Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kanelbagværk – beskyttelse eller krig? Kumarin, Cassia og Cinnamon

Kanel

 • fremmer blodcirkulation
 • styrker immunforsvaret
 • virker vanddrivende
 • beroliger nervesystemet
 • kan stimulere seksualiteten
 • modvirker betændelses­tilstande
 • lindrer ved hoste og forkølelse.

Insulin og kolesterol
Men kanel kan mere end det. Amerikansk human ernærings­forskning - ved Agricultural Research Service’s Center - har vist, at kanel, taget som tilskud, dels kan

 • sænke blodsukkeret hos diabetespatienter, dels
 • sænke niveauet af det kolesterol, der kaldes”det dårlige” - nemlig LDL-kolesterol.

Kan kumarin fremkalde kræft hos mennesker?
Man har kendt til den kræftfremkaldende virkning ved kumarin siden 1970’erne. I årene derefter har man diskuteret, hvilken mekanisme der ligger til grund for denne virkning. Indtil for få år siden kunne man ikke udelukke, at den kræftfremkaldende virkning, som man havde iagttaget ved dyre­forsøg, lå i en beskadigelse af arvemassen (genotoksisk virkning). Dette havde udelukket fastlæg­gelse af en sundhedsmæssigt forsvarlig grænseværdi, hvor det i teorien er nok med blot et enkelt molekyle af den genotoksiske substans til at udløse en kræftsygdom, der beskadiger arvemassen.

Nyere videnskabelige resultater tyder under alle omstændigheder på, at kumarin ikke virker geno­toksisk. Den europæiske myndighed for levnedsmiddelsikkerhed (European Food Safety Authority, EFSA) satte derfor i 2004 for første gang en grænseværdi for daglig indtagelse af kumarin. Holder man sig under denne grænse, behøver man ikke at frygte en sundhedsskadelig virkning.

Er det så risikabelt at indtage kanel, som forbrugerorganisationerne og medierne vil have os til at tro? Det er rigtigt, at kumarin i høje doser virker kræftfremkaldende hos rotter, men hos mange an­dre dyrearter og hos mennesket er det ikke tilfældet. Dermed forholder det sig med kumarin i kanel som med acrylamid i brasekartofler. Desuden er det velkendt, at den levertoksiske virkning, som man har iagttaget ved dyreforsøg på gnavere, stammer fra dannelsen af metabolitter, der sædvan­ligvis kun opstår hos mennesker i ringe mængder.

For så vidt er EU’s planlagte hævelse af maksimalværdien let forståelig. Men det tyske Bundesinsti­tut für Risikoforschung stod for et hul i sikkerhedsvurderingen: Her henviste man nemlig til proble­mer med brugen af kumarin som lægemiddel. I Frankrig har man iagttaget leverproblemer hos en­kelte kræftpatienter. Efter alt at dømme er der enkelte personer – med tydelige leverproblemer – som reagerer overfølsomt på kumarin.

Men har det virkelig en betydning for vores indtag af kanel? Også her skal man tage tingene med et gran salt. Hvis man helt skulle holde sig fra alt det, som kan skade blot nogle få personer i denne verden, ville vores liv kun bestå af kærlighed og luft (selv kildevandet kan være skadeligt), anbefa­lede dagsdoser og administrative forskrifter. Man kunne samtidig spørge sig selv, hvorfor disse le­verproblemer ikke er særligt almindelige i de lande, hvor man spiser langt større mængder Cassia-kanel i den daglige kost.

Ét muligt svar kunne være, at ved indtagelsen af næringsmidler sker der en tilbagemelding via smag og appetit. Hvis man ikke kan tåle en fødevare, har man efter kort heller ikke lyst til den mere. Ved indtagelse af kanel i store mængder i medicin suppleret med kumarin-indsprøjtninger kan man tænke sig, at der kan opstå bivirkninger.

Den hemmelighedsfulde forgiftning…
Hvor dette lille spil med ”restrisikoen” fører hen, viser eksempel metyleugenol. Stoffet findes frem for alt i basilikum (f.eks. pesto) og er ligeledes leverskadeligt. I modsætning til kumarin spiser vi her et ”hårdkogt” kræftfremkaldende stof. Det er kræftfremkaldende for alle de dyrearter, man har afprøvet det på – og både i flere organer samtidig og i en ganske lille dosis. Den ansvarlige metabo­lit opstår i menneskets stofskifte. Skal vi så forbyde pesto?

Også her vil der være overfølsomme mennesker. Men der er forskel på, om et enkelt stof gives til gnavere i bur, eller om et fritgående menneske spiser kanelkager, pesto eller brasede kartofler efter behag. Hvis man ikke kan tåle det – ethvert menneske er ”følsom” over for nogle stoffer, som for det store flertal er helt uproblematisk – så forsvinder lysten til at spise det som oftest ganske af sig selv. Dette kroppens tilbagemeldingssystem er af samme grund forskelligt fra menneske til menne­ske og er dermed også ”klogere” end alverdens ekspertråd – uanset hvor velmente de er.

