Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Motion mod kræft

Motion og legemligt arbejde kan forebygge mange kræft­former. Det er konklusionen af en oversigt over videnska­belige undersøgelser ved­rørende forholdet mellem fy­sisk aktivitet og kræft. Over­sigten er publiceret i Tids­skrift for den norske lægefor­ening, nr. 27, 2000.

Ved gennemgang af forsk­ning inden for området er der fundet 182 videnskabelige studier, som belyser sammenhængen mellem fysisk aktivi­tet og kræftudvikling. Det konkluderes, at motion og ar­bejde har en overbevisende beskyttende virkning mod kræft i tyktarmen, sandsyn­ligvis en beskyttende virkning mod brystkræft og muligvis beskyttende virkning mod prostatakræft, lungekræft og kræft i livmoderslimhinden. For de andre kræftformer foreligger der kun få undersøgelser, så det ikke er muligt at vurdere, om der foreligger en nedsat risiko eller ej.

Der er ikke set nogen sik­kert forhøjet risiko for kræft ved høj fysisk aktivitet, f. eks. anstrengende legemligt ar­bejde efter motion. Fysisk ak­tivitet har en selvstændig ned­sættende virkning på risikoen for kræft, der ikke kan tilskri­ves forstyrrende faktorer som f. eks. kropsvægten og kosten. Som resultat af de foreliggen­de undersøgelser anbefales der daglig, legemlig aktivitet livet igennem som forebyg­gelse af kræft. Forfatterne fin­der det ønskeligt, at der bliver gennemført flere undersøgelser, der kan kaste lys over, hvor meget og hvor lang tids arbejde og motion, der skal til for at forebygge de enkelte kræfttyper, samt give mere vi­den om, hvad det er, der med­fører den forebyggende virk­ning. Man ved dog allerede en del om dette, bl.a. at immun­systemet styrkes.

Mange undersøgelser har vist, at en kost med mange grønsager, frugt og krydderi­er - seks om dagen - nedsætter risikoen for kræft, og at en nedsat belastning ved unaturlige kemiske stoffer, f eks. fra tobaksrøg, øger risikoen. Ved at få regelmæssig daglig motion, f. eks. blot en halv times rask gåtur hver dag, samt ved at spise en sund kost, fremstil­let af sunde og naturlige råva­rer, kan man gøre en god ind­sats for at nedsætte sin risiko for at få kræft.

Læs også:
Læge Kirstine Nolfi: den virkelige årsag til kræft
Spændende forskning om lungekræft
D-vitamin forhindrer kræft
Vigtig viden om 22 sunde fødevarer og kosttilskud
Krig og kræft - et stofskifteproblem?

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012