Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Den alternative behandler er oftest kvinde

Der er næsten 3.000 aktive alternative behandlere i Danmark. Det, der kendetegner de aktive, organise­rede komplementære og alternative behandlere, er, at 83 procent er kvinder, og gennemsnitsalderen er 49 år. Der er en vis variation mellem de forskellige typer. Andelen af kvinder blandt hypnoterapeuter/ hypnotisører er eksempelvis kun 36 procent.

Hovedparten af respondenterne har en erhvervs­mæssig uddannelse ud over den komplementære og alternative (88 procent). Blandt disse har flere end en fjerdedel taget en uddannelse inden for det sund­hedsfaglige område. Om man har en baggrund in­den for et sundhedsfagligt område, divergerer dog behandlertyperne imellem. Således har 52 procent af akupunktørerne en sundhedsfaglig uddannelse bag sig, medens der blandt hypnoterapeuter/hypnotisører kun er fire procent.

Der fremgår alt sammen af tal fra en netop offent­liggjort undersøgelse af udbuddet af alternativ be­handling i Danmark foretaget af en gruppe forskere fra forskningsnetværket Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling.

Et netværk, der er forankret ved Syddansk Uni­versitet, og blandt andet finansieret med midler fra ViFAB (Videns- og Forskningscenter For Alternativ Behandling).

Respondenterne har typisk valgt at beskæftige sig med komplementær og alternativ behandling som følge af, at de selv er blevet behandlet af en alterna­tiv behandler eller på grund af utilfredshed med der etablerede sundhedssystem.

Hovedparten af respondenterne har klinik på de­res private adresse med eller uden selvstændig ind­gang til klinikken. Af de behandlere, der bliver kon­taktet af klienter med kræft, yder næsten samtlige (90 procent) behandling til disse.

Kilde: Ugeskr Læger 169/43, 22. oktober 2007.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012