…og kræftfremkaldende alternativer
Hvis man leder med lys og lygte efter risici, vil man altid kunne finde tilstrækkeligt med toksikolo­giske undersøgelser. Lad os f.eks. sammenligne ”kanelrisikoen” med den fare, der teoretisk er ved at drikke kaffe: Ud af de ca. 1.000 indholdsstoffer – hvoraf de fleste ikke er naturlige, men er opstå­et under ristningen – er de 30 af dem på nuværende tidspunkt bevisligt kræftfremkaldende. 21 var kræftfremkaldende i mindst én test. Med hver kop kaffe sluger vi ca. 10 mg ”kræftgift”.

Når man tager dette faktum i betragtning, burde man kunne slutte sig til, at man finder et højere an­tal kræftpatienter blandt inkarnerede kaffesøstre. Dét er imidlertid ikke tilfældet! Den forventede le­vetid stiger tværtimod, hvis man drikker tre kopper kaffe dagligt – i hvert fald i statistikken. Antal­let af kræfttilfælde er ikke forhøjet - tværtimod falder risikoen for diabetes og hjerteinfarkt. Natur­ligvis vil der være personer, som kan tage skade af at drikke kaffe. Men vi kan ikke gå ud fra, at de frivilligt vil opgive kaffen og samtidig sige tak for det gode råd. Hvis det ikke var sådan, ville de fleste mennesker dø af uopdagede forgiftninger.

Stoffer har som regel ikke kun positive eller negative virkninger. Hvilken side vægtskålen tip­per mod, afhænger af af stofskiftets beskaffenhed hos det væsen, der indtager dem. Det er ikke tilfæl­digt, at kumarin anvendes af nogle onkologer som middel mod visse kræftarter – også leverkræft.

Andre stoffer
Her skal blot nævnes to grupper af stoffer, som begge menes at sænke risikoen for at få kræft, nemlig kumariner og lignaner. Kumariner virker bakterie- og svampehæmmende, betændelseshæmmende, muskelafslappende, blodfortyndende og hjertekarudvidende.

Lignaner har antioxidantvirkninger og styrker leverfunktionen.

Urter har også en vis næringsværdi i kraft af deres indhold af kulhydrater, proteiner, fedtstoffer og vitaminer og mineraler. Disse stoffer er beskrevet andre steder og er ikke relevante i denne sammenhæng.

Interaktioner
Interaktioner, altså det biologiske samspil mellem forskellig slags medicin, mellem medicin og kosttilskud/naturlægemidler - herunder urter - men også mellem medicin og kost er blevet genstand for stigende interesse i de senere år, men hvis det er et problem, hvor stort er det så?

En undersøgelse af 458 ikke-indlagte patienter fra to klinikker i USA viste, at interaktioner mellem medicin og kosttilskud kun sjældent vil være alvorlig.

Typiske helseprodukter fra undersøgelsen viste sig at være vitaminer og mineraler, hvidløg, ginkgo, savpalme og ginseng. Blandt disse havde 45% af produkterne en potentiel mulighed for kunne øve indflydelse på medicinens virkning, men denne mulighed var ikke alvorlig i 94% af tilfældene.

Reference: Peng CC, Glassman PA, Trilli, LE, et al. Incidence and Severity of Potential Drug-Dietary Supplement Interactions in Primary Care Patients: An Exploratory Study of 2 Outpatient Practices. Arch Intern Med. 2004;164:630-636.

Derudover virker kanel smertestillende, blodtrykssænkende og antibakterielt. En risikovurdering, der ikke omfatter den potentielle nytteværdi ved en fødevare, er ligeså ensidig som en risikovurde­ring, som ser bort fra de mulige risici ved erstatningsstoffer, der anbefales som ”alternative”.

Også ceylon-kanel indeholder en masse stoffer, som hver især kan betragtes som en risiko: I stedet for kumarin indeholder ceylon-kanel det fra kunststofindustrien kendte stof styrol samt eugenol, et af de mest populære bedøvelsesmidler, når man skal have lavet huller i tænderne. Begge stoffer fi­gurerer som ”kræftfremkaldende”. Også safrol, der fremkalder leverkræft hos rotter, findes i de æd­le kanelarter. Og så må vi ikke glemme bezylbenzoat, et pesticid til bekæmpelse af mider. Derfor er der i grunden kun ét virkelig objektivt argument for at spise ceylon-kanel – det smager bedre!

