Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Sygdom på recept

”Hidtil har man kun brugt epidemi-forordningen ved smitsomme sygdomme. Men hvis man skal tro på de praktiserende lægers diagnosemetoder, så må man anse det for en presserende opgave at imødegå den neurotiske epidemi i Vesttyskland med nye meto­der. Som det er for øjeblikket, kunne man lige så godt omgive hele forbundsrepublik­ken med en høj mur og satte en tavle op, hvor der står: Den psykiatriske klinik Vest­tyskland. Den nuværende helbredelsesmetode retter sig ikke mod årsagerne, men den skriver en recept på narkomani”.

Det er den slutning, som Peter Sichrovsky kommer til i bogen om de praktiserende lægers fremgangsmåder. ”Krankheit auf Rezept”, Sygdom på recept kalder han bo­gen. Den er enestående derved, at den bygger på hidtil utilgængeligt materiale. Og ma­terialet er heller ikke i dag tilgængeligt for almindelige mennesker. Det er nemlig hen­tet fra de markedsundersøgelsesfirmaer, der findes på medicinalområdet. De samler i deres data-banker opgørelser over omsætningstallene for de forskellige medikamenter, undersøgelser over, hvordan lægerne forholder sig, når de skal udstede medicin, og pro­gnoser for fremtidsudsigterne på det farmaceutiske marked. Den slags tal er medicinalfirmaerne stærkt interesserede i, og de køber dem for store summer. Andre må ikke få lov til at kigge i dem, ikke engang sundhedsmyndighederne, for slet ikke at tale om for­brugerorganisationerne. Markedsundersøgelsesfirmaerne har udsendt trusler om bøder på flere millioner kroner til de mennesker, der lader oplysningerne gå videre til uberet­tigede. Det er baggrunden for, at Sichrovskys bog for øjeblikket er blevet forbudt i Vesttyskland. Den kan derimod godt købes i Schweiz.

Sichrovsky var indtil 1981 ansat i en ledende stilling i der amerikanske kemifirma Lilly, men opgav sit job, fordi han ikke mere kunne forene arbejdet med sin samvittig­hed. Det er i tiden som førende kemi-manager, han har lært at skaffe sig oplysningerne til sin bog. Og han har brugt dem til at vise, hvordan de praktiserende læger i det mind­ste i Vesttyskland går de farmaceutiske firmaers ærinde i en sådan grad, at man næsten ikke mere kan tale om et frit erhverv, men snarere må anse lægerne for at være kemi­firmaernes forlængede arm. Når de er det, hænger det sammen med det billede, lægerne har fået bygget op af sig selv som nærmest alvidende, hjælpsomme væsener, der kan klare enhver situation. Det billede har været med til at sætte et sådant pres på lægernes konsultationer, at der kun bliver gennemsnitligt 6 minutter til hver patient. Med de yderst sammensatte sygdomme, som vore dages mennesker lider af, og som meget ofte hænger sammen med, at de føler, at de ikke slår til i det samfund, de befinder sig i, er det naturligvis ikke muligt at nå en tilbundsgående behandling af patienternes proble­mer på så kort tid. Den praktiserende læge har ikke anden mulighed end i langt de fle­ste tilfælde at skrive recept på et lægemiddel. Det tilfredsstiller patienten og oprethol­der hans tro på lægen. Men lægen har ingen mulighed for at skaffe sig oversigt over alle de midler, der foreligger på markedet. Derfor ordinerer han tit et forkert lagemiddel, et middel, som ikke hjælper imod den sygdom, som patienten har, som tværtimod i mange tilfælde gør den værre, og i andre tilfalde fremkalder en afhængighed af lægemidlet. Sichrovsky lægger ikke skjul på, at de praktiserende lægers forholdsmåde er med til at fremme narkomani. Mange narkomaner er kommet ud på skråplanet igen­nem et lægebesøg. Lægen har foreskrevet et beroligende middel, som enten skulle hjæl­pe drengen, der ikke var robust nok, den unge mand, som var en enspænder, pigen, der havde menstruationssmerter, kvinden, der følte sig forladt af alle, eller manden, der ik­ke mere kunne klare den hårde konkurrencekamp. I stedet for at løse problemet blev der givet et medikament. Sichrovsky betragter sågar medicinen som afløseren af tidlige­re tiders spanskrør. Det utilpassede barn bliver i dag sendt til læge og bliver gjort nor­malt, det vil sige passende ind i samfundsmønstret, ved hjælp af piller. Hvad undrer da, at barnet griber til de samme piller som en måde at flygte fra den besværlige virkelig­hed på?

Statistikken viser, at det i en uhyggelig grad går ud over kvinderne i alderen fra 40 til 65 år. Der findes statistisk set ingen kvinde i denne aldersgruppe i Forbundsrepublik­ken, som ikke indtager mindst et middel til behandling af en psykisk lidelse og/eller et smertestillende middel. Hver anden får derudover også sovepiller, beroligende midler, midler mod migræne eller imod krampe, og det hver eneste dag. Langt fra, at der for­skrækker de kemiske firmaer, der sidder inde med disse oplysninger. Tværtimod, der er deres udgangspunkt for nye fremstød til afsætning af endnu flere medikamenter. ”Når angsten bliver et uløseligt problem, så brug Tavor!” – ”Den stærkeste smerte nødven­diggør den stærkeste smertebekæmpelse - brug temgesic!” – ”Kvindefrigørelsen hører op ved kredsløbet - men tag hypotonin!” Sådan henvender de kemiske firmaer sig ikke bare til patienterne, men også til lægerne, foregiver at give dem hurtigt og effektivt vir­kende midler til at slippe af med de besværlige patienter, der kommer løbende med alle deres problemer. Og så må man tage med i købet, at man i tusinder af tilfælde kommer til at give medikamenter, der ikke bare skaber vanedannelse eller er totalt uvirksomme over for den pågældende sygdom, men som sågar direkte er med til at slå patienterne ihjel. Sichrovsky har tilegnet sin bog til alle de læger, der ikke er sådan. Er der for eks­empel de danske læger? Eller er de vesttyske lægers optræden virkelig et udtryk for lægestanden i vor del af verden? Spørgsmålet bliver hængende i luften, når man lægger bogen fra sig.

Danmarks Radio, program 1, den 24. juli 1984: ”Udefra”, omtale af bogen »Sygdom på recept” af Peter Sichrovsky.

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012