Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

A-vitamin – er sikker, men må ikke være det!

Hvor sikker kan man blive
Før vi kigger på de mange alvorlige problemer, der kan opstå som følge af en mangel på A-vitamin (se andetsteds), så lad os én gang for alle få gjort op med den latterlige tro på, at A-vitamin er et far­ligt stof, som man skal omgås med ekstrem forsigtighed. Det kan ikke være længere fra sandheden!

Forskningsresultaterne taler for sig selv
A-vitamin er blevet brugt mod alt fra behandling af alvorlige infektioner til forebyggelse af stress-relaterede mavesår og kræft - i mængder, der strækker sig fra 100.000 til 1.000.000 I.E. dagligt i pe­rioder af forskellig længde. Og ifølge The Doctor’s Book of Vitamin Therapy, som er skrevet af dr. Harold Rosenberg, tidligere formand for International Academy of Preventive Medicine, så er der kun et par dusin tilfælde op gennem hele historien, hvor mennesker har taget for meget A-vitamin og haft en negativ oplevelse ud af det.

Stor ståhej for ingenting
Symptomerne på en overdosis A-vitamin ligner de symptomer, der opstår ved en mangeltilstand - hovedpine, næseblod, tyndt hår, sprukne læber, synsforstyrrelser, skællet og kløende hud, smerten­de led og ømhed og hævelse på de lange knogler i kroppen. Men, men, men… Der skal enorme mængder A-vitamin til for at få disse symptomer, og de forsvinder i løbet af nogle få dage efter, når man skærer ned på dosis eller holder helt op med at tage vitaminet. Eller, som forskningsresultater helt tilbage fra 1938 viser: Symptomerne kan forebygges helt og aldeles ved at tage pæne mængder C-vitamin sammen med A-vitaminet.

Voksne, som har oplevet A-vitamin-forgiftning, har som hovedregel taget 100.000-500.000 I.E. pr. dag i mere end et år, før symptomerne blev mærkbare, så det er ikke noget, der normalt opstår, når man tager store doser af vitaminet i en uges tid eller lignende for at afhjælpe en infektion.

Selv hvis man tog 500.000 I.E. A-vitamin dagligt i otte år - som én kvinde gjorde - så vil man ikke dø af det og heller ikke få vedvarende skader som følge af en overdosis. Denne forsikring kom­mer fra så troværdig en autoritet som Journal of the American Medical Association.  I et citat fra JAMA 28. august 1967 hedder det: ”Ophør med indtagelse af A-vitamin resulterer i fuldstændig helbredelse” (fremhævning tilføjet).

Nå, når vi nu har fået A-vitamins sikkerhed sat på plads, så lad os se lidt på læger og deres medicin.

Hvem er det nu liiiige, der snakker om giftighed…
En rapport fra New York Times Service fra 4. april 1977 siger: “Hvert år tager mindst 30.000 ameri­kanere den medicin, lægen ordinerer - og dør direkte af medicinen. Og måske 10 gange så mange li­der under livstruende og af og til permanente bivirkninger som nyresvigt, depression, indre blødnin­ger og høre- og synstab.” Og ifølge rapporten er disse tal ret konservative - de stammer nemlig fra undersøgelser af problemer med lægeordineret medicin foretaget af lægestanden selv. Prøv at fore­stille dig, hvad en uvildig kilde kunne have afsløret!

Moder Jord får et blåt øje
Skal man dømme efter, hvad der er skrevet og sagt om A-vitamin, kan man fristes til at konkludere, at dette livsvigtige næringssstof er cirka lige så ugiftigt som stryknin og lige så nødvendigt som et ekstra par øjne. Men kendsgerningerne er helt anderledes end det, vi forledes til at tro på af lægerne.

A-vitamin er helt nødvendigt for, at vi kan overleve. Det er naturens alternativ til farligt antibiotika, og det har utallige gange vist sig som et uvurderligt redskab i forebyggelsen og/eller behandlingen af kræft og andre degenerative sygdomme. Det er billigt og så sikkert, som noget stof kan være. Og selvom man måske ikke skulle tro det med alle de fortsatte advarsler om ikke at tage ”for meget” A-vitamin, så har forsøg efter forsøg i løbet af de sidste 30 år vist, at kosten for ca. 30-40% af den amerikanske befolkning indeholder for lidt A-vitamin. (Det svarer til, at 1 ud af 3 amerikanere ikke en gang får den minimale dagsdosis, der skal til for at opholde et sundt helbred).

