Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Lycopen mod prostatakræft

Et øget blodindhold af lycopen kan måske reducere risikoen for fremskreden prostatakræft med 60%, men carotenoider generelt synes ikke at have nogen indvirkning på den generelle risiko for sygdommen, viser en stor europæisk undersøgelse.

I den nyeste udgave af American Journal of Clinical Nutrition skriver forskere, der har deltaget i den europæiske undersøgelse European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), at selv om det ser ud til, at lycopen har en sundhedsfremmende virkning på prostatakræft, er der be­hov for mere forskning for at kunne fastslå forbindelsen med sikkerhed.  

”Såvidt vi ved, er denne den til dato største, prospektive undersøgelse af plasma-carotenoider, reti­nol, tocoferoler og risikoen for at udvikle prostatakræft”, skriver forskningsleder Timothy Key fra Cancer Research UK.

”Samlet set har vi ikke observeret en signifikant sammenhæng mellem plasmaindholdet af mikro­næringsstoffer og risikoen for udvikling af prostatakræft. Men vi kunne dog iagttage en signifikant heterogenitet mellem lokaliseret og fremskreden prostatakræft og en sammenhæng mellem lycopen og den samlede mængde carotenoider – i begge tilfælde med en reduktion i risikoen for fremskre­den prostatakræft som resultat”, tilføjer han.

Videnskabelige beviser fra epidemiologiske forsøg tyder på, at tomatbaserede fødevarer kan beskyt­te mænd mod prostatakræft. Et forsøg har således vist, at mænd, der spiser 4-5 tomatbaserede retter om ugen har 25% lavere risiko for at udvikle prostatakræft sammenlignet med mænd, der kun sjæl­dent spiser tomater.

Disse resultater er guld værd for lycopensalget, og Frost og Sullivan forudser en vækstrate på over 100%, dog for et relativt lille udgangspunkt på 27 mio. euro i 2003.

Det nye forsøg fulgte 137.001 mænd fra otte europæiske lande i gennemsnitligt 6 år. Derefter sam­menlignede forskerne 966 deltagere (med en gennemsnitsalder på 60,4 år og et gennemsnitligt BMI på 26,6), som udviklede prostatakræft, med 1.064 raske, matchende kontrolpersoner (med en gen­nemsnitsalder på 60,1 år og et gennemsnitligt BMI på 26,8). Alle forsøgsdeltagere afgav blodprø­ver, således at man kunne uddrage tal for blodets indhold af forskellige mikronæringsstoffer.

Efter justering af resultaterne for eventuelle konfunderende faktorer kunne forskerne rapportere, at der ikke var nogen form for reduktion i den generelle risiko for prostatakræft ved indtagelse af mi­kronæringsstofferne (A-vitamin, udvalgte carotenoider, lycopen og alfa-og gamma-tocoferol (E-vitamin).

Det viste sig dog, at da forskerne indsnævrede undersøgelsen til kun at omfatte fremskreden prosta­takræft (29% af tilfældene) kunne man iagttage en statistisk signifikant beskyttende indvirkning, hvor det højeste blodindhold af lycopen gav en 60% reduktion, og det samlede indhold af carotenoi­der gav en 65% reduktion i risikoen for fremskreden prostatakræft, sammenlignet med de forsøgs­personer, der havde det laveste gennemsnitlige blodindhold.

”For lycopen og den samlede mængde carotenoider var der svage beviser for et udsving i forhold til, hvor fremskreden sygdommen var, og dette svarer til en omvendt sammenhæng for fremskredne stadier, og ingen sammenhæng for lokaliserede tilfælde”, skriver forskerne.

”Hvis lycopen eller den samlede mængde carotenoider reducerer risikoen for fremskreden prosta­takræft, kan man forvente, at medmindre disse carotenoider kun påvirker sygdommens udvikling, ville man også kunne iagttage en vis reduktion i risikoen for lokaliseret sygdom”, tilføjer de.

  Key og hans kolleger foretog desuden en metaanalyse, hvor de kombinerede deres resultater med resultater fra andre forsøg. Denne sammenligning viste ingen generel sundhedsfremmende virkning ved indtagelse af mikronæringsstofferne. Dette understøtter resultaterne fra kliniske forsøg, hvor beta-caroten og E-vitamin viste sig ikke at have en sundhedsfremmende indvirkning på prostata­kræft. 

”Selvom dette er den hidtil største, prospektive undersøgelse af sammenhængen mellem plasmaind­holdet af carotenoider, retinol, tocoferoler og risikoen for prostatakræft, er der behov for flere data, før vi klart kan differentiere sammenhængen mellem lycopen og samlet indhold af carote­noider på den ene side og lokaliseret og fremskreden sygdom på den anden, undersøge, om disse sammenhænge varierer efter, hvornår blodprøven er taget og tidspunktet for diagnose, samt under­søge, om disse sammenhænge påvirkes eller reguleres af andre potentielle risikofaktorer for prosta­takræft”, konkluderer Key.

Ifølge European School of Oncology bliver der hvert år diagnosticeret en halv million nye tifælde af prostatakræft verden over, og sygdommen er den direkte årsag til over 200.000 dødsfald. Og endnu mere bekymrende er det, at antallet af tilfælde af sygdommen er steget med en 1,7% over de sidste 15 år.

Kilde:
Plasma carotenoids, retinol, and tocopherols and the risk of prostate cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study. American Journal of Clinical Nutrition, bind 86, s. 672-681. 

Health News 2007

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012