Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Læger som patienter

Syge læger og sygeplejersker klager over hospitalsbehandling.

Hver tiende læge og sygeplejerske fejlbehandles under egen hospitalsindlæggelse, viser ny undersøgelse. Læger er kritiske patienter, både over for behandlingen og kvaliteten af maden.

 • De 5.000 spørgeskemaer blev sendt ud i 2004 til hhv. 2.500 læger (40 pct. kvinder) og 2.500 sygeplejersker (98 pct. kvinder), som blev udtrukket fra Lægeforeningens og sygeplejerskernes medlems­databaser.
 • Svarprocenten nåede op på 70, svarende til 3.535 personer. Af dem besvarede knap 98 pct. spørgsmålene om egenindlæggelse for højst fem år siden og minimum i to dage. I alt havde 944 eller omkring 28 pct. af læger og sygeplejersker været indlagt i mere end to dage.
 • Undersøgelsen blev foretaget af arbejds- og miljømedicinsk klinik og Undervisnings- og uddannelsesafdelingen på Bispebjerg Universi­tetshospital samt arbejdsmedicinsk afdeling og kardiologisk afdeling på Roskilde Amts Sygehus.

Her gik det galt
Udpluk af de indlagte lægers og sygeplejer­skers opfattelse af unødvendige komplika­tioner

Mænd

 • Blodtab
 • Blødninger
 • Kar-ruptur
 • Urinvejsinfektion
 • Infektion i cikatrice (infektion i ar)
 • Postoperative infektioner
 • Pleura empyem (samling af pus i lunge­sækken)
 • Reoperation
 • Narkoseudstyrsproblemer
 • Manglende behandling af borrelia
 • Lungeperforering
 • Operationsfejl
 • Akut hydronefrose (obstruktive urinvejslidelser)
 • Næseblødning
 • Manglende udlevering af medicin
 • Bevidstløshed efter morfinoverdosering

Kvinder

 • Fejlmedicinering
 • Medicinoverfølsomhed
 • Nedtrapning af benzodiazepine uden styring
 • Operation uden samtykke
 • Overdosering
 • Hypoxisk krampe (åndedrætsstop)
 • Blødninger
 • Infektion i underliv
 • Stort blodtab og pneumoni
 • Reoperation af hæmatom
 • Postoperative infektioner
 • Reindlæggelse
 • Perforation af venstre ureter medført nedsat nyrefunktion
 • Fejlopsætning af kateter
 • Maveblødning
 • Afstødt transplantat
 • Lammelse af ben
 • Lungebetændelser

“Det kan være svært for den al­mindelige patient at vurdere, om de opståede komplikationer kun­ne være undgået. Men gruppen af læger og sygeplejersker har sær­lige forudsætninger til at bedømme komplikationerne. Derfor er ti procent et stort tal. Men tal­let er sandsynligvis større, for vi har ikke de døde med,” siger Finn Gyntelberg, medforfatter til rap­porten og overlæ­ge på arbejdsmedi­cinsk klinik på Bi­spebjerg Universi­tetshospital.

Undersøgelsen er den første af sin art i verden og om­handler også pårø­rendes indlæggel­se.

Tallet på døde som følge af fejlbe­handlinger har man til gengæld for pårørende til læger og sygeple­jersker. De to faggrupper beretter, at omkring 15 pct. af deres nære familiemedlemmer var udsat for unødige komplikationer under ho­spitalsopholdet, og at fejlbehand­lingen medførte døden for godt 4 pct. af mødrene og lidt færre fædre.

”Det er et højt tal, og de opståede fejl er grelle. I mod­sætning til læger og sygeplejerskers egne indlæggelser er tallet for fejlme­dicinering højere. Det er tankevæk­kende, at fire pro­cent siger, at deres mor er blevet slået ihjel,” siger Finn Gyntelberg.

Vanskelige patienter
Læger er langt fra milde patienter, viser en ny undersøgelse, hvor lægers og deres pårørendes indlæggelse kortlægges. Bag undersøgelsen står bl.a. Finn Gyntelberg (tv.) og Poul Suadicam fra arbejds- og miljøme­dicinsk klinik på Bispebjerg Uni­versitetshospital, ligesom Roskilde Amts Sygehus har været med i pro­jektet.

Undersøgelsen offentliggøres også i Danish Medical Bulletin til september i forkortet udgave.

Health News 2007

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012