Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Nedsunken mavesæk

Af osteo-kiroterapeut J.P. Martin, Paris.

Risikoen for at få nedsunken mavesæk er en ulempe, som menneskets oprejste gang medfører. Det er vægten af mave­sækkens indhold, som giver den sin nedadbøjede form, og det er den sam­me vægt, som undertiden presser den nedad.

Før vi går videre, skal vi erindre os dette fordøjelsesorgans anatomiske forhold, idet vi bemærker, at mave­sækken holdes på plads med en række senebånd, som er fæstnet til milten, leveren og mellemgulvet.

Hvornår, hvorledes og hvorfor syn­ker mavesækken? Utilstrækkelig fordøjelsesevne, ofte stammende fra bar­nealderen, fremkalder tarmbetændel­se, som medfører den svækkede mu­skulatur hos de magre og nervøse typer. Hvis der til denne svage fordøjelsesevne og svage muskulatur støder en tredje svækkelse (en eller anden alvorlig og langvarig sygdom eller overanstrengel­se), taber båndene, som bærer mave­sækken, deres elasticitet, og vi har da nedsynkningen af mavesækken.

Følgerne er alvorlige og mangearte­de og afløser hinanden som en kæde­reaktion: smerter i maven, i leveren, i tyktarmen, i tolvfingertarmen, og gal­den kan til slut ikke længere passere galdegangen. Mavesækken med sin abnorme beliggenhed tillader kun ind­holdet at passere maveporten efter lange og pinefulde anstrengelser. Når det endelig lykkes en del af maveind­holdet at komme igennem den trange passage, er næringsmassen blevet til en sur blanding, som vanskeligt kan assi­mileres af tyndtarmen. Den kommer til at fremkalde gæringer, forstoppelse eller diarre, den ægte eller den uægte blindtarmsbetændelse, spænding i un­derlivet, kronisk forgiftning, hoved­pine, talrige allergier mod visse spiser osv.

Da den tværgående del af tyk­tarmen er belastet med mavesækkens vægt, bliver tarmen hængende som et sjippetov. De to trange ender blokerer udgangene, og tarmens bøjninger bli­ver fladtrykte. Tarmens normale rytme (tarmperistaltikken) bliver fuldstændig ødelagt uden mulighed for en spontan bedring.

Patienten vil føle sig træt og let komme til at fryse, og rygraden vil blive øm. Appetitten vil blive mindre osv. Mod disse abnorme forhold kan selv den bedste diæt ikke hjælpe, heller ikke mediciner eller kirurgiske indgreb. Men hvis vægten af næringsmassen, som har været årsagen til miseren, flyttes eller formindskes, vil der indtræde en bed­ring. Det, som må til, er, at den store nedsunkne mavesæk og de slappe sene­bånd ikke behøver at bære den alt for tunge vægt af hvert måltids nærings­masse.

Hvis måltidet bliver indtaget liggen­de, og hvis fordøjelsen sker i samme stilling, forsvinder alle den vertikale stillings ulemper, og desuden bliver nervøse personer og deres trætte ryg­søjle udhvilet. Denne løsning helbreder ikke den nedsunkne mavesæk som ved et mirakel, men den ophæver - af og til efter 48 timer - de fleste følger.

Måltidets teknik
Installer Dem på en ottoman liggen­de på maven med hovedet udover kan­ten og armene støttet på det lille bord foran (se tegningen), efter at De har an­bragt hele måltidet på bordet, således at De ikke behøver at stå op igen. Hvis De foretrækker at ligge på ryggen i stedet for på maven, må De gerne det, hvis De blot kan ligge helt fladt med en pude under hovedet. De skal forblive i denne horisontale stilling 2 1/4 time, som fordeles således:

30 minutter til måltidet,
1 ½ time til selve fordøjelsen,
15 minutter vendt på højre side for at hjælpe næringsmassens overgang fra maven til tarmene.

Hvad sker der i denne stilling? Næringsmassen falder ikke længere langt ned, men forbliver der, hvor fordøjelsen kan ske i normal tid. End­videre trykker maven ikke længere på tarmen, og selve mavesækken og de bærende senebånd lider ikke mere, men bliver hjulpet på plads ved nærings­massens nye leje, hvorved maveporten og tolvfingertarmen igen kan fungere normalt.

Stå ikke op igen i løbet af den angivne tid under noget som helst påskud, idet alt det, De har spist, da omgående vil få mavesækken til at indtage sin gamle unormale plads.

Når De står op igen ved udløbet af det sidste kvarter, må der komme et lille luftopstød fra mavesækkens luftrum. Hvis dette opstød ikke kommer, bør det fremkaldes ved at man tager en slurk vand.

Søvn og antal måltider
I de første 10 dage af kuren er det bedst ikke at sove under fordøjelsen, som De bør følge i tankerne. Hvis alt går godt, og Deres underbevidsthed har mærket sig sin rolle i denne nye hori­sontale stilling, kan De tillade Dem at sove 1 time efter middagsmaden. Om aftenen bør De derimod helst ikke sove, for efter de 21/4 times liggetid skal De absolut stå op og beskæftige Dem med noget, evt. gå en aftentur, mindst 1 time, før De går i seng for natten. Det er netop bevægelse, som skal sætte tar­mens normale peristaltik i gang igen.

Et let morgenmåltid kan man som sædvanlig indtage siddende uden hvile bagefter. De kan også godt, således som flere diætetikere anbefaler det, ordne det således, at morgenmåltidet bliver meget nærende (med f.eks. hvid ost, frugt, havregryn, blødkogte æg osv.), og da må dette indtages liggende med det lange hvil bagefter. Til gen­gæld kan så aftensmåltidet være let og indtages siddende. Et meget let aftens­måltid tillader også maven at tømme sig fuldstændig før nattens hvile, og man får bedre appetit om morgenen.

Hvis Deres pligter ikke altid tillader Dem denne kurmetode, kan De erstatte Deres hovedmåltider med 4 eller 5 ganske små måltider, som ikke belaster maven.

Varigheden af kuren
Kuren må overholdes punktlig gen­nem lang tid, hvis mavesænkningen er af gammel dato, eller hvis patientens vitalitet er ringe. For rigtigt at opøve maven og dens senebånd til fornyet elasticitet, må man veksle mellem pe­rioder med siddende og liggende spis­ning f.eks. således:

Horisontalstilling:
1. periode: 3 à 4 mdr.           
3. periode: 15 dage
5. periode: 15 dage
7. periode: 15 dage
9. periode: 15 dage
11. periode: 15 dage

Normalstilling:
2. periode: 15 dage
4. periode: 1 mdr.
6. periode: 2 mdr.
8. periode: 3 mdr.
10. periode: 4 mdr.
12. periode: 5 mdr.

og således fremdeles, til fuld helbredel­se opnås. Overholdes kuren, vil Deres mavesæk hæve sig 1 cm hver anden eller tredje uge, men man må være tålmodig og udholdende.

Hvis sænkningen har været mindre total eller langvarig, og De har stor vitalitet, kan etaperne afkortes. Eller De kan indtage alle Deres måltider siddende som andre mennesker, men blot hvile 1 time efter hvert måltid, idet De først ligger 10-20 sekunder med to store puder under sædepartiet, for at mavesækken kan indtage sin rigtige plads.

Health News 2006

 

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012