Kanelets farverige verden
Der findes mange forskellige barktyper (”kanel”), der så langt tilbage, man kan huske, er blevet an­vendt som krydderi eller duftstof. Mange kanelarter indeholder aromastoffer, som toksikologisk set er yderst betænkelige, f.eks. metyleugenol, pinen eller safrol. I hvor høj grad der virkelig er en risi­ko ved disse stoffer for forbrugeren, er endnu ikke undersøgt. Blandt de arbejdere, som høster, gæ­rer eller pakker kanelet, kender man til talrige erhvervssygdomme. Samtidig findes der næppe en sygdom, som ikke et eller andet sted i verden bliver kureret med kanel. Her følger et lille udvalg:

 • Cinnamomum zeylanicum (laurbærplante, Lauraceae): Ceylon-kanel
 • Cinnamomum cassia (Syn C. aromaticum): Kinesisk kanel, cassia
 • Cinnamomum loureirii: Saigon-kanel, Vietnam-cassia, japansk kanel. Regnes i dag til C. cassia
 • Cinnamomum camphora: Kamfer. Hører til kanelplanterne, men dufter ikke af kanel.
 • Cinnamomum burmannii: Padang-kanel, batavia-kanel. Eksporteres primært til USA.
 • Cinnamomum culilawan: Culilawan-kanel.
  Anvendes primært i Indonesien.
 • Cinnamomum tamala: Malabar-kanel.
  Anvendes stort set kun i Indien.
 • Cinnamomum oliverii: Australsk kanel.
  Hjemmehørende i Queensland.
 • Ocotea quixos: Amerikansk kanel.
  Her anvendes barken ikke, men derimod bægrene.
 • Dicypellium caryophyllatum: Nellike-kanel.
  Duften minder om kryddernellike.
 • Canella alba (Syn. Canella winterana):
  Hvid kanel. Hjemmehørende i Caraibien og Florida

Når kanelbark skal være virksom,
prisgunstig og med lavt indhold af kumarin

Alternative søgeord: Cumarin, coumarin.

Læs også:
Kumarin og giftighed
Alt det, du ikke må vide om kræft - første del
Alt det, du ikke må vide om kræft - anden del

Referencer:
Andrejal M et al: French pharmacovigilance survey evaluating the hepatic toxicity of coumarin. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 1998/7/Sp1/S. S45-S50
BfR: Verbraucher, die viel Zimt verzehren, sind derzeit zu hoch mit Cumarin belastet. BfR nr. 043/2006
Draper AJ et al: Inhibition of coumarin 7-hydroxylase activity in human liver microsomes. Archives of Biochemistry and Biophysics 1997/341/S.47-61
Ehlers D et al: Hochdruckflüssigchromatographische Untersuchung von Zimt-CO2-Hochdruck­extrakten im Vergleich mit Zimtölen. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung 1995/200/S.282-288
Elinos-Báez CM et al: Effects of coumarin and 7OH-coumarin on bcl-2 and Bax expression in two human lung cancer cell lines in vitro. Cell Biology International 2005/29/S.703-708
Foodwatch: Cumarin in Zimt: Rechtsbruch von Amts wegen. www.foodwatch.de, december 2006
Fragnière C et al: A short study on the formation of styrene in cinnamon. Mitteilungen aus Lebensmitteluntersuchung und Hygiene 2003/94/S.609-620
Gold LS et al: Pesticide residues in food and cancer risk: a critical analysis. I: Krieger R (red.): Handbook of Pesticide Toxicology. Academic Press, San Diego 2001/S.799-843
Harju ATK et al: The efficacy of benzyl benzoate sprays in killing the storage mite Tyrophagus putrescentiae. Annals of Agriculture and Environmental Medicine 2004/11/S.115-119
Jeurissen SMF et al: Huamn cytochrome P450 enzymes of importance for the bioactivation of methyleugenol to the proximate carcinogen 1-hydroxymethyleugenol. Chemical Research in Toxicology 2006/19/S.111-116
Johnson JD et al: Two-year toxicity and carcinogenicity study of methyleugenol in F344/N rats and B6C3F1 mice. Journal of Agricultural and Food Chemistry 200/48/S.3620-3632
Kim SI et al: Toxicity of spray and fumigant products containing cassia oil to Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides pteronyssinus. Pesticide Management Science 2006/62/S.768-774
Lake  BG: Coumarin metabolism, toxicity and carcinogenicity: relevance for human risk assessment. Food and Chemical Toxicology 1999/37/S.423-453
Miele M et al: Methyleugenol in Ocimum basilicum L. dv. Genovese gigante. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2001/49/S.517-521
Peter KV: Handbook of Herbs and Spices. CRC, Boca Raton 2000
Ravindran PN et al (red): Cinnamon and Cassia. The genus Cinnamomum. CRC, Boca Raton 2004
Schmeck-Lindenau HJ et al: Safety aspect of coumarin-troxerutin combination regarding liver function in a double-blind placebo-controlled study. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 2003/41/S.193-199
Teuscher E: Gewürzdrogen. WVG, Stuttgart 2003
Vijayan KK, Ajithan Thampuran RV: Pharmacology and toxicology of cinnamon and cassia. I: Ravindran PN et al (red): Cinnamon and Cassia. The genus Cinnamomum. 
Boca Raton, CRC 2004/S.259-284
Von Angerer E et al: Antitumor activity of coumarin in prostate and mammary cancer models. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 1994/120/Sp1/S.S14-S16
Weber  USet al: Antitumor-activities of coumarin, 7-hydroxy-coumarin and its glucuronide in several human tumor cell lines. Research Communications in Molecular Pathology and Pharmacology 1998/99/S.193-206
Weiss ES: Spice Crops. CABI, Wallingford 2002

Health News 2007

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012