Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Medi-Test Combi-9

Dyppes kort, stryges af, aflæses efter 30-60 sekunder.

Urinparametre i en medicinsk kontekst
Urinteststrips er ikke til at komme uden om i den medicinske diagnostik til at få et hurtigt overblik over en patients sundhedstilstand. Med testfelter for

 • glucose og ketonstoffer (Diabetes mellitus)
 • bilirubin og urobilinogen (Lever- og galdesygdomme)
 • protein, blod, leukocytter, nitrit, tæthed og pH-værdi (Nyre- og urinvejssygdomme)

Glucose

Tidlig diagnose og overvågning af diabetes mellitus

pH-værdi

 • Sygdomme i urinveje og kønsorganer
 • Supplement til øvrige parametre og mikroskopi-fund

Keton

 • Stofskifteforstyrrelser
 • Tidlig diagnose af ketose/acidose
 • Kontrolparametre ved diabetes mellitus

Protein

Symptom på sygdom i nyrer eller fraførende urinveje

Leukocytter

Vigtigt symptom på infektionssygdomme i nyrer og/eller fraførende urinveje

Blod

 • Tidlig diagnose af svære infektioner i nyrer og fraførende urinveje, urinvejssten
 • Ved mistanke om nyre- og blæresvulster

Nitrit

Påvisning af bakterielle infektioner i nyrer eller urinveje

Tæthed

Nyrernes evne til at opkoncentrere urinen, understøtter andre parametre

Urobilinogen

 • Påvisning af leversygdomme: Akutte eller kroniske levercelleskader, hæmoly­tisk gulsot, patologiske tilstande i tarmkanalen
 • I kombination med bilirubin: Skelnen mellem forskellige former for gulsot

Bilirubin

 • Påvisning af leversygdomme: Levercelleskader, gulsot
 • I kombination med urobilinogen: Skelnen mellem forskellige former for gulsot

Principper, vurdering (fejlkilder) og diagnostik

Glucose
Princip
Påvisningen er baseret på glucoseoxidase-peroxidase-kromogen-reaktioner. Glucoseoxidasens kata­lytiske virkning får glucose i vandige opløsninger til at reagere med ilt til gluconolakton. Den brint­peroxid, der opstår, ilter kromogen under peroxidase-katalysen. Ud over glucose kender man ikke til noget urinindholdsstof, som har en positiv reaktion.

Vurdering
Patologiske glucosekoncentrationer vises ved farveskift fra grøn til blågrøn. Gule eller svagt grønli­ge testfelter vurderes som værende negative (dvs. normale).
Alle felter, der overstiger det gulgrønne (normale) sammenligningsfelt, vurderes som positive. Farvefelterne svarer til følgende glucose-koncentrationer:

 • Negativ (gul), negativ hhv. normal (gulgrøn), 50, 150, 500 > eller = 1.000 mg/dl hhv.
 • negativ (gul), negativ hhv. normal (gulgrøn), 2,8, 8,3, 27,8 og 55,5 mmol/l.

Et lavt eller falsk negativt resultat kan skyldes større mængder ascorbinsyre i urinen som følge af indtagelse af C-vitamin (tabletter/antibiotika) og frugtsaft. Desuden har gentisinsyre en hæmmende virkning. Falsk positive reaktioner ses ved rester af peroxidholdige eller andre rengøringsmidler.

Diagnostik
På grund af den klare forskel mellem fysiologisk og patologisk glucosuri er testen primært til diag­no­sticering af diabetes mellitus og overvågning (selv-kontrol) af diabetikere. Forhøjet urinsukker­koncentration kan også ses under svangerskab og efter kulhydratrige måltider (ved renal diabetes).

Alle positive glucosetests bør følges op af yderligere diagnostiske tiltag.

pH-værdi
Princip
Testpapiret indeholder en blandingsindikator, som giver tydeligt forskellige reaktionsfarver i pH-området fra 5-9 (fra orange over grøn til turkis).

Vurdering
Hos et raskt menneske ligger pH-værdien i frisk urin oftest mellem 5 og 7. Farveskalaen gør det muligt tydeligt at skelne pH-værdierne fra 5-9. pH-værdien skal altid måles i frisk urin, da urin, der har været udsat for bakteriologisk nedbrydning, kan vise en pH-værdi over 9.

Diagnostik
pH-værdien er et supplement til andre parametre. En tydeligt sur pH-værdi ses f.eks. ved øget pro­teinnedbrydning, høj feber, svær diarré og stofskifte-acidose (ved svære former for diabetes melli­tus). pH-værdier over 7 ses ved urinvejsinfektioner, alkalose i luftveje og stofskifte.

Keton
Princip
Testen er baseret på princippet om Legals prøve. Aceteddikesyre og acetone reagerer med natrium­nitroprussid i alkaliske medier til et violet farvekompleks.

