Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Brev fra en dødsdømt

En dødsdømt har ret til at skrive et sidste brev. Denne ret vil jeg benytte mig af her.

Ved du, at i Danmark bliver alvorligt syge mennesker nu frataget retten til livet. ”I Danmark”, siger du, ”det kan da ikke være rigtigt”. Jo, du hørte rigtigt. Det sker i dagens Dannmark via debatten om naturmedicin/kosttilskud, som Jyllands-Posten bragte d. 6/10-2005.

Med et pennestrøg vil Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen afskaffe ca. 500 produkter, som man med et fingerknips har kendt ulov­lige, skønt indtagel­sen af vitaminer, mineraler og urter aldrig har lavet ulykker eller kostet menne­skeliv, tværtimod. Kosttilskuddene forby­des, ikke fordi de er uvirksomme, næh, næh, men fordi de virker. I årtier har man med mellemrum drevet heksejagt på helsebranchen. Hvad mod det kan skyl­des - brødnid?

Døm selv. Jeg troede, vi levede i et retssamfund, hvor mennesker har flere frie valgmuligheder. Går man ud for at købe varige forbrugsgoder, er markedet næsten oversvømmet med et hav af mulighe­der. Men gælder det alternativ medicin, som for øvrigt er den eneste anden udvej, jeg har, fordi læ­gen har givet op, blev også den udvej grundigt og eftertrykke­ligt fejet af bordet d. 6/10-2005.

At tænke sig, at det skulle komme så vidt, at det er ulovligt at gøre syge mennesker ra­ske. Jeg kan da godt se, at man ikke tjener penge på raske mennesker. For mig at se handler det om de milliarder, der går uden om medicinalindustrien. Så dansen om guldkalven er begyndt - om man tager de syge som gidsler, ser man stort på. Det er intet mindre end et overgreb på et helt lands befolkning, så alt i alt en sort dag for alvorligt syge mennesker, hvis eneste håb er den alterna­tive verden. Også dette håb blev slukket d. 6/10-2005. Alt sammen under påberåbelse af ”forbrugerbeskyttelse”. Sand­heden er bare, at vi forbrugere aldrig er blevet spurgt.

Hvem vil I beskytte os imod? Os selv? Vi skal nok tage vare på os selv, blot I giver os lov. Hvad er I bange for? Kon­kurrence? Jeg/Vi som kosttilskudsbrugere kræver ret til frit at købe vitaminer, mi­neraler og urter - og vel at mærke i de doser, vi har brug for. ADT (Anbefalet daglig tilførsel) bety­der jo kun den absolutte minimumsdosis for at kunne over­leve.

Skal jeg knuses helt, blot fordi jeg ikke havde noget andet valg? Det er som at havne i en fælde, hvor nøglerne er smidt væk. Mig bekendt er dødsdomme over forbrydere afskaffet. Min eneste ”forbrydelse” består i, at jeg har fået kræft og i, at lægerne ikke kunne hjælpe mig. Derfor er dette brev en indtrængende bøn om at forsvare min/vores ret og adgang til gavnlige og ufarlige giftfrie kosttilskud.

Hvorfor fjerner man ufarlige tilskud, når man samtidig tillader tobak, alkohol, nitrat, klor, kviksølv, diverse tilsæt­nings­stoffer i madvarer - for ikke at tale om kemoterapi, strålebehandling, lægeordi­ne­ret medicin med farlige bivirkninger m.m., der kan slå selv raske mennesker ihjel. Her ville det vir­kelig være på sin plads, hvis forbrugerbeskyttelsesinstink­tet trådte i kraft, for her er der tale om de store dræbere. Så jeg vil foreslå at rydde op i egen lejr først. Vi forbrugere af alternativ medicin kan godt selv sortere.

Hvor blev den højt besungne menneskerettighed og selvbestemmelsesret af? Statsministeren lovede ellers i en tale af­holdt d. 5/10-2004 at ”sikre trygheden for den enkelte, forbedringer for de syge, forbedringer for kræftsyge patienter, at højne behandlingen af kræft”. Alt det synes jeg ikke har ramt mig - tværtimod. Derfor beder jeg alle gode kræfter i dette land om at kæmpe energisk for vores ret til fri og uhindret adgang til alternativ ”medicin”.

Bevar mangfoldigheden - det står vi os bedst ved. Næste gang er det måske din tur. Jeg håber, at befolkningen får øjnene op for, hvad de mister, inden det er for sent.

Dengang helsekostindustrien blev betragtet som ”gamle koners trøst med deres tepjask”, og den­gang lægerne endnu ikke havde fået øjnene op for, hvilken kraft og helbredende virkning der lå i stærke vitaminer, mineraler og urter, kunne den få lov til at eksistere. Men nu da branchen er i stand til at levere giftfri medicin, cremer m.m. til de fleste af det mo­derne menneskes livsstilssygdomme, har piben fået en anden lyd. Man er blevet en rival. Rivaler skal som bekendt udkonkurreres. Det bliver man så med myndighedernes hjælp.

Ved du, at…

 • ca. 45% af den voksne befolkning benytter sig af kosttilskud, og at tallet er stigende? Fordi man føler sig bedre for­stået og hjulpet. Der må jo være et meget stort behov for alternativ behandling og medicin-kosttilskud. Helsebran­chen er jo ikke opstået ud af den blå luft.
 • selv lægerne benytter naturlægerne? Men det er tys-tys. De går nemlig bagvejen eller sender en anden.
 • uden for Danmark bliver læger uddannet i naturmedicin og uanset hvilken behandling man væl­ger, betaler sygesik­ringen?
 • danske læger er for dårlige til at opspore kræftsygdomme på et tidligt tidspunkt?
 • Danmark er det land i Europa, der har den dårligste prognose for overlevelse af kræftsygdom­me?
 • lægers viden om sammenhængen mellem krop, kost og kræft lader meget tilbage at ønske?
 • EU i 1988 anbefalede ændringer i lægestudiet, så nye læger kunne få tilstrækkelig indsigt i kræftsygdomme? Men de danske universiteter ignorerede anbefalingen (Søndagsavisen 16/7-1998).
 • kræftceller indeholder en mekansime, der gør dem resistente over for kemoterapi? De har en giftpumpe, der pum­per kemoen ud, ligeså hurtigt som den kommer ind (Uddrag af Kræftens Bekæmpelses pjece af 3/11-2002, årg. 7).
 • hver 3. time konstateres et nyt tilfælde af brystkræft i Danmark?
 • hver 6. time dør en dansk kvinde af brystkræft?
 • naturmidler mod kræft er uden bivirkninger?
 • leukæmi hos børn kan helbredes med naturens eget spisekammer - vel at mærke uden bivirk­ninger?
 • i 1970’erne havde myndighederne magt til at fjerne leukæmisyge børn og lade dem tvangsbe­handle, dersom foræl­drene ønskede at gå alternative veje?
 • når man får konstateret en kræftsygdom i det etablerede system, men går den alternative vej, slettes diagnosen i journalen?
 • helsebranchen får mundkurv på, når det gælder oplysninger om produkternes virkeområde, mens lægemiddelindu­strien ikke har samme restriktioner?
 • der dør flere tusind mennesker om året i Danmark på grund af fejlmedicinering?
 • gigtmidler koster menneskeliv?
 • hjertemagnyl givet over en længere årrække er et tveægget sværd?

Osv. osv.

Tak for ordet

Den dødsdømte - men ikke uden kamp

PS: Sådan fanger man guldgåsen.

En tilfredsbruger gennem mange år

VT – 6000 Kolding

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012