Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Godt at vide om E-vitaminer og kræft

Man har i adskillige år vidst, at E-vitaminer har en god kræft­forebyggende virkning. Nu er der også meget, der tyder på, at E-vitaminer kan mildne nog­le af kemoterapiens bivirknin­ger og måske oven i købet gøre kemoterapien mere effektiv.

Det er nogle forskere ved Uni­versity of Colorado's Health Sciences Center, der har op­daget E-vitaminets rolle i for­bindelse med midlet adriamy­cin, der anvendes i kemotera­pien, og det er især i behand­lingen af kræft i blærehalskirt­len, at de gode resultater er set. Ved at sammenligne ke­moterapi med og uden E-vita­miner viste det sig, at resulta­terne var langt bedre, når E­vitaminerne var med. Man ved dog ikke hvorfor. Man forestil­ler sig, at E-vitaminer virker som gift på cancercellerne og blander sig i delingen af disse på en for cellerne uheldig må­de, men for patienten lykkelig måde. Det har også vist sig, at man kan bruge lavere doser adriamycin, når man anvender E-vitaminer. (Denne undersø­gelse har været bragt i ”Jour­nal of Urology”).

I det amerikanske lægeskrift ”New England Journal of Me­dicine” har man også drøftet E-vitaminets betydning med hensyn til at mindske bivirknin­gerne af kemoterapi. Man me­ner dog, at det er for tidligt at sige noget. De forskere, der udtaler sig til bladet, er dog ikke i tvivl om vitaminets be­skyttende virkning i forbindelse med flere kræftformer, bl.a. brystkræft og lungekræft. På John Hopkins School of Hygie­ne and Public Health har man sammenlignet E-vitamin-ind­holdet i blodet hos 99 menne­sker, som led af lungekræft, med 196 mennesker, som var raske. De fandt, at de menne­sker, der havde det laveste indhold af E-vitaminer havde 2,5 gange større risiko for at udvikle lungekræft end de, der havde det højeste indhold af E­vitamin.

Men, siger forskerne, cigaret­rygning betyder dog langt me­re for udvikling af lungekræft end mangel på E-vitaminer.

Health News 2006

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012