Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Flere fødes med misdannelser

Antallet af misdannel­ser hos nyfødte børn bliver ved med at stige. Det er især dren­gene, der rammes.

Flere og flere danske børn fødes med misdannelser. Det viser nye tal fra Sund­hedsstyrelsen, som har sam­menlignet antallet af mis­dannelser hos nyfødte gen­nem de seneste fem år. Talle­ne fra 2005 er foreløbige, men tager man blot årene fra 2000-2004 er der tale om en stigning på 24 pct., sva­rende til 63 børn med mis­dannelser pr. 1.000 levende­fødte børn. Alt tyder på en yderligere stigning i 2005.

De fleste misdannelser fin­des i kredsløbsorganerne, knogler og muskler - det gælder for både drenge og piger - men når det gælder kønsorganer og urinveje lig­ger drengenes tal langt høj­ere end pigernes.

”Forklaringen ligger næp­pe i generne. Det er et miljø­skabt problem. Vi udsættes alle sammen for forurenen­de stoffer, hvoraf mange vir­ker som kvindelige eller an­ti-mandlige hormoner. De kan specielt modarbejde ud­viklingen af de mandlige kønsorganer i fostertilstan­den.”

”Det er stærkt bekymren­de med den høje danske forekomst af disse misdan­nelser. Det er virkelig skrif­ten på væggen,” siger overlæge Niels Erik Skakkebæk. Andre skræmmende tal er, at mænds sædkvalitet bliver stadigt dårligere.

Health News 2007

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012