Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Alzheimer's: En mindeværdig konference

1st International Conference on the Integrative Medical Approach to the Prevention of Alzheimer's Disease, Phoenix, Arizona, oktober 2003

Alzheimer's og relaterede sygdomme er meget udbredte i de industrialiserede samfund, og den fø­lelsesmæssige, sociale og økonomiske byrde, der er forbundet med disse lidelser, stiger med en næ­sten ufattelig hastighed. Denne verdensklasse-konference viste, at forebyggelsen af demens allerede nu er opnåelig gennem en integrerede, medicinske tiltag.

Konferencen blev afholdt 10.-12. oktober 2003 på det idyllisk beliggende Wyndham Buttes Resort i Tempe, Arizona. Den blev sponsoreret af Alzheimer's Prevention Foundation International (APFI) og Foundation for Care Management (FCM). Deltagerne talte adskillige hundrede læger og natur­behandlere, forskere, sygeplejersker og andre fra sundhedssektoren.

Dharma Singh Khalsa, M.D., administrerende og lægefaglig direktør for APFI, talte i sin velkomst­tale til konferencen om et markant paradigmeskift i tilgangen til Alzheimer's. For blot ét årti siden  var der kun få uddannede læger, der troede på, at der kunne gøres noget som helst mod demens.

"Forskningen rettede sig næsten udelukkende mod at finde en trylleformular, et lægemiddel eller en vaccine, som kunne forebygge eller behandle denne forfærdelige sygdom, eller en génfejl, der kun­ne rettes op på," sagde dr. Khalsa. "Nu glæder det mig meget at kunne sige, at denne trylledriks-filosofi er ændret. Vi har nu klare og overbevisende videnskabelige beviser for, at Alzheimer's i stor udstrækning er en livsstilssygdom, der som sådan kan forebygges".

De pragmatiske, men meget veldokumenterede præsentationer understøttede stærkt en integreret, medicinsk indfaldsvinkel, som mobiliserer alle sikre og tilgængelige interventionsmuligheder for at forebygge Alzheimer's eller nedsætte den hastighed, hvormed sygdommen udvikler sig.

Et af de første indlæg kom (på video) fra dr. Richard H. Carmona, USA's øverste myndighed inden for sundhedsområdet. Som dr. Khalsa udtrykte han sin overbevisning om, at livsstilen HAR indfly­delse på den kognitive funktion, og at "dette giver en spændende ny mulighed for at begynde at eva­luere fordelene ved anvendelse af integreret medicin til forebyggelse af degenerative hjernesygdom­me". Han opfordrede til - sammen med hans stab - at formulere en handlingsplan mod de udfordrin­ger, sundhedsvæsnet står overfor i forbindelse med Alzheimer's-epidemien.

Konferencen omfattede ca. 16 foredragsholdere fra akademiske, industrielle, offentlige og private institutioner. David Rakel, M.D., leder af University of Wisconsin Center, afdækkede principper og praksis ved den integrerede medicin. Yogesh Shah, M.D., programleder for integreret medicin til­knyttet Mercy/Mayo Clinic, beskrev Alzheimer's opståen, udvikling og fremtidsudsigter ved tidlig diagnose.

Richard Powers, M.D., assisterende professor ved University of Alabama at Birmingham School of Medicine, talte om at forstå forebyggelsen af demens baseret på neuropatologi. Dr. Khalsa præsen­terede en helt ny forebyggelsesteori, der i store træk bygger på de katastrofale følger, stress har på menneskets hjerne. Senere talte dr. Shah igen - denne gang med en gennemgang af de nye lægemid­deltiltag på Alzheimer-området.

Visse livsstilsformer har en forbindelse til en øget risiko for at udvikle Alzheimer's eller relaterede demens-sygdomme. William Grant, Ph.D., seniorforsker ved NASA i Hampton, Virginia, og uaf­hængig Alzheimer-forsker, talte om dette emne.

Et stort alkoholforbrug (mere end 14 genstande om ugen) kan øge risikoen for demens, specielt hos personer med genet apoE4. Et lavere forbrug af alkohol (specielt vin) kan i nogen grad have en be­skyttende virkning. Et højt indtag af mættet og/eller trans-fedt øger ligeledes risikoen. Et lavt ind­hold i kroppen af antioxidanter har også en forbindelse til en øget risiko, og indtagelse af redox-aktive overgangsmetaller (aluminium, kobber, jern og kviksølv) kan forøge denne risiko. Dr. Grant og andre indlægsholdere talte for en strategi bestående af kaloriefattig kost og øget indtag af koldt­vandsfisk eller fiskeolietilskud.

