Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Selen og sundhed II. Gensvar

Med forfærdelse læser man i Ugeskriftet Danmarks Fødevareforskning (DFVF)'s svar på kritikken af deres rap­port [1].

Anbefalet daglig dosis er ikke DFVF's sag, men at påstå, at 40-50 mcg pr. dag ikke ligger tættere (og måske for tæt) på den absolutte undergrænse på 20 mcg pr. dag end på 300 mcg pr. dag, er en fordrejning af kendsgerningerne. Ifølge US Public Health Service [2] er indtaget i USA 71-152 mcg pr. dag (og på udvalgte lokaliteter når man op på 600 mcg/dag). Dvs. at 200 mio. mennesker i USA dagligt indtager 2-4 gange så me­get selen, som det anbefales i Danmark. Alligevel viste Clarks undersøgelse [3], at et ekstra selentilskud på 200 mcg pr. dag til modne mænd halverede den totale kræftdødelighed for denne udsatte befolkningsgruppe. Efterundersøgelser viste, at kun dem med relativt lavt selenindtag profiterede af selen­tilskuddet, hvilket formodentlig giver en større reduktion i kræftdødeligheden hos netop denne gruppe.

Hvor er den fysiologiske forståelse? Skal man ikke fore­bygge rakitis med D-vitamin, fordi tilbøjelighed til engelsk syge er fysiologisk i Danmark? Selv om andre fysiologiske mekanismer delvis kan kompensere for mangelsymptomer, betyder der ikke, at man får tilstrækkeligt selen med 20 mcg pr. dag.

I landbruget, hvor man er anderledes opmærksom på øko­nomien, har man længe været klar over, at Danmark er et lavselenland, og selv om der per automatik tilføres betyde­lige mængder selen i fosfatgødningen, har man alligevel siden 1975 anbefalet selentilskud i foderet til husdyr [4]. Men selv om den almindelige dansker også profiterer af landbrugets se­lentilskud, er vi stadig et lavselenland. Det har aldrig været på tale, at DFVF skulle anbefale et selentilskud på 200 mcg pr. dag til alle voksne danskere, men det burde have været fremhæ­vet i rapporten, at man i alle forsøg med selentilskud enten har påvist status quo eller har fundet positive resultater.

 I Clarks undersøgelse blev der påvist en halvering af den totale kræftdødelighed for en udsat befolkningsgruppe, hvil­ket man ikke bare kan forbigå, fordi formålet med undersøgelsen oprindelig havde været et andet. Der var godt, at Flemming ikke smed sin penicillinskål væk! 

Cand. scient. i biologi og kemi, Jenny Helander, Frederiksberg.

Litteratur1. Helander J. Selen og sundhed. Med svar af Rasmussen LB, Ovesen LF, Tjønneland A. Ugeskr Læger 2007;169:527-8.
2. US Public Health Service.
3. Clark LC, Combs GF, Turnbull BW et al. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. JAMA 1996;276:1957-63.
4. Christensen BT, Jørgensen V, Larsen T et al. Selenanvendelse i dansk land­brug. Rapport fra DJF (2006).

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012