Vurdering
Aceteddikesyre reagerer mere følsomt i testfeltet end acetone. Der vises værdier fra 10 mg/dl acet­eddikesyre hhv. 50 mg/dl acetone. Farvefelterne svarer til følgende aceteddikesyre-koncentrationer:

 • 0 (negativ), 25 (+), 100 (++) og 300 (+++) mg/dl hhv.
 • 0 (negativ), 2,5 (+), 10 (++) og 30 (+++) mmol/l.

Store koncentration af fenyl-ketoner forstyrrer resultatet, men giver en afvigende farvning. ß-hydro-xy­smørsyre registreres ikke. Fatalein-forbindelser giver rødlige farvetoner på testfeltet.

Diagnostik
Dannelsen af ketonstoffer (aceteddikesyre, acetone og ß-hydroxysmørsyre) sker kun i leveren. Ud­skillelse af ketonstoffer i urinen sker ved øget fedtforbrænding i kroppen. Ketonuri ses primært ved ketoacidose som en følge af diabetes mellitus og kan føre til coma, hvis der samtidig er andre stof­skifteforstyrrelser. Andre årsager til ketonuri kan være overdosering af insulin, sulttilstand (f.eks. slankekur), alvorlige stofskifteforstyrrelser under graviditet (hyperemesis gravidarum), acetonelug­tende opkast hos børn og febertilstande (specielt ved infektionssygdomme).

Protein
Princip
Testen er baseret på princippet om ”proteinfejl” fra indikatorer, dvs. at ved en konstant hævet pH-værdi følger farveskiftet ved tilstedeværelse af albumin fra gul til grønblå. Andre proteiner reagerer med lavere følsomhed.

Vurdering
Testen omfatter værdier fra 10 mg protein/dl urin. Farvefelterne svarer til følgende albumin-koncentrationer:

 • Negativ, 20, 100 og 500 mg/dl hhv.
 • negativ, 0,3, 1,0 og 5,0 g/l.

Falsk positive reaktioner kan optræde ved stærkt basisk urin (pH > 9), efter infusion med polyvinyl­pyrrolidon (blodkompensationsmiddel), ved behandling med kinin-præparater og ved rester af des­infektionsmidler i urinvejene. Farvestoffer i lægemidler (f.eks. metylenblåt) eller rødbedesaft kan påvirke proteinfarvningen.

Diagnostik
Ud over fysiologisk proteinuri, hvis grænseværdi i morgenurinen angives med 10-30 mg/dl, indde­les proteinuri i følgende former:

 1. Godartet proteinuri ses f.eks. efter kropslige belastninger, ved ortostase og feber, samt under graviditet. Her er proteinudskillelsen i morgenurinen oftest normal, mens der kan opleves store udsving i værdierne i løbet af dagen.
 2. Ekstrarenal proteinuri optræder hyppigt ved akutte sygdomsbilleder, f.eks. hjerteinsufficiens, kolik, levercirrhose, plasmocytom og carcinom.
 3. Renal proteinuri, hvor proteinkoncentrationen i primærurinen overskrider grænsen for den tubu­lære resorptionsevne, kan ses ved f.eks. pyelonefritis, glomerulonefritis, nyretuberkulose, infek­tionssygdomme og forgiftninger, der berører nyrerne, cystenyre og gigtnyre.

Alle positive proteintester bør følges op af diagnostiske tiltag.

Leukocytter
Princip
Testen er baseret på granulocytternes esterase-aktivitet. Dette enzym spalter en kulsyreester. De al­koholkomponenter, der dermed sættes fri, reagerer med en diazoniumsalt til et violet farvestof.

Vurdering
Testen omfatter værdier fra ca. 10-25 leukocytter/µl urin. Farver, der ikke længere svarer til det ne­gative sammenligningsfelt, og svage violette farver skal vurderes positivt efter 120 sekunder. Farve­sammenligningsfelterne modsvarer en leukocyt-koncentration på negativ (normal, 25, 75, 500 leu­kocytter/µl.

En svagere reaktion kan forventes ved proteinudskillelse over 500 mg/dl og en glucose-koncentra­tion over 2 g/dl samt ved indtagelse af præparater med cefalexin eller gentamycin. Bakterier, tricho­monader og erythrocytter reagerer ikke på denne test. Formaldehyd som konserveringsmiddel kan føre til en falsk positiv reaktion. Udskillelse af bilirubin, nitrofurantoin eller andre stærkt farvede forbindelser kan overskygge reaktionsfarven. Prøver fra kvinder kan give et falsk positiv reaktion på grund af vaginalt udflåd. Dette kan undgås ved grundig afvaskning inden vandladning.

