Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Cellevækst - krigen mod kræften og sejren over den

Fuld besked om kræften og dens bekæmpelse

Læs det nye værk af AXEL O. HANSEN dr. med. et naturopathy of U.S.A.

Det er en uomstødelig kendsgerning, at kræftsyg­domme bliver mere og mere almindelige, og om 25 år vil hvert andet dødsfald skyldes kræft. Alle bærer spiren til denne sygdom i sig på grund af genera­tioners forfinede og forfejlede ernæring og som en følge af et fejlagtigt medicineringsprincip.

Ved århundredskiftet skete der nemlig det, at den organiske kemi fik et voldsomt opsving. Det lykkedes at fremstille en lang række kemiske lægemidler, af hvilke man mente, at adskillige var identiske med de virksomme stoffer, som fandtes i de hidtil anvendte plantedroger. Derfor afskaffede man plantedrogerne og gik over til syntetiske medikamenter. Dette skridt var ikke så lidt overilet, idet man egentlig slet ikke var klar over, hvorpå drogestoffernes virkning be­roede. Man havde slet ikke det indblik i planterigets store indhold af enzymer, hormoner og vitaminer, som man nu har. Det er netop de nævnte stoffer i naturlig form, der medvirker ved helbredelsen, og derfor ”kastede man barnet ud med badevandet”, dvs. man ødelagde mange svage organismer med den syntetiske medicin, der nok resulterede i en hur­tig, men til gengæld kun midlertidig symptomunder­trykkelse uden virkelig helbredelse, ikke mindst for de svage organismers vedkommende.

Den virkelige og endelige løsning af problemet menneskekræfts helbredelse hviler altid på både en molekylær basis og en elektronær, dvs. kemisk ba­sis, hvor blodets kemiske balance spiller hovedrollen for såvel terapien (behandlingsmåden) som præven­tionen (forebyggelsen).

Det er nødvendigt at anvende både ydre og indre molekylære og elektronære stoffer af naturlig op­rindelse, så at disse gennem blodets kemiske balance, der ikke må forstyrres, kan nå enhver kræft­celle i hele organismen, hvor den end befinder sig.

Dansk Naturopati, dvs. naturvidenskabelig læge­kunst, gør denne bog meget positiv. Den siger, hvad kræft er, og den bringer kendsgerningerne om hel­bredelse af alle kræftformer lige fra de sværeste, mikroskoperede hjernekræftsvulster kureret i hjem­met uden operation til de sværeste og letteste former for hudkræft. Der gives nøje oplysning om behand­lingsformen gennem sygejournal, navn, stilling, adresse, læge, hospital, diagnose mm. I eget hjem og for egne, små midler er de pågældende blevet raske.

I modsætning til andre negative, abstrakte bøger om samme emne ligger denne bogs positive styrke først og fremmest i dette synspunkt.

Det store skaberordenlovkompleks (naturlovene) må nøje overholdes, thi det er skabt til såvel prævention som terapi af Gud.

Kræftens epilog
Den virkelige og endelige løsning af problemet menneskekræfts helbredelse hviler altid på både en moleky­lær basis og en elektronær, dvs. kemisk basis, hvor blodets kemiske balance spiller hovedrollen for såvel terapien (be­handlingsmåden) som præventionen (forebyggelsen).

Det er nødvendigt at anvende både ydre og indre mole­kylære og elektronære stoffer af naturlig oprindelse, så at disse gennem blodets kemiske balance, der ikke må for­styrres, kan nå enhver kræftcelle i hele organismen, hvor den end befinder sig.

Dansk Naturopati, dvs. naturvidenskabelig lægekunst, gør denne bog meget positiv. Den siger, hvad kræft er, og den bringer kendsgerningerne om helbredelse af alle kræft­former lige fra de sværeste, mikroskoperede hjernekræftsvul­ster kureret i hjemmet uden operation til de sværeste og let­teste former for hudkræft. Der gives nøje oplysning om be­handlingsformen gennem sygejournal, navn, stilling, adresse, læge, hospital, diagnose mm. I eget hjem og for egne, små midler er de pågældende blevet raske.

I modsætning to andre negative, abstrakte bøger om sam­me emne ligger denne bogs positive styrke først og fremmest i dette synspunkt:

Det store skaberordenlovkompleks (naturlovene) må nøje overholdes, thi det er skabt til såvel prævention som terapi af Gud.

172 sider. Dansk Folkesundhed 1957. Kan efter 1985 kun købes eller fremskaffes antikvarisk.

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012