Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Baldrian - jagten på det "aktive stof" fortsætter...

Den beroligende og anxiolytiske virkning ved baldrian er gennem årene blevet tilskrevet en række plantestoffer, som findes i roden på planten. Mens de tidlige forskningsresultater koncentrerede sig om virkningen ved den essentielle olie, er det nu den generelle opfattelse, at denne kun udgør en mindre del af baldrians aktivitet (ca. 1/3).

Forsøg med baldrian foretaget i 1950'erne viste, at den essentielle olie ikke var den primære årsag til urtens beroligende virkning. Dette førte til, at man begyndte at lede efter andre stoffer, og man fandt i den forbindelse frem til valepotriater ca. et årti senere.

I løbet af de seneste 10 år har forsk­ningen fokuseret på valerensyre og dets afledte stoffer som vig­tige, beroligende stoffer, der er unikke for den europæiske baldrian. Disse stoffer kan være en del af forklaringen på den virkning, man finder i vand-ekstraheret baldrian - en virkning, der er blevet iagttaget ved en række kliniske forsøg.

Men der er for nylig skrevet en hel del om opdagelsen af nye stoffer i baldrian - stoffer, som mulig­vis kan være en del af forklaringen på den beroligende virkning. Forskere hævder, at et stof i den gruppe af plantestoffer, der kaldes lignaner, hæfter sig på specifikke receptorer i hjernen, som kon­trollerer kroppens søvnrytme. Koffein påvirker den samme type receptorer, men har ifølge forsker­ne den modsatte virkning.

På overfladen tyder disse nye forskningsresultater på, at baldrian påvirker adnosin-receptorer med specielt fokus på A1-receptorer, og dermed kan planten udløse søvnighed. Christa Müller, professor i farmaceutisk kemi ved University of Bonn, siger i pressemeddelelsen: "Vi gentog forsøgene og var i stand til at bekræfte, at vandige alkoholekstrakter af baldrianrod kan hæfte sig på A1-recepto­ren, i hvert fald hos rotter... Og ydermere var vi i stand til for første gang at påvise, at ekstraktet ak­tiverer receptorerne på stort set samme måde som adenosin. Eksperimenter med genetisk produce­rede, menneskelige receptorer havde et lignende resultat."

Kommentar: Som det fremgår af ovenstående beskriver pressemeddelelsen en yderligere udvikling i forhold til den forsøgsrapport, der blev offentliggjort i Journal of Natural Products. I den offent­lig­gjorte rapport fandt man ud af, at lignanerne i baldrian primært optræder som glycosider. Disse lig­nan-glycosider vil formentlig have en ekstremt lav biologisk tilgængelighed, og det er meget usand­synligt, at de vil være i stand til at krydse blod-/hjernebarrieren.

Derfor er dette endnu et tilfælde, hvor laboratorieforsøg med urter er blevet blæst ud af proportion i forhold til testresultaterne. Med andre ord: Fordi disse stoffer har så ringe en biologisk tilgængelig­hed, og fordi reagensglasmodellerne har begrænset relevans, må man konkludere, at der kun kan drages yderst foreløbige følgeslutninger på baggrund af dette forsøg.

Der er brug for yderligere forsøg på både kliniske og eksperimentelle modller for at kunne validere påstanden om, at lignaner til dels er årsagen til baldrians beroligende virkning. Pressemeddelelsen indeholder også referencer til et schweizisk forskerteam, som har målt virkningen af baldrian på hjernebølgerne hos 50 testpersoner.

Efter indtagelse af koffein skete der en udjævning af alfa-bølgerne, et tegn på afslapning. Men beta­bølgerne, som er tegn på nervøsitet, blev mere markante. Ved indgivelse af baldrian-ekstrakt blev denne virkning ved koffeinet neutraliseret. Dette kan forklares ved, at urten rent faktisk påvirker A1 adenosin-receptorerne, men en anden - og ligeså god - forklaring kan være, at baldrian generelt har en beroligende virkning.

Et muligt fokus for forskningen i fremtiden kunne være at identificere de biologisk tilgængelige for­mer af baldrian-lignaner og eksperimentere med test af disse stoffer i laboratoriemodeller af adeno­sin-receptorerne.

Indtil da bør vi ikke falde for fristelsen til at hævde, at de aktive stoffer i baldrian endelig er belyst. Men med de forhåndenværende videnskabelige beviser er valepotriater, valerensyre-derivater og den essentielle olie stadig de vigtigste kvalitetsmærker for denne urt.

Referencer:
Mills, S., Bone, K. Principles and Practice of Phytotherapy: Modern Herbal Medicine, Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000, p. 583.
Scientists unravel mechanism behind valerian's calming effect. NutraIngredients. Com News 13/2/2004.
Schumacher, B. Scholle, S., Holzl, J. et al. Lignans isolated from valerian: identification and characterization of a new olivil derivative with partial agonistic activity at A(1) adenosine receptors. J Nat Prod 2002; 65(10):1479-1485.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012