Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Ekspertarrogance giver manglende tillid

Af Lasse Skovgaard

Kristeligt Dagblad, d. 21. nov. 2007.

Kristeligt Dagblad bragte den 17. november en artikel om en af de nye sund­heds-bestsellere på marke­det, bogen "Kernesund fa­milie sådan!". I artiklen fik man blandt andet indblik i den kritik, bogen har mødt fra den etablerede ernæ­ringsvidenskab, hvor ord som "udokumenteret" og "videnskabeligt utilstedelig" bliver brugt til at karakterise­re bogen.

Det bliver fremhævet fra ernæringsfaglig side, at bo­gen opfordrer til sundheds­mæssigt "terrorregime", og at dens succes må ses som et udtryk for "grundlæggende utilfredshed med livet", at "sundhedsdiskursen er løbet løbsk", at børn risikerer at få et "forstyrret forhold til både krop og ernæring" samt "ubalance i det sociale liv".

Jeg er ikke ernæringsfag­ligt kompetent, så jeg vil slet ikke tage stilling til, hvorvidt bogens råd er gode eller om ovennævnte kritik fagligt set er berettiget. Men omtalen af bogen er under alle omstændigheder endnu et eksempel på den uheldige stil, det etablerede sundhedssystem har valgt at møde den stigende interesse for alternative sundhedsfiIos6fier på.

Det, der springer i øjnene, når man læser omtalen af bogen - som af så mange an­dre alternative sundhedsbøger før den - er den nådeslø­se afvisning og det totale fravær af nysgerrighed fra etableret side.

Det er ikke faglig ydmyg­hed, der præger diskursen. Og problemet er, at denne form for afvisning ikke virker troværdig. Den virker panisk, fordi den er så gen­nemført negativ og ikke sy­nes at interessere sig for de positive effekter, folk oplever at få.

Ikke et ord om, at det er godt, hvis mange føler, de bliver hjulpet. At der måske kunne være spændende per­spektiver i den eller den al­ternative teori. At det etablerede system jo ikke ved alt, og at man jo ikke kan afvise, at andre behandlingstilgange kunne bidrage med noget relevant.

I det aktuelle tilfælde er sa­gen jo den, at "Kernesund familie sådan!" grundlæg­gende er en bog om at be­handle børn med adfærds­problemer via kosten. Det er der ikke noget nyt i, det har såkaldt alternative kostvejledere snakket om de sidste 25 år. Forleden kunne man læse i Weekendavisen, at engelske forskere nu vil undersøge en sådan mulig sammenhæng. Dette spændende fokus og perspektiv nævnes overhove­det ikke i omtalen af bogen, og det virker utroværdigt.

Naturligvis er der spæn­dende perspektiver i, at en familie har opnået så store resultater via ændring af kost

og livsstil. Det kan alle se, og derfor registrerer de fleste også, at det etablerede sy­stems kompromisløse afvis­ning kommer til at virke pa­nisk og arrogant. Til skade for befolkningens tillid og dermed vel til skade for sundheden?

Lasse Skovgaard er cand.mag. og cand.pæd. samt forskningsmedar­bejder ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012