Diagnostik
En øget udskillelse af leukocytter i urinen (leukocyturi) er et vigtigt symptom på en infektion i ny­rer og/eller fraførende urinveje (inkl. prostata). Speciel betydning får leukocyturi ved diagnosticering af kronisk pyelonefritis - dog ofte det eneste symptom, når den ligger mellem akutte anfald.

Yderligere differentialdiagnostiske årsager til leukocyturi kan være analgetika-nefropati, glomeru­lapati og forgiftninger, cystitis, uretritis, nyretuberkulose eller tuberkulose i urin- og kønsorganer, svampe- og trichomonas-infektioner, gonorré, urolitiasis, tumorer med afløbshindring.

Blod
Princip
Påvisningen er baseret på hæmoglobins eller myoglobins pseudoperoxidatiske aktivitet, som kata­lyserer oxideringen af en farveindikator gennem organisk hydroperoxi til et blågrønt farvestof.

Vurdering
Testen omfatter værdier fra 5-10 erythrocytter/µl urin, som svarer til en koncentration på ca. 0,015 mg hæmoglobin hhv. myoglobin/dl. Intakte erythrocytter vises ved punktformede farvetegninger i testfeltet. Farvesammenligningsfelterne svarer til

 • 0 (negativ), ca. 5-10, ca. 50, ca. 250 ery/µl, hhv.
 • en hæmoglobinmængde på ca. 10, ca. 50, ca. 250 ery/µl.

For lavt eller falsk negativt resultat viser sig i form af en større mængde ascorbinsyre, som optræder i forøgede mængder i urinen efter indtagelse af C-vitamin eller frugtsaft. Med Medi-Test Combi 10 SGL og URYXXON® Stick 10 påvirker normale koncentrationer af ascorbinsyre (< 40 mg/dl) ikke testresultatet. Desuden kan gentisinsyre give en hæmmende virkning. Falsk positive reaktioner kan fremkomme på grund af rester af peroxidholdige eller andre rengøringsmidler.

Diagnostik
Alle positive reaktioner bør anses for unormale, og der skal foretages yderligere diagnostiske tiltag. Hyppige årsager til hæmaturi (intakte erythrocytter hæmolyserer på testfeltet), hæmo- og myoglo­binuri kan være svær infektion i nyrer og fraførende urinveje, nyre- eller blæresten, svære forgift­ninger (f.eks. benzol- og anilinderivat, klorat, bakterietoksiner, svampe- og slangegifte), hjertein­farkt, hæmolyse efter transfusionsforstyrrelser, kuldehæmoglobinuri, march-hæmoglobinuri (efter kraftig fysisk udfoldelse) og andre paroxysmale hæmoglobinurier, samt svær hæmolytisk anæmi.

Nitrit
Princip
Denne test påviser indirekte mikroorganismer, som kan reducere nitrat til nitrit. Testen foretages på grundlag af Griess-reaktionen. Testpapiret indeholder en amin og en koblingskomponent. Ved dia­zotering med efterfølgende kobling dannes et rødfarvet azofarvestof. Eftersom kun nitrit kan danne et diazoniumsalt, som kobler sig til et azofarvestof, kan et falsk positivt resultat i praksis udelukkes.

Vurdering
Denne påvisning omfatter værdier fra 0,05 op til 0,1 mg nitrit/dl urin. Hver lyserødfarvning er ens­betydende med en behandlingskrævende nyre- eller urinvejsinfektion. Farveintensiteten afhænger ganske vist af nitritkoncentrationen, men den giver dog ikke noget udsagn om infektionsgraden. Et negativt resultat kan ikke udelukke en urinvejsinfektion.

Falsk negative resultater kan forekomme ved høje ascorbinsyre-koncentrationer, antibiotika-terapi og for lavt nitratindhold i urinen som følge af nitratfattig kost, stærk fortynding (diurese) eller for kort ophold i blæren. Endvidere kan der være tale om kim uden evne til nitritdannelse. En falsk po­sitiv reaktionsfarve kan forårsages af udskilte farvestoffer i urinen.

Diagnostik
Til de urinpatologiske kim, som kan reducere tilgængeligt nitrat til nitrit, hører E. coli (den hyppig­ste årsag til urinvejsinfektioner), aerobacter, citrobacter, klebsielle, proetus, salmonella og til dels enterokokker, pseudomonas og stafylokokker. Ved et positivt resultat bør der altid foretages en mi­kroskopisk undersøgelse og en resistenstest.

Ascorbinsyre (C-vitamin)
Princip
Påvisningen er baseret på en affarvning af Tillmans-reagens. Det blåfarvede 2,6-diklorfenolindofe­nol natriumsalt reduceres af ascorbinsyren til farveløs leukoform. Et farveskift fra blå til rød viser, at der er ascorbinsyre til stede.