Nøglen til propagandaen mod A-vitamin ligger i brugen af upræcise udtryk, som i høj grad overdri­ver kendsgerningerne. Vi får f.eks. at vide, at ”store doser” A-vitamin ”kan forårsage alvorlig lever­skade”, og at ”naturlig A-vitamin er skadelig, ja endog dødelig, i store mængder”, men ingen steder i de pågældende artikler står der, hvad ”store doser” og ”store mængder” er i denne forbindelse.

ALT kan være farligt, hvis mængden er for høj - selv vand - så sådanne udtalelser har ikke til for­mål at informere, men at skræmme, og det er svært at tro på, at ophavsmændene ikke er klar over dét. Man må antage, at de ikke er dumme.

Så beslutsomt synes lægeverdenen at overbevise amerikanerne om, at A-vitamin er et farligt stof, at vi endog advares mod at ”spise mange gulerødder”, når der samtidig kommer rapporter om, at A-vitamin kan forebygge lungekræft. Den form for propaganda er helt igennem latterlig!

Chikanerier fra myndighedernes side
Definitionen på chikaneri er ”vedvarende drilleri, som giver udseende af at være ærlighed”, og man kan dårligt finde et bedre eksempel på ordet end ved at kigge på A-vitamin-propagandaen.

For nogle få år siden, hvor de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) også forsøgte at overgive kontrollen med kosttilskud til den medicinorienterede lægestand, kunne man til stadighed høre og se ’eksperter’, som med alvorlig og bekymret stemme fortalte os, at A-vitamin-skader ”giver samme symptomer som hjernesvulst”.

Det ville have være mere ærligt at sige, at A-vitamin kan give hovedpine - HVIS man tager det i store mængder over en meget lang periode. Hovedpine, som forsvinder, så snart vitaminindtaget re­duceres eller standses. Men ærlighed tjente ikke deres formål. Hovedpine skræmmer ikke folk - men det gør ordet hjernesvulst.

Den omtalte kampagne blev holdt i så frelste vendinger og blev krydret med så åbenlyse forvræng­ninger og udeladelser, at man uvægerligt kom til at tænke på tidligere FDA-chef Herbert L. Ley, Jr., som engang udtalte lige præcis det, vi mener. ”Det, der generer mig”, sagde Ley til en New York Times-journalist, ”er, at folk tror, at FDA beskytter dem. Men det gør FDA ikke! Der er ligeså stor forskel på, hvad FDA gør, og hvad folk tror, FDA gør, som der er på nat og dag.” Og Ley burde vide det. Inden han fratrådte i afsky, sad han øverst i FDA-hierarkiet.

Lad os lige få tingene på plads
Der er afgjort ikke nogen mening i at tage ekstremt høje mængder af noget som helst, men der er en kæmpe forskel mellem at tage ’for meget’ A-vitamin og at tage den mængde, der beskytter mod de problemer, der kan opstå, hvis man får for lidt. Og der kan være meget stor forskel på disse to eks­tremer (se brochurerne Får du nok A-vitamin? og Rygere har brug for kostmæssig forsikring).

Har du en infektion i kroppen eller skal gennem et større kirurgisk indgreb, kan det være en god ide for dig at tage adskillige 100.000 I.E. A-vitamin i en kort periode. Men under normale omstændig­heder er et dagligt tilskud på 25.000 I.E. for en voksen formentlig tilstrækkeligt - og fuldstændigt u­skadeligt. Til børn bør man give en 10.-del af voksendosis.

Sagen afsluttet
J. I. Rodale siger det således i sin bog Complete Book of Vitamins: ”Fordelene ved A-vitamin er så almindelige, og manglen så udbredt, at man virkelig skal være helstøbt idiot for at blive skræmt til at fornægte sig denne nødvendighed i kosten.”

Health News 2005

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012