Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

E-vitamin og beta-caroten kan beskytte rygere mod prosta­takræft

Et dagligt tilskud af E-vitamin og beta-caroten kan måske reducere risikoen for prostatakræft blandt rygere, men ikke blandt ikke-rygere, viser et nyt for­søg, som dermed tilføjer endnu et modstridende resultat til et allerede om­stridt område

En kost, der indeholder store mængder antioxidanter som C- og E-vitamin og beta-caroten, har vist sig at kunne beskytte visse befolkningsgrupper, specielt rygere, mod prostatakræft - en sygdom, som bliver mere og mere almindelig, idet antallet af tilfælde pr. år er steget med næsten 2% over de seneste 15 år.

"E-vitamintilskud til rygere og tilskud af beta-caroten til mænd med et lavt kostmæssigt indtag af beta-caroten havde en sammenhæng med en reduceret risiko for at udvikle prostatakræft", skriver forskningsrapportens hovedforfatter Victoria Kirsh fra det amerikanske National Cancer Institute.

Forsøget, under betegnelsen Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, blev offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute (bind 98, s. 245-254). Det under­søgte kost og brug af kosttilskud blandt 29.361 mænd med en gennemsnitsalder på 63 år. Den gen­nemsnitlige opfølgningsperiode lå på 4,2 år.

50% af deltagerne var tidligere rygere, mens 30% var ikke-rygere, og ca. 10% var rygere. 90% af deltagerne var hvide.

Kostinformationer blev indhentet ved hjælp af et selvkontrolleret kostspørgeskema med 137 punk­ter, som gennemgik og evaluerede forsøgsdeltagerens kost i løbet af det foregående år.

"Der var ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem risikoen for prostatakræft [for befolk­nin­gen generelt] og hvor længe deltageren tog tilskud af E-vitamin, beta-caroten og C-vitamin", rap­porterer forskerne.

Men nuværende rygere og personer, der var holdt op med at ryge for nylig, og som tog 400 I.E. el­ler mere E-vitamin dagligt, havde 71% lavere risiko for at udvikle prostatakræft i forhold til de del­tagere, der ikke tog E-vitamin overhovedet.

Forskelle i C-vitaminindtag, via kost eller kosttilskud, havde ikke nogen indvirkning på nogen af deltagergrupperne.

"Vores følgegrupperesultater giver ikke nævneværdig støtte til kravet om en generel befolknings-baseret anbefaling om indtagelse af store doser anti-oxidanter til forebyggelse af prostatakræft. Men resultaterne viser dog, at der i visse deltagergrupper er en sammenhæng mellem indtaget af kosttilskud og en reduceret risiko for prostatakræft", konkluderer Kirsh.

Disse resultater stemmer overens med resultaterne fra det såkaldte Alpha-Tocopherol, Beta-Caro­tene Cancer Prevention (ATBC) forsøg fra 1988, hvor man fandt frem til, at der blandt rygere, som fik 50 mikrogram E-vitamin, var et lavere antal tilfælde af prostatakræft i forhold til den gruppe, der ikke fik tilskud.

Men Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Trial fra 2005 viste, at et dagligt tilskud på 400 I.E. af E-vitamin ikke havde nogen indvirkning på hverken prostatakræft eller nogen anden form for kræftsygdom.

Den overvejende del af forsøgene har undersøgt alfa-tocoferol, den form af E-vitamin, som oftest anvendes til kosttilskud, men der findes faktisk syv andre former for E-vitamin, hvoraf gamma-tocoferol er den mest fremherskende i kosten.

Det heromtalte forsøg sigtede på at finde ud af, om der var en forbindelse mellem en lavere risiko for prostatakræft og andre tocoferoler end alfa-tocoferol, men man fandt ikke nogen statistisk signi­fikant sammenhæng. Et tidligere forsøg (American Journal of Epidemiology, bind 157, s. 335-344) viste derimod, at en højere blodkoncentration af gamma-tocoferol kunne sættes i forbindelse med en lavere risiko for prostatakræft.

Gamma-tocoferol har ved tidligere laboratorieforsøg vist sig at kunne standse væksten i kræftcelle­kulturer.

Der eksisterer en lignende usikkerhed ved beta-caroten-tilskud. ATBC-forsøget viste, at tilskud på 20 mg gav en lille, ikke-signifikant forøgelse i risikoen. Physician's Health Study viste, ligesom PLCO-forsøget, at forsøgsdeltagere med et lavt blodindhold af beta-caroten, havde en lavere risiko for prostatakræft, hvis de tog beta-caroten-tilskud.

Det er tydeligt, at resultaterne på dette område, specielt for E-vitamin, er modstridende og "kan afspejle de begrænsninger, der i sagens natur ligger i forsøg, der er baseret på et kostspørgeskema til indsamling af data", lyder det fra Kirsh og hans kolleger.

Sådanne spørgeskemaer og den dertilhørende database over næringsstoffer kan f.eks. kun i begræn­set omfang måle tocoferol-indtaget. Dermed er der tydelige tegn på, at der er behov for et velstruk­tureret interventionsforsøg for at skabe klarhed over den usikkerhed, der hersker omkring E-vita­min, beta-caroten og prostatakræft.

Henry Scowcroft, som er videnskabelig informationschef hos den britiske, velgørende institution, Cancer Research UK, understøttede også dette synspunkt, da han sagde, at "juryen stadig voterer vedr. kræftforebyggelse ved hjælp af E-vitamin".

European School of Oncology anbefaler p.t. indtagelse af flere antioxidanter som f.eks. selen og C- og E-vitamin som en metode til at forebygge prostatakræft.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012