifit- under­søgelse. Vi ved, vi laver et kontroversielt produkt, men vi er altså stadigvæk en indu­stri, og vi laver undersøgel­ser som en sådan«, siger Re­mi Calvet, der dog erkender, at den voldsomme reaktion har dæmpet lysten til at gen­tage det i andre lande.

Departementschef i Sund­hedsministeriet, Ib Valsborg, oplyser, at ministeriet ikke har modtaget nogen rappor­ter fra tobaksfirmaet.

Health News 2005

Folk, der dør af rygning in­den pensionsalderen, er bil­ligere for statskassen end folk, som når at hæve deres pension og får boligstøtte som ældre. Dette simple reg­nestykke fremgår af en rap­port, som tobaksproducen­ten Philip Morris har bega­vet den tjekkiske regering med.

Rapporten, som fastslår, at Tjekkiet i 1997 sparede 147 millioner kroner på folk, der døde af rygning, har af­født skarpe protester hos an­ti-ryge- organisationer i både USA, Storbritannien og Tjekkiet. »Kynisk og uan­svarligt«, lyder deres dom over Philip Morris.

»Følges rapportens logik, vil det bedste råd til regerin­gerne være at dræbe alle mennesker den dag, de går på pension«, siger den tjekki­ske kampagneleder for of­fentlig sundhed, Eva Krali­kova, til BBC News.

Philip Morris' talsmand erkender, at regnestykket i rapporten er uheldigt, og at det er gået hen og blevet til en pinlig sag.

»Det er en kontroversielkonklusion, og vi fortryder, at den fremstår, som den gør. Vi beklager dybt alt, der antyder, at død som følge af rygning er et gode for sam­fundet. Det er ikke en pointe, vi ønsker at argumentere med«, siger kommunika­tionsdirektør for Philip Mor­ris i Europa, Remi Calvet.

Virksomheden bestilte rapporten fra konsulentfir­maet Arthur D. Little, fordi den savnede facts om tobaks­industriens økonomiske be­tydning i det tjekkiske sam­fund i form af afgifter og be­skæftigelse i debatten om to­baksrygning.

»Rapporten kan synes kø­lig, men der er tale om en klassisk cost benifit- under­søgelse. Vi ved, vi laver et kontroversielt produkt, men vi er altså stadigvæk en indu­stri, og vi laver undersøgel­ser som en sådan«, siger Re­mi Calvet, der dog erkender, at den voldsomme reaktion har dæmpet lysten til at gen­tage det i andre lande.

Departementschef i Sund­hedsministeriet, Ib Valsborg, oplyser, at ministeriet ikke har modtaget nogen rappor­ter fra tobaksfirmaet.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012