Vurdering
Farvefelterne svarer til følgende koncentrationer:

 • 0 (negativ), 0 (+) og 20 (++) mg/dl hhv.
 • 0 (negativ), 0,6 (+) og 1,1 (++)  mmol/l.

Da en ascorbinsyre-koncentration på kun 5 mg/dl (0,3 mmol/l) kan have forstyrrende virkning, spe­cielt ved lave glukosekoncentrationer, skal glukosetesten gentages ved en positiv reaktion, dog tid­ligst 10 tImer efter den sidste tilførsel af C-vitamin. Tip: Blodtestfeltet på teststrimlen Medi-Test Combi 10 SGL og URYXXON® Stick 10 påvirkes ikke af ascorbinsyre ved normale mængder (< 40 mg/dl).

Diagnostik
Det meget brede virkespektrum ved ascorbinsyre (C-vitamin-behandling, terapeutisk bestanddel og stabilisator i mange medikamenter, antioxidant og konserveringsmiddel inden for levnedsmiddel­in­dustrien) overmætter hurtigt organismen. Det overskydende udskilles gennem ny­rerne. Indtagelse af frugtsaft eller frugt kan vise sig i urinen som forstyrrende ascorbinsyrekoncentrationer. Ascorbin­syretestzonen beskytter således mod falsk negative resultater. Ligesom blodsukkerværdien kan også blodets indhold af ascorbinsyre blive forstyrret. Testfelterne for nitrit og bilirubin påvirkes først ef­ter relativt store mængder ascorbinsyre.

Bemærk!
Store koncentrationer kan påvirke andre testfelter.

Urobilinogen
Princip
Testfeltet indeholder et stabilt diazoniumsalt, som danner et rødligt azofarvestof med urobilinogen.

Vurdering
Afhængigt af urinens egen farve kan man påvise koncentrationer fra 0,5-1 mg urobilinogen/dl urin. Den normale udskillelsesrate ligger på 1 mg/dl. Værdier derover er patologiske. En ligeledes pato­lo­gisk mangel på urobilinogen i urinen (f.eks. ved fuldstændig aflukning af Ductus choledochus) kan ikke påvises med teststrimlen. Farvefelterne svarer til følgende koncentrationer af urobilinogen:

 • Normal (0-1), 2, 4, 8, 12 mg/dl hhv
 • Normal (0-17), 34, 70, 140, 200 µmol/l.

Påvisningen hæmmes af højere koncentrationer af formaldehyd. Hvis urinen opbevares i længere tid i lys, kan den deraf følgende oxidering føre til en reduktion eller et falsk positivt resultat. Et for højt eller falsk positivt resultat kan skyldes farvestoffer eller medicin, der udskilles i urinen. Store mængder bilirubin farver testfeltet rødt.

Diagnostik
Forhøjede urobilinogen-koncentrationer i urinen er et alvorligt tegn på funktionsforstyrrelser i leve­ren eller på hæmolytiske sygdomme. Årsager til urobilinogenuri kan bl.a. være viral hepatitis, kro­nisk hepatitis og levercirrhose, infektioner og forgiftninger, træg lever, levercarcinom, hæmolytisk og perniciøs anæmi, polycytæmi og patologiske tilstande i tarmkanalen, som har en sammenhæng med øget resorption.

Bilirubin
Princip
Gennem kobling af bilirubin med et diazoniumsalt i et surt miljø opstår et rødt azofarvestof.

Vurdering
Værdier fra 0,5-1 mg/dl urin vises. Farvefelterne svarer til følgende bilirubinkoncentrationer:

 • 0 (negativ), 1 (+), 2 (++), 4 (+++) mg/dl hhv.
 • 0 (negativ), 17 (+), 35 (++), 70 (+++) µmol/l.

Visse bestanddele i urinen kan give en svag gulfarvning af testfeltet. Påvisningen hæmmes af højere koncentrationer af ascorbinsyre og nitrit. Hvis urinen opbevares i længere tid i lys, kan den deraf følgende oxidering føre til en reduktion eller et falsk negativt resultat.Udskilte farvestoffer og medi­kamenter med rød indfarvning kan give et falsk positivt resultat.

Diagnostik (se også Urobilinogen)
Kun direkte, vandopløselig bilirubin kan udskilles via nyrerne. I normal urin kan der ikke påvises bilirubin. Bilirubin i urinen kan være tegn på levercelleskader (f.eks. akut, viral hepatitis og andre hepatitisformer, levercirrhose, toksiske levercelleskader) eller en hindring af galdeudskillelsen (be­tændelse i galdegangen eller gulsot, hvor galdegangene er aflukket). Den indirekte bilirubin, som kan påvises ved hæmolytisk gulsot i blodet, kan ikke spores i urinen.

Health News 2006

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012