Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Lægesjusk beskyttes

Patientforeningen Dan­mark må ikke oplyse navne på 'lægelovsover­trædere', siger Datatil­synet efter et halvt års overvejelser: Derfor må foreningen ikke fortælle sine medlemmer, om de­res læge har modtaget kritik for sjusk eller an­den overtrædelse af lov­givningen.

Kun efter samtykke
Datatilsynet fastslår, at navne på sundhedsper­sonale kun må offentlig­gøres 'efter samtykke'. Patientforeningen må ikke engang oprette et chat-room, hvor med­lemmerne kan offentlig­gøre deres sygehistorier og advare mod be­stemte-læger, ikke uden sam tykke i hvert fald.

Afviser svensk model
I Sverige kan patienter ringe til deres forening og få oplyst, om der fore­ligger en afgørelse mod deres læge. Det afvises blankt af Datatilsynet.

Patientklagenævnet offentliggør ca. en fjer­dedel af sine afgørelser, og Patientforeningen Danmark mener, at det sandsynligvis skyldes 'et dygtigt udført lobby­arbejde fra lægernes fagforeninger'. Datatil­synet giver ikke Patient­foreingen en eneste indrømmelse, med adva­rer mod medvirken til strafbare forhold.

Kolesterolsænkning uden gevinst
Intensiv sænkning af kolesterol­værdierne hos højrisikopatienter mindsker ikke risikoen for blod­propper i hjertet. Det viser en undersøgelse offentliggjort i tids­skriftet Journal of the American Me­dical Association.

I det såkaldte Ideal-studie, finan­sieret af medicinalfirmaet Pfizer, blev 8.888 patienter, der havde haft blodpropper, udvalgt til enten be­handling med normaldosis simva­statin eller en høj dosis atorvasta­tin, Pfizers statin Zarator. Patienter­ne blev i snit fulgt i knapt fem år.

Formålet med studiet var at undersøge, om intensiv sænkning af ldl-kolesterol hos blodpatienter reducerer risikoen for dødelig eller ikke dødelig hjerteblodprop. Un­dersøgelsen kunne ikke påvise en sammenhæng. Når forskerne så på risikoen for en ny, ikke dødelig blodprop, var der dog færre nye til­fælde i atorvastatin-gruppen i for­hold til simvastatin-gruppen.

Undersøgelsen viste også, at der ikke var forskel i dødelighed mellem de to grupper.

Kilde: Journal of the American Medical Association 1005; 294:2437-45.

Health News 2006

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012