Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Alkohol og tobak øger risikoen for kolorektal cancer

Alkohol og tobak øger risikoen for tidligere kolo­rektal cancer, fremgår der af en stor databaseun­dersegelse publiceret i marts i Archives af Internal Medicine. Disse risikofaktorer øger desuden sand­synligheden for distale tumorer.

Anna Zisman fra Northwestern University i Evanston, Illinois, undersøgte data fra 161.000 pa­tienter, som fik diagnosticeret kolorektal cancer mel­lem 1993 og 2003 i USA. Patienteme blev kategorise­ret som enten tidligere eller nuværende brugere af al­kohol og tobak, eller som ikke-brugere.

Patienter, som havde et alkoholforbrug ved diag­nosetidspunktet eller tidligere, fik konstateret tumo­ren cirka fem år for dem, der aldrig havde haft et alko­holforbrug. Rygere eller eksrygere var ligeledes fem år yngre. De patienter, som havde begge risikofaktorer, var næsten otte år yngre end dem, der ikke havde der.

Tumorerne var oftest mere distale blandt rygere (odds ratio 1,2) og patienter med alkoholforbrug (odds ratio 1,2). Mænd var generelt to år yngre ved diagno­setidspunktet, og tumoren hos dem var oftest distalt lokaliseret i kolon (odds ratio 1,4).

Ifølge forfatterne bør screening for kolorektal can­cer tilpasses disse risikofaktorer, såfremt resultaterne bekræftes. For eksempel bør en kvinde, som ikke ry­ger og ikke indtager alkohol, ikke screenes med sig­moideoskopi, men kun med koloskopi.

Pensioneret overlæge Ole Kronborg fra Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital, kommen­terer: ”Beklageligvis giver artiklen ingen beskrivelse af den tredjedel af patienterne, hvor der savnedes op­lysninger om alkohol og tobak. De påviste relationer mellem diagnosetidspunkt, alkohol, tobak, tumorlo­kalisation og køn giver ikke anledning til forslag om ændring i de løbende danske pilotscreeninger, som begynder ved 50-års-alderen og ikke anvender endo­skopi initialt, men først koloskopi ved påvist blod i afføringen.”

Kilde: Zisman AL, Nickolov A, Brand RE et al. Associations between the age at diagnosis and location of colorectal cancer and the use af alcohol and tobacco. Arch Intern Med 2006.

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012