Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Muno Colostrum

I dette præliminære randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede forsøg undersøgte man effekten af bovint colostrum på mængden af IgA i spyt hos atleter. 35 distanceløbere (maraton) (15 kvinder og 20 mænd) fik dagligt enten colostrumtilskud eller place­bo i 12 uger. Tilskuddet bestod af 125 ml chokoladedrik indeholdende 26 g colostrumprodukt med 40% bovint colostrum, svarende til indtagelse af 10,4 g  colostrum pr. dag.

Koncentration af IgA i spyt blev målt ved forsøgets start og derefter hver måned og endelig 2 uger efter afslutningen. Analysemetoden var specifik for humant IgA. Koncentrationen af IgA i spyttet steg signifikant (79%) i gruppen, der fik tilskud, men ikke i placebogruppen. Der blev ikke fundet en signifikant forskel i antal og længde af infektioner i de øvre luftveje.

Forsøget er veludført, og effekten kan tolkes som en immunstyrkende virkning, selvom betydningen af den øgede mængde IgA i spyt er uvis.

Kilde:
Crooks, C.V. et al. The effect of bovine colostrum supplementation on salivary IgA in distance runners. Int. J. Sports Nutr. Exer., Metab. (2006) 16, 47-64.

Summarisk oversigtsartikel, hvoraf det fremgår, at bovint colostrum menes at have potentiale til at stimulere immunsystemet og nedsætte risikoen for forskellige sygdomme forårsaget af diverse vira og bakterier. Den foreliggende viden bygger primært på enkeltstående observationer og anekdoter og ikke på egentlige undersøgelser.

Kilde:
Thapa, B. Therapeutic potential of bovine colostrum. Indian J. Pediatr. 2005, 72, 849-852.

En oversigtsartikel af samme forfatter som ovenstående. Gennemgår primært de forskellige kompo­nenter i colostrum.

Kilde:
Thapa, B. Health factors in colostrum. Indian J. Pediatr. 2005, 72, 579-581.

Undersøgelsen sammenligner effekten af bovint colostrum på influenza i forhold til effekten af in­fluenzavaccination. Der blev sammenlignet 4 grupper: colostrum + vaccination, colostrum alene, vaccination alene, ingen af delene.

144 forsøgspersoner fik kapsler eller tabletter med 900 mg colostrum pr. dag i 2 måneder. Der var færre influenzaepisoder og færre sygedage hos de patienter, der fik colostrum. Det fremgår ikke klart, om studiet var randomiseret eller blindet, hvilket er en mangel ved studiet, som ellers tyder på en klar immunstyrkende effekt af colostrumtilskud.

Kilde:
Cesarone, M.R. et al. Prevention of flu episodes with colostrum as compared to vaccination. Italian Medical Gazette. 2005, 164, 163-169.

Grundig oversigtsartikel, som gennemgår sammensætningen af bovin colostrumt og refererer til den tilgængelige viden fra offentliggjorte studier af klinisk brug af bovint colostrum. Konkluderer, at fo­religgende undersøgelser tyder på, at colostrums immunstyrkende virkning kan have en god effekt mod visse viralt eller bakterielt betingede sygdomme.

Kilde:
Kelly, G.S. Bovine colostrums: a review of clinical uses. Altern Med Rev. 2003, 8, 378-394.

Oversigtsartikel, som omhandler en del studier, både i forsøgsdyr og mennesker, hvor colostrum fra køer immuniseret med sygdomsfremkaldende bakterier eller virus har haft positiv effekt på tilsva­rende bakterielt og virusfremkaldte sygdomme. Det er dog ikke alle humane studier, der har effekt.

Kilde:
Korhonen, H. et al. Bovine milk antibodies for health. Br J Nutr. 84 suppl. 1, 2000, S135-146.

Omhandler primært, den antidiuretiske virkning af bovint colostrum fra immuniserede køer imod diarré fremkaldt af forskellige bakterier og vira.

Kilde
Micromedex

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012