Dr. Alan Mintz, administrerende og marketing direktør for Cenegenics Medical Institute, var enig med dr. Grant i den positive sammenhæng mellem motion og demensforebyggelse. Dr. Mintz talte desuden om fordelene ved "mental motion" i forebyggelsesarbejdet.

Ifølge dr. Grant og andre kan abnormiteter i reproduktionshormonerne bidrage til at øge risikoen for demens. Hos mænd kan et lavt testosteron-niveau øge risikoen. Hos kvinder, der har overstået over­gangsalderen, kan hormonbehandling med ikke-biologisk identisk østrogen og/eller progesteron for­doble risikoen for Alzheimer's.

Men Neal Rouzier, M.D., direktør for præventiv medicin ved Clinics of the Desert i Palm Springs, understregede, at bio-identisk østrogen og progesteron sænker risikoen for demens med helt op til 50%. Syntetiske hormonbehandlinger har generelt været udsat for megen negativ presseomtale i den senere tid, men der er et stort potentiale i bio-identisk hormonbehandling til forbedring af livskvaliteten og forøgelse af levealderen (kan ske naturligt ved hjælp af Muno Colostrum kapsler).

Læs mere om Muno Colostrum.

Blandt Alzheimer-forskerne - og det gælder både de konventionelle og de mere alternative - er der ved at være enighed om, at iltningsbelastning bidrager til udviklingen af sygdommen. Fornylig er denne erkendelse blevet udvidet til også at omfatte inflammation som en af de vigtigste årsager til nervenedbrydende sygdomme.

David Perlmutter, M.D., medicinsk leder af Perlmutter Health Center, præsenterede imponerende beviser for iltningsbelastning og inflammation og disses indfly­delse på Alzheimer's. Han anklagede dårlig kontrol med blodsukkeret, øget indhold af homocystein i blodet, miljøgifte, fedtstoffer i ko­sten, smitstoffer og endog lægemidler (f.eks. levodopa, som gives mod Parkinson's og det utal af midler, der tapper kroppen for B12-vitamin og folsyre) for at være medvirkende til betændelse i hjernen. På hans klinik måles rutinemæssigt markører for iltningsbelastning og inflammation, og man giver stærke antioxidanter som en del af den integrerede behandling af Alzheimer's, Parkin­son's, ALS og andre sygdomme, der nedbryder centralnervesystemet. Dr. Perlmutter holdt desuden et meget informativt, sponsoreret indlæg om Omega-3 fedtsyrer.

Læs mere om vitamin B12 og Folsyre.

Et øget indhold af homocystein i blodet (hyperhomocysteinæmi) sættes helt systematisk i forbindel­se med risikoen for at udvikle Alzheimer's. Alan Miller, N.D., seniorredaktør for det førende maga­sin Alternative Medicine Review, fremlagde, hvordan homocystein kan anføres som årsag til både karrelateret demens og Alzheimer's. Det samme gælder et lavt kropsindhold af folsyre, B6- og B12-vitamin, som er de vigtigste af de næringsstoffer til kontrol af homocystein-indholdet. Dr. Miller understregede, hvor let og billigt man kan tilføre tilstrækkelige mængder af disse næringsstoffer, så endnu en Alzheimer-risikofaktor kan elimineres.

Læs mere om vitamin B6.

Stephen Sinatra, M.D., en af landets førende kardiologer, gav også homocystein en stor del af "skylden" for demens-udvikling. Hans emne var "en Hotline til Hjerte og Hjerne". Han forbandt forhøjet blodtryk med karrelateret demens og insulinresistens med forhøjet blodtryk. Dr. Sinatra kom desuden med værdifulde, meget specifikke kostanbefalinger til kontrol af disse forskellige syndromer: The Pan-Asian/Modified Mediterranean (PAMM)-kosten.

Nye teknologier til vurdering af hjerneskade og funktionel kapacitet spillede en væsentlig rolle ved konferencen. Dr. Daniel Amen, klinisk professor tilknyttet University of California at Irvine og nær samarbejdspartner for APFI, beskrev, hvordan SPECT (Enkelt Photons Emissions Computer Tomo­grafi) fungerer.

SPECT måler blodstrømmen og hjerneaktiviteten og producerer et tredimensionelt billede af hjer­nen. Zoner, der er underaktive, fremstår som huller i hjernekortet, og SPECT-scanninger viser som regel abnormiteter 5-7 år, før Alzheimer's optræder som en klinisk tilstand. Sådanne tidlige tegn på Alzheimer's risiko kan (bør) motivere den enkelte til at begynde på et forebyggelsesprogram. Tek­nikken er endnu ikke almindeligt tilgængelig uden for forskningscentrene, men omkostningerne ved undersøgelsen er ikke astronomiske.

