Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Rygning: Hoste, svimmelhed, hjerteinfarkt osv.

Godt nok benægter tobakslobbyen det, men passiv rygning ER livsfarligt!

Ingen tobaksvirksomhed benægter længere, at rygning kan slå mennesker ihjel. Men næsten alle producenter fastholder, at de kun tager livet af deres kunder - og ikke alle dem, som disse kunder deler luften med.

Alle forsøg, der hævder noget andet, ”lider af metodiske svagheder”, lyder det fra Reemtsma-chef Richard Gretler til en række medlemmer af forbundsdagen. Skræmt af SPIEGEL-titlen ”Ryg­ning: Slut med tolerancen” forsøgte tobaksproducenten at forklare parlamentarikerne, at risikoen ved pas­siv rygning er ”yderst ringe”. Det skulle være mere farligt at tale i mobiltelefon end at sidde i osen fra andres tobak.

Har han ret i det? Tobakslobbyisterne ynder at henvise til en noget overraskende undersøgelse, som for tre år siden blev offentliggjort i British Medical Journal. Epidemiologen James Enstrom fra University of California i Los Angeles havde analyseret en meget omfattende mængde af data for næsten 36.000 ikke-rygere, som mellem 1959 og 1998 havde boet sammen med en ryger. Det gik helt forrygende (!) for de tilosede: Enstrom slog fast, at de som passive rygere ikke havde en større sundhedsrisiko end andre.

Opstandelsen blandt de sundhedsvidenskabeligt sagkyndige var stor - og ret hurtigt fandt de frem til adskillige metodiske svagheder ved Enstroms analyse. Desuden viste det sig, at Enstrom til analy­sen havde fået en stor pose penge fra tobaksindustrien - og at branchen havde finansieret hans arbej­de gennem de foregående 25 år. Tobakseksperten Annette Bornhäuser fra Heidelberg siger: ”Bran­chen forsøger med alle midler at give det falske indtryk, at der er videnskabelig uenighed om risi­ko­en ved passiv rygning”.

Og selv hvis der ikke havde været noget at udsætte på Enstroms arbejde, kan der meget let indsnige sig fejlkilder i den måde, epidemiologiske undersøgelser er struktureret på. Én undersøgelse viser derfor ikke ret meget. Man kan kun med sikkerhed sige noget, hvis man sammenholder alle eksiste­rende analyser.

Denne form for kostbare metaanalyser er blevet foretaget af bl.a. institutioner som Verdenssund­hedsorganisationen WHO, miljømyndighederne i Californien (EPA), Centers for Disease Control (CDC) i Atlanta samt af Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Den amerikanske medicinal­direktør, ”Surgeon General”, som er øverste myndighed på sundhedsområdet i USA, fremlægger i denne uge en ny beretning - den første siden 1986.

Resultaterne er helt entydige: ”Passiv rygning er bevisligt kræftfremkaldende”, siger Corinne Husten, direktør for CDC. Derom hersker der ”ingen tvivl”. De fleste lægelige organisationer er e­nige i, at passiv rygning øger risikoen for lungekræft med 20%, og sandsynligheden for en hjerte­sygdom stiger med helt op til 35%. Også risikoen for slagtilfælde, brystkræft, luftvejsinfektioner, astma og vuggedød er øget. Desuden er hoste, svimmelhed, søvnløshed samt hals- og hovedsmerter hyppige følger af passiv rygning.

DFG satte allerede i 1998 cigaretrøg på sin ”MAK-liste” - regler for skadelige stoffers ”mak­simale arbejdspladskoncentration”. For cigaretrøg kunne eksperterne ikke påvise nogen uskadelig dosis. Ikke-rygere løber en risiko ved at være udsat for røg selv i små mængder.

Et klinisk forsøg, som gør indtryk, blev foretaget blandt indbyggerne i Helena, hovedstaden i den amerikanske stat Montana. I juni 2002 forbød myndighederne rygning på arbejdspladser og i restau­ranter. Antallet af hjerteinfarkt faldt med hele 40%. Modstandere vandt blot seks måneder senere en retssag, som ophævede rygeforbuddet. Røgen havde næsten ikke nået at sænke sig igen, inden an­tallet af hjerteinfarkt steg til det oprindelige niveau.

For læge Tobias Raupach i Göttingen er det på ingen måde overraskende. Et par timer i røg er nok - så forandrer blodpladerne sig mærkbart. ”De bliver klæbrige”, siger Raupach. Dette kan udløse en total aflukning af blodkar, som allerede er indsnævrede - og dermed opstår hjerteinfarkt.

Ifølge Raupach er passiv rygning skæbnesvanger på grund af ”princippet om mætning ved lave do­ser”. Blot en minimal belastning fører til en maksimal reaktion fra kroppen. Specielt for hjertepati­enter og patienter med sygdomme som følge af miljøbelastning udgør den passive rygning ”en langt mere akut belastning, end folk er klar over”.

Over for disse overvældende fakta har cigaretproducenterne nu opgivet al modstand. Den førende producent Philip Morris (som bl.a. producerer Marlboro) indrømmer officielt, at passiv rygning er livsfarlig.

Alligevel sørger producenterne for, at ikke-rygere bliver ved med at være passive rygere.

Health News 2006

 

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012