Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Dobbelt så mange utilsigtede hændelser indrapporteret

I alt blev der i 2005 indrapporteret 11.401 utilsigtede hændelser fra sundhedspersoner til amterne (pri­mær rapportering), og 9.096 færdiganalyserede hæn­delser er indsendt fra amterne til Sundhedsstyrelsen (sekundær rapportering). I forhold til 2004 er det en stigning på omkring 100 procent i den primære rap­portering og 150 procent i den sekundære rapporte­ring. En stigning, der ifølge Dansk Patient Sikkerheds Databases årsrapport markerer en holdnings- og kul­turændring i sundhedsvæsenet, hvor det nu er både legalt og værdifuldt at oplyse om utilsigtede hændel­ser.

De indberettede rapporter til Sundhedsstyrelsen er fordelt således: 3.666 rapporter omhandlede util­sigtede hændelser i forbindelse med medicinering, 1.111 rapporter omhandlede utilsigtede hændelser i forbindelse med operative/invasive procedurer, og 4.319 rapporter omhandlede andre alvorlige utilsig­tede hændelser.

I årsrapporten er hændelserne beskrevet efter de tre hændelseskategorier med eksempler beskrevet i faktaboks og med forslag til potentiale for forebyg­gelse.

I mange af rapporterne er årsagen til hændel­sen beskrevet. Beskrivelserne peger på, at der skal ske en forebyggende indsats på to områder: dels på de underliggende omstændigheder, dels på sund­hedspersonernes aktive eller individrelaterede fejl. Underliggende omstændigheder kan £eks. være manglende implementering af nationale vejled­ninger og lokale instrukser på forskellige områder. Individrettede fejl kan opstå ved f. eks. manglende opmærksomhed vedrørende allerede eksisterende procedurer og instrukser.

Health News 2006

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012