Adskillige indlægsholdere kom ind på den økonomiske byrde for samfundet som følge af de mange Alzheimer-tilfælde. Dr. Rakel fremsatte det grundlæggende synspunkt, at den integrerede tilgang til behandlingen sparer penge ved at stimulere kroppens egen helingsproces, så der bogstaveligt talt bruges færre penge på at helbrede de enkelte kropsdele.

Ifølge dr. Shah er der netop nu 4 mio. Alzheimer-tilfælde, og der diagnosticeres 40 nye tilfælde hver time, hvilket kan fremskrives til ca. 14 mio. tilfælde i 2030. Netop nu ligger livstidsomkost­ningerne pr. patient på knap 1,1 mio. kr. William Schankle, M.S., M.D. fra Medical Care Corpora­tion i Orange County, Californien, har beregnet, at ved at udskyde udbruddet af Alzheimer's med 3½ år ved hjælp af de etablerede forebyggelsesmetoder kan man reducere de årlige sundhedsom­kostninger med 300 mia. kr.

På nuværende tidspunkt er cholinesterase-hæmmere i stand til at bremse sygdomsudviklingen med mindst to år; livsstilsændringer og tilskud af næringsstoffer giver endnu bedre udsigter, og disse be­handlingsformer kan med fordel integreres.

David Leonardi, M.D., medicinsk direktør for Leonardi Institute for Vitality and Logevity i Denver, Colorado, talte om bevisbaseret anvendelse af hjernespecifikke næringsstoffer. Han gennemgik de positive forbindelser mellem C-, E- og andre vitaminer og antioxidanter og forebyggelse af demens og gik derefter i dybden med de mest veldokumenterede næringsstoffer til hjernen: Fosfatidylserin, glycerolfosfo-cholin, standardiseret ginkgo biloba-ekstrakt, acetylcarnitin og Omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA.

Læs mere om Lecithin Complex, Omega-3, vitamin C, vitamin E.

Undertegnede fremlagde, hvordan fosfolipid-næringsstoffet fosfatidylserin kan modvirke alvorligt hukommelsestab. Stoffet er sikkert, kan tåles af alle og er et meget effektivt nutraceutisk stof til genoprettelse af mildt til moderat hukommelsestab. Det er en del af den integrerede strategi, der går ud på at bruge næringsstoffer i kombinationer og sammen med godkendte lægemidler og dermed udnytte de nye, smarte diagnosticeringsredskaber, så man kan påbegynde behandlingen af sygdom­men så tidligt som muligt.

Nisha Money, M.D., ABHM, er neurolog og ansat ved University of California-San Diego. Hun er har stor interesse i integrativ/holistisk neurologi. Hun fremlagde en opdatering af den seneste udvik­ling inden for den amerikanske lovgivning på Alzheimer-området, og rettede derefter konferencens opmærksomhed mod udviklingen af mental modstandskraft gennem guidet meditation og visualise­ring.

Og hvordan skal et effektivt forebyggelsesprogram mod Alzheimer's så se ud? APFI, grundlagt for 10 år siden af dr. Khalsa, tilbyder de mest omfattende forebyggelsesprogrammer. De fire grundstene i fondens 'Brain Longevity Program' ("Længe leve hjernen") er ernæring, stress-håndtering, kombi­neret mental og fysisk træning og farmakologi.

APFI koncentrerer sig om bøn/meditation som nøglen til stress-håndtering, og fondens foreløbige under­søgelser, som er foretaget i samarbejde med dr. Amen og Dr. Money, tyder på, at funktionelle "hul­ler" konstateret ved hjælp af SPECT kan fyldes ud, efterhånden som funktionen genoprettes ved daglige bøn/meditationsøvelser. For at illustrere dette gennemførte dr. Khalsa en fællesøvelse for alle konferencedeltagerne, som gik ud på at få alle til at slappe af - og som i øvrigt var til stor fornøjelse for alle.

APFI var vært med konferencens middag, som bød på udsøgt mad og mindeværdigt samvær. APFIs gæstetaler var Somers White, en nær kollega og underholdende motivator.

Som opfølgning på denne yderst stimulerende konference planlægger APFI at fortsætte sit arbejde med alle de medicinske muligheder, man har til rådighed - konventionelle og komplementære, øst­lige og vestlige, ernæringsrelaterede og farmakologiske - for at fremme forskningen i og forebyg­gelsen af  Alzheimer's. Et ambitiøst forskningsprogram er i støbeskeen. Demens er ikke længere hverken uforståelig eller uovervindelig.

Af Parris M. Kidd, Ph.D.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012